Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Górnictwo może być OK

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wiosną 2016 roku Jastrzębska Spółka Węglowa przyłączyła się do Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK. Inaugurujące spotkanie odbyło się w trakcie XXV Jubileuszowej Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie. 

Górnictwo OK jest wspólnym projektem Szkoły Eksploatacji Podziemnej i Fundacji AGH. Intencją działania Grupy jest stworzenie przestrzeni i środowiska dla budowy wspólnych inicjatyw w ramach szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu w oraz dla branży górniczej w Polsce. W ramach spotkań Grupy wymieniamy się poglądami dotyczącymi potrzeb, zasad, przyszłości i dobrych praktyk związanych z poszczególnymi sferami CSR, a także wypracowujemy wspólne, skuteczne biznesowo i społecznie projekty służące realizacji tej filozofii w obrębie i dla działalności górniczej. 

Chętnie przyłączyliśmy się do inicjatywy Górnictwo OK. Jesteśmy zwolennikiem podejmowania wspólnych działań na rzecz propagowania idei CSR i prowadzenia wspólnej, skutecznej polityki społecznego wsparcia górnictwa, jako odpowiedzialnej, nowoczesnej, strategicznie potrzebnej branży, tak w zakresie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i europejskim.

Co ważne, kryzys niejako wymusza zastosowanie innowacyjnych, skutecznych, a przy tym niekoniecznie wysokonakładowych rozwiązań. 


CEL GÓRNICTWO OK

Budowa i prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki społecznego wsparcia górnictwa, jako odpowiedzialnej, nowoczesnej, strategicznie potrzebnej  branży, tak w zakresie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim jak i europejskim.

ZADANIA GÓRNICTWO OK

  • Wymiana dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu pomiędzy przedsiębiorstwami branży.
  • Inicjowanie, promowanie, wdrażanie zasad, metod i narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu w branży.

  • Budowa w branży wspólnych inicjatyw i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Konstrukcja i prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki społecznej odpowiedzialności branży, jako strategicznie potrzebnej Polsce i Europie, nowoczesnej gałęzi przemysłu.