Dane za 2022 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 13 946,6 16 312,9 16 835,0 14 768,4 15 019,0 14 762,0 14 385,0 13 754,3 14 072,0 2,3%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 9 881,5 11 151,2 11 579,6 10 675,7 10 351,0 10 208,4 11 061,8 11 005,8 10 985,6 -0,2%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 4 065,1 5 161,7 5 255,4 4 092,7 4 668,0 4 553,6 3 323,2 2 748,5 3 086,4 12,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 8 727,7 11 181,6 11 653,3 10 105,1 10 365,9 9 688,3 9 508,6 10 270,1 10 017,1 -2,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 5 185,9 5 800,3 6 363,9 5 937,2 6 000,5 5 806,7 6 313,2 6 938,2 6 447,0 -7,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 3 541,8 5 381,3 5 289,4 4 167,9 4 365,4 3 881,6 3 195,4 3 331,9 3 570,1 7,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 2 972,3 3 449,4 3 551,6 4 925,9 5 084,6 4 771,1 3 554,6 5 079,8 11 406,9 124,6%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 129,8 2 196,0 2 546,1 3 930,3 3 970,7 3 686,8 2 757,3 4 299,5 9 738,1 126,5%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 842,5 1 253,4 1 005,5 995,6 1 113,9 1 084,3 797,3 780,3 1 668,8 113,9%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 410,36 377,29 397,35 656,70 658,67 634,84 436,76 619,68 1 510,5 143,8%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 234,39 213,26 187,44 206,71 249,40 275,79 249,36 224,85 443,6 97,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 4 942,6 5 447,1 5 529,4 4 453,2 4 461,4 4 098,3 4 459,0 4 674,5 4 410,5 -5,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 708,8 5 312,0 5 454,7 4 453,2 4 460,2 4 098,1 4 459,0 4 674,5 4 410,5 -5,6%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 233,8 135,1 74,7 0,0 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 259,1 1 011,0 492,7 645,2 791,6 1 789,4 2 180,0 900,1 614,8 -31,7%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 605,0 695,9 328,5 592,6 452,9 795,8 1 075,0 396,1 537,0 35,6%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 654,1 315,1 164,2 52,6 338,7 993,6 1 105,0 504,0 77,8 -84,6%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 4 926,3 5 009,7 4 232,0 4 615,6 5 954,4 6 288,6 5 860,1 6 149,8 7 652,4 24,4%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 353,22 307,10 251,38 312,54 396,46 426,00 407,37 447,12 543,81 21,6%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 4 015,8 4 221,5 4 145,0 3 458,0 3 558,5 3 169,7 3 331,3 3 659,1 3 216,5 -12,1%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 4 162,1 4 014,9 4 132,9 3 460,8 3 538,2 2 928,7 3 642,4 3 611,0 3 227,9 -10,6%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 489,2 3 051,8 2 822,7 3 688,1 4 451,5 3 545,0 3 047,0 5 061,6 7 910,0 56,3%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t** 713,22 681,32 621,83 972,96 1 139,90 1 112,88 777,75 1 266,47 2 179,89 72,1%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 128,6 278,7 236,2 194,1 225,3 485,8 183,1 239,1 246,7 3,2%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 609,3 609,7 553,3 517,0 575,2 607,9 593,4 633,3 811,6 28,2%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,85 144,66 133,52 149,82 161,68 191,78 178,37 173,10 252,32 45,8%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2022 rok                                
* Prezentowane ceny są cenami kontraktowymi

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 2022 3Q 2022 9M 2021 9M 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 402,6 3 432,6 10 181,6 10 601,9 100,9% 104,1%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 723,4 2 637,5 8 254,1 8 220,8 96,8% 99,6%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 679,2 795,1 1 927,5 2 381,1 117,1% 123,5%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 391,8 2 421,1 7 606,6 7 634,1 101,2% 100,4%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 587,6 1 578,4 5 305,5 4 850,3 99,4% 91,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 804,2 842,7 2 301,1 2 783,8 104,8% 121,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 3 304,6 2 971,4 3 044,7 8 955,6 89,9% 294,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 054,0 2 462,8 2 533,8 7 818,1 80,6% 308,6%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 250,6 508,6 510,9 1 137,5 203,0% 222,6%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 1 923,63 1 560,28 477,58 1 611,87 81,1% 337,5%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 301,11 580,47 221,49 388,52 192,8% 175,4%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 190,2 1 073,7 3 534,2 3 500,3 90,2% 99,0%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 190,2 1 073,7 3 534,2 3 500,3 90,2% 99,0%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 479,5 440,2 1 128,5 440,2 91,8% 39,0%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 339,7 337,1 409,0 337,1 99,2% 82,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 139,8 103,1 719,5 103,1 73,7% 14,3%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 2 147,2 1 764,6 4 578,4 5 593,4 82,2% 122,2%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 631,04 514,07 449,67 527,58 81,5% 117,3%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 363,0 461,8 975,9 1 214,7 127,2% 124,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 885,3 780,3 2 767,0 2 540,6 88,1% 91,8%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 829,7 698,6 2 728,4 2 474,2 84,2% 90,7%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 457,1 1 917,1 3 356,0 6 433,6 78,0% 191,7%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 2 670,57 2 385,59 1 108,93 2 324,63 89,3% 209,6%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 228,1 309,9 223,5 309,9 135,9% 138,7%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 190,5 209,7 457,8 572,5 110,1% 125,1%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 215,17 268,71 165,49 225,34 124,9% 136,2%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 104,4 143,7 110,8 343,1 137,6% 309,7%

Źródło: www.jsw.pl

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 2022 2Q 2022 1H 2021 1H 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 766,7 3 402,6 6 843,5 7 169,3 90,3% 104,8%
Produkcja węgla metalurgicznego tys. ton 2 859,9 2 723,4 5 543,5 5 583,3 95,2% 100,7%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 906,8 679,2 1 300,0 1 586,0 74,9% 122,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 821,2 2 391,8 5 170,3 5 213,0 84,8% 100,8%
Sprzedaż węgla metalurgicznego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 684,3 1 587,6 3 641,8 3 271,9 94,3% 89,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 136,9 804,2 1 528,5 1 941,1 70,7% 127,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 2 679,6 3 304,6 1 857,2 5 984,2 123,3% 322,2%
Przychody ze sprzedaży węgla metalurgicznego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 301,3 3 054,0 1 518,1 5 355,3 132,7% 352,8%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 378,3 250,6 339,1 628,9 66,2% 185,5%
Średnia cena sprzedaży węgla metalurgicznego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 1 366,33 1 923,63 416,86 1 636,75 140,8% 392,6%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 308,09 301,11 221,79 305,20 97,7% 137,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 236,4 1 190,2 2 427,4 2 426,6 96,3% 100,0%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 672,8 479,5 1 412,9 479,5 71,3% 33,9%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 404,3 339,7 544,1 339,7 84,0% 62,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 268,5 139,8 868,8 139,8 52,1% 16,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 681,6 2 147,2 3 020,5 3 828,8 127,7% 126,8%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 446,4 631,0 441,4 534,1 141,3% 121,0%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 389,9 363,0 633,9 752,9 93,1% 118,8%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 875,0 885,3 1 843,1 1 760,3 101,2% 95,5%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 945,9 829,7 1 879,0 1 775,6 87,7% 94,5%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 059,4 2 457,1 2 095,5 4 516,5 119,3% 215,5%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 976,13 2 670,57 1 009,77 2 300,64 135,1% 227,8%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 170,5 228,1 145,8 228,1 133,8% 156,4%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 172,3 190,5 302,9 362,8 110,6% 119,8%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 196,96 215,17 164,37 206,12 109,2% 125,4%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 95,0 104,4 63,1 199,4 109,9% 316,0%

Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 1 półrocze 2022 r.                        

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana        10:9
1Q 2014 1Q2015 1Q 2016 1Q 2017 1Q 2018 1Q 2019 1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 177,7 3 602,2 4 317,4 3 980,5 4 114,9 3 481,1 4 073,4 3 397,3 3 766,7 10,9%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 314,7 2 558,5 2 833,6 2 826,1 3 040,4 2 396,5 3 177,4 2 769,7 2 859,9 3,3%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 863,0 1 043,7 1 483,8 1 154,4 1 074,5 1 084,6 896,0 627,6 906,8 44,5%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 1 846,7 2 631,1 2 769,2 2 721,3 2 768,3 2 473,8 2 245,0 2 604,5 2 821,2 8,3%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 189,5 1 593,8 1 387,2 1 513,0 1 715,6 1 453,2 1 504,3 1 774,3 1 684,3 -5,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 657,2 1 037,3 1 382,0 1 208,3 1 052,7 1 020,6 740,7 830,2 1 136,9 36,9%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 679,7 894,6 690,1 1 537,8 1 419,8 1 319,5 918,1 917,6 2 679,6 192,0%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 524,7 656,8 435,0 1 263,4 1 170,9 1 033,9 734,4 732,9 2 301,3 214,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 155,0 237,8 255,1 274,4 248,9 285,6 183,7 184,7 378,3 104,8%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 440,78 411,41 313,58 823,05 682,50 711,11 488,19 413,08 1 366,33 230,8%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 235,92 220,19 184,29 197,78 234,94 277,14 247,89 222,41 308,09 38,5%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 264,5 1 231,6 1 414,7 1 108,3 1 194,6 1 099,9 1 082,2 1 219,9 1 236,4 1,4%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 195,5 1 197,2 1 371,8 1 108,3 1 194,6 1 099,9 1 082,2 1 219,9 1 236,4 1,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 69,0 34,4 42,9 - - - - - - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 904,8 994,6 1 098,5 656,7 822,5 718,5 2 520,8 1 730,6 672,8 -61,1%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 556,5 404,3 670,6 600,0 753,4 320,4 1 376,1 832,1 404,3 -51,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 348,3 590,3 427,9 56,7 69,1 398,1 1 144,7 898,5 268,5 -70,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 136,8 1 249,8 1 075,8 1 135,1 1 229,4 1 495,3 1 542,3 1 471,9 1 681,6 14,2%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 357,73 346,94 249,19 285,18 298,76 429,54 378,63 433,26 446,44 3,0%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 312,2 229,8 157,3 133,5 209,0 341,8 398,8 359,1   -100,0%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 015,6 995,8 1 047,1 838,1 919,0 826,0 825,2 916,3 875,0 -4,5%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 964,8 943,7 858,8 655,1 849,0 845,7 1 043,3 1 009,8 945,9 -6,3%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych* mln PLN 876,5 780,7 586,2 774,7 1 029,9 1 101,6 946,3 974,3 2 059,4 111,4%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t  761,2 745,9 608,9 1 074,1 1 093,4 1 215,3 838,2 885,6 1 976,1 123,1%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 353,1 168,9 453,8 388,6 264,0 210,4 266,6 89,1 170,5 91,4%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 136,4 138,4 145,5 117,7 127,8 141,2 140,8 148,5 172,3 16,0%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 134,36 139,16 138,91 140,93 139,08 170,97 170,80 162,06 196,96 21,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 48,3 11,2 8,7 17,9 7,6 11,6 16,5 23,1 95,0 311,3%

* zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                        
Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2022 r.