Kontakt

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Ikona szukania PLEN

KWK Knurów-Szczygłowice
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1
tel.: +48 32 718 5000
fax: +48 32 718 5413
e-mail: [email protected]

    Ruch Knurów Ruch Szczygłowice
    + 48 32 718 5... + 48 32 717 6...
Dyrektor Kopalni Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Jarosław Twardokęs 600, 552 600
Dyrektor Ekonomiczny Janusz Orzeł 670 670
Dyrektor Techniczny Ruch Knurów Daniel Ciemała 510  
Dyrektor Techniczny Ruch Szczygłowice Krzysztof Baranowski    510
Dyrektor Pracy Grzegorz Brzezinka 650 650
Kierownicy działów dla obu ruchów   Ruch Knurów Ruch Szczygłowice
    + 48 32 718 5... + 48 32 717 6...
Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny - Główny Inżynier BHP Leszek Palarz 503 589
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej - Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej Marcin Zniszczoł 572  
Kierownik Działu Tąpań - Główny Inżynier ds. Tąpań, Obudowy, Kierownia Stropem i Klejenia Adam Ratajczak   758 912
Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego - Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny Andrzej Trela 535  
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów – Główny Inżynier Inwestycji Andrzej Stojer 585 585
Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Rozwoju Kopalni - Główny Inżynier Przygotowania Produkcji Tomasz Frycz 540 585
Kierownik Działu Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Pełnomocnik Dyrektora ds. ZSZ Wiesław Kowal 772  
Kierownik Działu Spraw Obronnych i Ochrony Bernard Adamski 450  
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego Mirosława Jendryczko 190, 106   
Kierownik Działu Ochrony Środowiska - Główny Inżynier Ochrony Środowiska Andrzej Falfasiński   393
Kierownik Działu Energetycznego-Główny Energetyk Krzysztof Botor 140 553
Kierownik Działu Gospodarki Majątkiem Adam Nalepa 640  
Kierownik Działu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Małgorzata Jankowska 610 310
Kierownik Działu Administracji Janusz Biszkowiecki 669  
Kierownik Działu Polityki Płac i Norm Pracy Jacek Rejman   630
Kierownik Działu Wynagrodzeń Agnieszka Jacek   675
Kierownik Działu Controlingu Ewa Górczyńska 622, 626  
Kierownik Działu Gospodarki Środkami Trwałymi Damian Sasiela 943  
Kierownicy działów dla Ruchu Knurów   Ruch Knurów
    + 48 32 718 5...
Kierownik Działu Górniczego - Główny Inżynier Górniczy Robert Łazarczyk 515
Kierownik Działu Wentylacji- Główny Inżynier Wentylacji Adam Kamyk 517
Kierownik Działu Energomechanicznego - Główny Inżynier Energomechaniczny Mariusz Piotrowski 545, 882
Kierownik Działu Techniki Strzałowej - Główny Inżynier Strzelniczy Mariusz Kurpanik 518
Kierownicy działów dla Ruchu Szczygłowice   Ruch Szczygłowice
    + 48 32 717 6...
Kierownik Działu Górniczego - Główny Inżynier Górniczy Piotr Czyż 515
Kierownik Działu Wentylacji- Główny Inżynier Wentylacji Tadeusz Kubiczek 517
Kierownik Działu Energomechanicznego - Główny Inżynier Energomechaniczny Krzysztof Dusza 545
Kierownik Działu Techniki Strzałowej - Główny Inżynier Strzelniczy Sebastian Szewczyk 518