Dane za 2020 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana 
2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem* tys. ton 13 946,6 16 312,9 16 835,0 14 768,4 15 019,0 14 762,0 14 385,0 -2,6%
Produkcja węgla koksowego* tys. ton 9 881,5 11 151,2 11 579,6 10 675,7 10 351,0 10 208,4 11 061,8 8,4%
Produkcja węgla do celów energetycznych* tys. ton 4 065,1 5 161,7 5 255,4 4 092,7 4 668,0 4 553,6 3 323,2 -27,0%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego* % 79,0 72,0 72,0 - - - - p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem* tys. ton 8 727,7 11 181,6 11 653,3 10 105,1 10 365,9 9 688,3 9 508,6 -1,9%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 5 185,9 5 800,3 6 363,9 5 937,2 6 000,5 5 806,7 6 313,2 8,7%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 3 541,8 5 381,3 5 289,4 4 167,9 4 365,4 3 881,6 3 195,4 -17,7%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 74,0 68,0 69,0 - - - -  p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 2 972,3 3 449,4 3 551,6 4 925,9 5 084,6 4 771,1 3 554,6 -25,5%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 129,8 2 196,0 2 546,1 3 930,3 3 970,7 3 686,8 2 757,3 -25,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 842,5 1 253,4 1 005,5 995,6 1 113,9 1 084,3 797,3 -26,5%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 78,0 73,0 75,0 - - - -  p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 410,36 377,29 397,35 656,70 658,67 634,84 436,76 -31,2%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 234,39 213,26 187,44 206,71 249,40 275,79 249,36 -9,6%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 4 942,6 5 447,1 5 529,4 4 453,2 4 461,4 4 098,3 4 459,0 8,8%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 708,8 5 312,0 5 454,7 4 453,2 4 460,2 4 098,1 4 459,0 8,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 233,8 135,1 74,7 0,0 1,2 0,2 0,0 -100,0%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 76,0 76,0 76,0 - - - -  p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem* stan na koniec okresu w tys. ton 1 259,1 1 011,0 492,7 645,2 791,6 1 789,4 2 180,0 21,8%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 605,0 695,9 328,5 592,6 452,9 795,8 1 075,0 35,1%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 654,1 315,1 164,2 52,6 338,7 993,6 1 105,0 11,2%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 4 926,3 5 009,7 4 232,0 4 615,6 5 954,4 6 288,6 5 860,1 -6,8%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 353,22 307,10 251,38 312,54 396,46 426,00 407,37 -4,4%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 1 335,3 797,1 691,2 854,0 1 405,8 2 050,7 1 552,3 -24,3%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 1 210,9 859,2 777,7 643,2 1 019,5 1 902,4 1 979,6 4,1%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 4 015,8 4 221,5 4 145,0 3 458,0 3 558,5 3 169,7 3 331,3 5,1%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 4 162,1 4 014,9 4 132,9 3 460,8 3 538,2 2 928,7 3 642,4 24,4%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 489,2 3 051,8 2 822,7 3 688,1 4 451,5 3 545,0 3 047,0 -14,0%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t** 713,22 681,32 621,83 972,96 1 139,90 1 112,88 777,75 -30,1%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 128,6 278,7 236,2 194,1 225,3 485,8 183,1 -62,3%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 609,3 609,7 553,3 517,0 575,2 607,9 593,4 -2,4%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,85 144,66 133,52 149,82 161,68 191,78 178,37 -7,0%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 147,0 49,8 71,4 45,3 50,1 115,0 127,6 11,0%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 179,0 50,6 55,6 50,5 36,4 111,0 137,6 24,0%

* Dane za 2014 r. zawierają wyniki KWK ""Knurów-Szczygłowice"" od m-ca VIII 2014 r.
** Prezentowane ceny są cenami kontraktowymi 

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2020 rok

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 2020 3Q 2020 9M 2019 9M 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 2 595,8 3 945,9 10 859,6 10 615,1 152,0% 97,7%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 092,8 2 977,5 7 613,8 8 247,7 142,3% 108,3%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 503,0 968,4 3 245,8 2 367,4 192,5% 72,9%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 1 963,2 2 548,6 6 885,8 6 756,8 129,8% 98,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 436,1 1 585,7 4 382,3 4 526,1 110,4% 103,3%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 527,1 962,9 2 503,5 2 230,7 182,7% 89,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 834,1 875,1 3 667,9 2 627,3 104,9% 71,6%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 699,9 634,7 2 966,1 2 069,0 90,7% 69,8%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 134,4 240,4 701,8 558,3 178,9% 79,6%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 487,6 400,3 676,7 457,1 82,1% 67,6%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 254,2 249,5 275,6 250,1 98,1% 90,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 999,9 1 129,2 3 203,8 3 211,3 112,9% 100,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 999,9 1 129,2 3 203,7 3 211,3 112,9% 100,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton - - 0,1 - - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 2 172,4 2 420,3 1 583,8 2 420,3 111,4% 152,8%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 1 054,7 1 301,1 516,1 1 301,1 123,4% 252,1%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 1 117,7 1 119,2 1 067,7 1 119,2 100,1% 104,8%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 298,7 1 446,3 4 636,1 4 287,3 111,4% 92,5%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 500,3 366,5 426,9 403,9 73,3% 94,6%
Nagroda jednorazowa dla Pracowników mln PLN - - -136,1 - - -
Jednostkowy Mining Cash Cost po wyłączeniu nagrody jednorazowej  PLN/t 500,3 366,5 414,4 403,9 73,3% 97,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 341,0 342,4 1 226,3 1 082,2 100,4% 88,2%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 728,8 850,1 2 487,7 2 404,1 116,6% 96,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 648,0 998,5 2 352,5 2 689,8 154,1% 114,3%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 564,1 762,4 2 941,9 2 274,2 135,2% 77,3%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 779,99 677,27 1 115,17 750,02 86,8% 67,3%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 348,0 200,1 377,7 200,1 57,5% 53,0%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 146,2 140,8 456,8 427,8 96,3% 93,7%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 201,0 166,0 183,6 178,2 82,5% 97,1%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 23,4 60,5 76,0 100,4 258,5% 132,1%

Źródło: www.jsw.pl             

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 2020 2Q 2020 1H 2019 1H 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 4 073,4 2 595,8 7 009,1 6 669,2 63,7% 95,2%
Produkcja węgla metalurgicznego tys. ton 3 177,4 2 092,8 4 862,9 5 270,2 65,9% 108,4%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 896,0 503,0 2 146,2 1 399,0 56,1% 65,2%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2245,0 1 963,2 4 585,3 4 208,2 87,4% 91,8%
Sprzedaż węgla metalurgicznego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 504,3 1 436,1 2 886,8 2 940,4 95,5% 101,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 740,7 527,1 1 698,5 1 267,8 71,2% 74,6%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 918,1 834,1 2 492,2 1 752,2 90,9% 70,3%
Przychody ze sprzedaży węgla metalurgicznego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 734,4 699,9 2 022,7 1 434,3 95,3% 70,9%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 183,7 134,2 469,5 317,9 73,1% 67,7%
Średnia cena sprzedaży węgla metalurgicznego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 488,2 487,35 700,53 487,78 99,8% 69,6%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 247,89 254,18 272,36 250,51 102,5% 92,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 082,20 999,9 2 190,6 2 082,1 92,4% 95,0%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 082,2 999,9 2 190,6 2 082,1 92,4% 95,0%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 2 520,8 2 172,4 1 031,2 2 172,4 86,2% 210,7%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 1 376,1 1 054,7 254,1 1 054,7 76,6% 415,1%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 1 144,7 1 117,7 777,1 1 117,7 97,6% 143,8%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 542,3 1 298,7 3 135,7 2 841,0 84,2% 90,6%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 378,6 500,3 447,4 425,99 132,1% 95,2%
Nagroda jednorazowa dla Pracowników mln PLN 0,00 0,0  (136,1) 0,0 - 0,0%
Jednostkowy Mining Cash Cost po wyłączeniu nagrody jednorazowej PLN/t 378,6 500,3 427,96 425,99 132,1% 99,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 398,8 341,0 716,3 739,8 85,5% 103,3%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 825,2 728,8 1 701,3 1 554,0 88,3% 91,3%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 1 043,3 648,0 1 611,6 1 691,3 62,1% 104,9%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 947,7 564,1 2 070,8 1 511,8 59,5% 73,0%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 801,05 779,99 1 148,94 792,98 97,4% 69,0%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 266,6 348,0 327,7 348,0 130,5% 106,2%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 140,8 146,2 294,3 287,0 103,8% 97,5%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 170,80 201,04 172,97 184,97 117,7% 106,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 16,5 23,4 27,0 39,9 141,8% 147,8%

Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 1 półrocze 2020 r.                        

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana 9:8
1Q 2014 1Q2015 1Q 2016 1Q 2017 1Q 2018 1Q 2019 1Q 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 177,7 3 602,2 4 317,4 3 980,5 4 114,9 3 481,1 4 073,4 17,0%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 314,7 2 558,5 2 833,6 2 826,1 3 040,4 2 396,5 3 177,4 32,6%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 863,0 1 043,7 1 483,8 1 154,4 1 074,5 1 084,6 896,0 -17,4%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 1 846,7 2 631,1 2 769,2 2 721,3 2 768,3 2 473,8 2 245,0 -9,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 189,5 1 593,8 1 387,2 1 513,0 1 715,6 1 453,2 1 504,3 3,5%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 657,2 1 037,3 1 382,0 1 208,3 1 052,7 1 020,6 740,7 -27,4%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 679,7 894,6 690,1 1 537,8 1 419,8 1 319,5 918,1 -30,4%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 524,7 656,8 435,0 1 263,4 1 170,9 1 033,9 734,4 -29,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 155,0 237,8 255,1 274,4 248,9 285,6 183,7 -35,7%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 440,78 411,41 313,58 823,05 682,50 711,11 488,19 -31,3%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 235,92 220,19 184,29 197,78 234,94 277,14 247,89 -10,6%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 264,5 1 231,6 1 414,7 1 108,3 1 194,6 1 099,9 1 082,2 -1,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 195,5 1 197,2 1 371,8 1 108,3 1 194,6 1 099,9 1 082,2 -1,6%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 69,0 34,4 42,9 - - - - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 904,8 994,6 1 098,5 656,7 822,5 718,5 2 520,8 250,8%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 556,5 404,3 670,6 600,0 753,4 320,4 1 376,1 329,5%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 348,3 590,3 427,9 56,7 69,1 398,1 1 144,7 187,5%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 136,8 1 249,8 1 075,8 1 135,1 1 229,4 1 495,3 1 542,3 3,1%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 357,73 346,94 249,19 285,18 298,76 429,54 378,63 -11,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 312,2 229,8 157,3 133,5 209,0 341,8 398,8 16,7%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 015,6 995,8 1 047,1 838,1 919,0 826,0 825,2 -0,1%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 964,8 943,7 858,8 655,1 849,0 845,7 1 043,3 23,4%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 876,5 780,7 586,2 774,7 1 029,9 1 101,6 947,7 -14,0%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 713,67 712,61 573,93 1 036,22 1 052,10 1 173,60 801,05 -31,7%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 353,1 168,9 453,8 388,6 264,0 210,4 266,6 26,7%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 136,4 138,4 145,5 117,7 127,8 141,2 140,8 -0,3%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 134,36 139,16 138,91 140,93 139,08 170,97 170,80 -0,1%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 48,3 11,2 8,7 17,9 7,6 11,6 16,5 42,2%

Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2020 r.