Kierownictwo

Marian Zmarzły

Dyrektor Kopalni

Marcin Gołębiowski

Dyrektor Pracy

Mirosław Stencel

Dyrektor Techniczny Ruchu Zofiówka

Jacek Nowak

Dyrektor Ekonomiczny

Łukasz Tobiczyk

Dyrektor Techniczny Ruchu Borynia