Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Wydobywamy pokłady wiedzy, umiejętności i kompetencji

Sukcesem zakończyła się konferencja zorganizowana w Katowicach przez JSW Szkolenie i Górnictwo. W jednym miejscu spotkali się przedstawiciele nauki i świata biznesu zainteresowani osiągnięciami w dziedzinie górnictwa i szkoleń.

zdjęcia: Dawid Lach

Możemy pokazać całość naszych działań, jaka jest podejmowana w Grupie Kapitałowej JSW w obszarze szeroko rozumianej edukacji i szkoleń – mówił Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW, otwierając konferencję w Katowicach. – Wszyscy wiemy, że węgiel koksowy, który wydobywamy w naszych kopalniach będzie potrzebny jeszcze przez wiele lat, ale żeby być konkurencyjnym, żeby być efektywnym trzeba się doskonalić, dlatego w naszej spółce kwestia doskonalenia zawodowego i szkoleń zajmuje bardzo ważne miejsce – dodał prezes Tomasz Cudny.

Konferencja była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, nowatorskich pomysłów i prezentacji pełnego spektrum działań edukacyjnych z udziałem zaproszonych prelegentów. Spotkanie zgromadziło ekspertów, autorytety środowiska nauki i edukacji, a także przedstawicieli biznesu i górnictwa. Dyskutowali na temat wyzwań, jakie stoją przed górniczym szkolnictwem zawodowym oraz rolą jaką w tym systemie pełni Jastrzębska Spółka Węglowa oraz JSW Szkolenie i Górnictwo.

JSW Szkolenie i Górnictwo zajmuje się edukacją na poziomie planowania kwalifikacji zawodowych naszych pracowników. Mamy też szeroko pojęte zadania wynikające z patronatów naszych szkół, działań prospołecznych w zakresie edukacji i postanowiliśmy tymi działaniami się pochwalić – mówił Gabriel Cyrulik, prezes zarządu JSW Szkolenie i Górnictwo. – Obecnie mamy szkoły patronackie, są też szkolenia zawodowego nadawania kwalifikacji, ale ciągle patrzymy na przyszłość i dalszy rozwój naszych pracowników, także poprzez studia podyplomowe – zapewnił prezes Cyrulik.

Spotkanie to umożliwiło nie tylko wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim podkreśliło znaczenie ciągłego rozwoju i innowacji w branży.

Tematy obecne na konferencji, to przede wszystkim tematy bieżące, które łączą świat CSR-u, edukacji - między innymi zawodowej, jak również nowe technologie, projekty, czyli wszystkie te wyzwania, które przed nami stoją – powiedziała Aldona Urbanek, kierownik działu szkoleń i rozwoju w JSW Szkolenie i Górnictwo.

Na podstawie współpracy między JSW a Akademią Górniczo-Hutniczą przedstawione zostały sposoby dostosowywania programów nauczania do wyzwań związanych z nowymi wymaganiami rynku pracy.

Musimy rozpoznać jakie są trendy i innowacje w górnictwie. Wiemy dobrze, że zrównoważone wydobycie, digitalizacja, cyfryzacja, analiza danych, bezpieczeństwo, to są rzeczy ważne i my dostosowujemy programy kształcenia, przygotowujemy kursy, szkolenia, studia podyplomowe. Chcielibyśmy jednak, aby w tych obszarach realizowane były też doktoraty wdrożeniowe – mówił dr hab. inż. Marek Borowski, prodziekan wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Konferencja była wyjątkowym sukcesem spółki JSW Szkolenie i Górnictwo, która tylko umocniła swoją pozycję jako lider w dziedzinie szkoleń górniczych i promowania innowacyjności w branży.

 
Inne aktualności

Siedem lat współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Knurowie

Przedstawiciele JSW i powiatu gliwickiego zdecydowali o dalszej współpracy dotyczącej kształcenia uczniów w zawodach górniczych i objęcia ich gwarancją zatrudnienia po skończeniu szkoły. Porozumienie podpisał Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i…

JSW umarza część certyfikatów

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o sięgnięciu po środki zaoszczędzone w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ). Zostaną wykorzystane na pokrycie bieżącej działalności Spółki.

Marszałek Sejmu w najgłębszej kopalni węgla w Polsce

Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia spotkał się z górnikami pracującymi w kopalni Budryk. Zakład wchodzi w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln złotych miały wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za pierwszy kwartał tego roku.

Transmisja internetowa konferencji dotyczącej wyników Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serdecznie zaprasza na transmisję internetową wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku, która odbędzie się w dniu 22 maja 2024 roku (środa) o godz. 9:00

„Transformacja dla przyszłości”

To hasło XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach. W sesjach tematycznych podczas największego biznesowego wydarzenia w tej części Europy wzięli udział Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych oraz Jolanta…

Więcej aktualności