Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Niniejszy formularz służy dokonaniu zgłoszeń o nieprawidłowościach polegających w szczególności na naruszeniu przez spółkę Grupy Kapitałowej JSW lub osoby działające na jej rzecz przepisów prawa lub przyjętych przez spółkę standardów postępowania i regulacji wewnętrznych.

Osoba dokonująca zgłoszenie w dobrej wierze objęta zostaje ochroną przed przejawami nierównego traktowania, a w szczególności przed dyskryminacją czy represją nawet w przypadku, gdy przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie potwierdzi występowania nieprawidłowości. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze może narazić jego autora na konsekwencje dyscyplinarne. Każde zgłoszenie dokonane w prawidłowy sposób, również anonimowe – zostanie rozpoznane.

Jednakże, wyjaśnienie sprawy zgłoszonej anonimowo może być utrudnione, bądź nawet niemożliwe z powodu braku możliwości uzyskania dodatkowych informacji.

Pola oznaczone * są wymagane.
Prosimy szczegółowo opisać zgłaszaną nieprawidłowość ze wskazaniem miejsca, czasu wystąpienia, okoliczności i dowodów wraz z informacją o osobach, które mogą posiadać wiedzę w tej sprawie.
Dozwolony format: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, zip, jpg, png. Maksymalny rozmiar: 10MB
Dozwolony format: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, zip, jpg, png. Maksymalny rozmiar: 10MB
Dozwolony format: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, zip, jpg, png. Maksymalny rozmiar: 10MB
Dozwolony format: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, zip, jpg, png. Maksymalny rozmiar: 10MB

Jeśli nie chcesz pozostać anonimowy, wypełnij poniższe dane

Klauzule RODO *
W przypadku anonimowych zgód, nie przetwarzamy Pani/Pana danych
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną