Górnictwo może być OK

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Wiosną 2016 roku Jastrzębska Spółka Węglowa przyłączyła się do Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK. Inaugurujące spotkanie odbyło się w trakcie XXV Jubileuszowej Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie. 

Górnictwo OK jest wspólnym projektem Szkoły Eksploatacji Podziemnej i Fundacji AGH. Intencją działania Grupy jest stworzenie przestrzeni i środowiska dla budowy wspólnych inicjatyw w ramach szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu w oraz dla branży górniczej w Polsce. W ramach spotkań Grupy wymieniamy się poglądami dotyczącymi potrzeb, zasad, przyszłości i dobrych praktyk związanych z poszczególnymi sferami CSR, a także wypracowujemy wspólne, skuteczne biznesowo i społecznie projekty służące realizacji tej filozofii w obrębie i dla działalności górniczej. 

Chętnie przyłączyliśmy się do inicjatywy Górnictwo OK. Jesteśmy zwolennikiem podejmowania wspólnych działań na rzecz propagowania idei CSR i prowadzenia wspólnej, skutecznej polityki społecznego wsparcia górnictwa, jako odpowiedzialnej, nowoczesnej, strategicznie potrzebnej branży, tak w zakresie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i europejskim.

Co ważne, kryzys niejako wymusza zastosowanie innowacyjnych, skutecznych, a przy tym niekoniecznie wysokonakładowych rozwiązań. 


CEL GÓRNICTWO OK

Budowa i prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki społecznego wsparcia górnictwa, jako odpowiedzialnej, nowoczesnej, strategicznie potrzebnej  branży, tak w zakresie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim jak i europejskim.

ZADANIA GÓRNICTWO OK

  • Wymiana dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu pomiędzy przedsiębiorstwami branży.
  • Inicjowanie, promowanie, wdrażanie zasad, metod i narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu w branży.

  • Budowa w branży wspólnych inicjatyw i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Konstrukcja i prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki społecznej odpowiedzialności branży, jako strategicznie potrzebnej Polsce i Europie, nowoczesnej gałęzi przemysłu.