Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2022 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresDynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 20223Q 20229M 20219M 2022
12345678
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton3 402,63 432,610 181,610 601,9100,9%104,1%
Produkcja węgla koksowegotys. ton2 723,42 637,58 254,18 220,896,8%99,6%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton679,2795,11 927,52 381,1117,1%123,5%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton2 391,82 421,17 606,67 634,1101,2%100,4%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 587,61 578,45 305,54 850,399,4%91,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton804,2842,72 301,12 783,8104,8%121,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN3 304,62 971,43 044,78 955,689,9%294,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychmln PLN3 054,02 462,82 533,87 818,180,6%308,6%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN250,6508,6510,91 137,5203,0%222,6%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznychPLN/t1 923,631 560,28477,581 611,8781,1%337,5%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t301,11580,47221,49388,52192,8%175,4%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 190,21 073,73 534,23 500,390,2%99,0%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznychtys. ton1 190,21 073,73 534,23 500,390,2%99,0%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółemstan na koniec okresu w tys. ton479,5440,21 128,5440,291,8%39,0%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton339,7337,1409,0337,199,2%82,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton139,8103,1719,5103,173,7%14,3%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN2 147,21 764,64 578,45 593,482,2%122,2%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t631,04514,07449,67527,5881,5%117,3%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN363,0461,8975,91 214,7127,2%124,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton885,3780,32 767,02 540,688,1%91,8%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton829,7698,62 728,42 474,284,2%90,7%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznychmln PLN2 457,11 917,13 356,06 433,678,0%191,7%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t FCA2 670,572 385,591 108,932 324,6389,3%209,6%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton228,1309,9223,5309,9135,9%138,7%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN190,5209,7457,8572,5110,1%125,1%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t215,17268,71165,49225,34124,9%136,2%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN104,4143,7110,8343,1137,6%309,7%

Źródło: www.jsw.pl

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresDynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 20222Q 20221H 20211H 2022
12345678
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton3 766,73 402,66 843,57 169,390,3%104,8%
Produkcja węgla metalurgicznegotys. ton2 859,92 723,45 543,55 583,395,2%100,7%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton906,8679,21 300,01 586,074,9%122,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton2 821,22 391,85 170,35 213,084,8%100,8%
Sprzedaż węgla metalurgicznego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 684,31 587,63 641,83 271,994,3%89,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 136,9804,21 528,51 941,170,7%127,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN2 679,63 304,61 857,25 984,2123,3%322,2%
Przychody ze sprzedaży węgla metalurgicznego do odbiorców zewnętrznychmln PLN2 301,33 054,01 518,15 355,3132,7%352,8%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN378,3250,6339,1628,966,2%185,5%
Średnia cena sprzedaży węgla metalurgicznego do odbiorców zewnetrznychPLN/t1 366,331 923,63416,861 636,75140,8%392,6%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t308,09301,11221,79305,2097,7%137,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 236,41 190,22 427,42 426,696,3%100,0%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółemstan na koniec okresu w tys. ton672,8479,51 412,9479,571,3%33,9%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton404,3339,7544,1339,784,0%62,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton268,5139,8868,8139,852,1%16,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN1 681,62 147,23 020,53 828,8127,7%126,8%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t446,4631,0441,4534,1141,3%121,0%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN389,9363,0633,9752,993,1%118,8%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton875,0885,31 843,11 760,3101,2%95,5%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton945,9829,71 879,01 775,687,7%94,5%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznychmln PLN2 059,42 457,12 095,54 516,5119,3%215,5%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t FCA1 976,132 670,571 009,772 300,64135,1%227,8%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton170,5228,1145,8228,1133,8%156,4%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN172,3190,5302,9362,8110,6%119,8%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t196,96215,17164,37206,12109,2%125,4%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN95,0104,463,1199,4109,9%316,0%

Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 1 półrocze 2022 r.                        

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresZmiana        10:9
1Q 20141Q20151Q 20161Q 20171Q 20181Q 20191Q 20201Q 20211Q 2022
123456789101112
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton3 177,73 602,24 317,43 980,54 114,93 481,14 073,43 397,33 766,710,9%
Produkcja węgla koksowegotys. ton2 314,72 558,52 833,62 826,13 040,42 396,53 177,42 769,72 859,93,3%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton863,01 043,71 483,81 154,41 074,51 084,6896,0627,6906,844,5%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton1 846,72 631,12 769,22 721,32 768,32 473,82 245,02 604,52 821,28,3%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 189,51 593,81 387,21 513,01 715,61 453,21 504,31 774,31 684,3-5,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton657,21 037,31 382,01 208,31 052,71 020,6740,7830,21 136,936,9%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN679,7894,6690,11 537,81 419,81 319,5918,1917,62 679,6192,0%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychmln PLN524,7656,8435,01 263,41 170,91 033,9734,4732,92 301,3214,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN155,0237,8255,1274,4248,9285,6183,7184,7378,3104,8%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznychPLN/t440,78411,41313,58823,05682,50711,11488,19413,081 366,33230,8%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t235,92220,19184,29197,78234,94277,14247,89222,41308,0938,5%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 264,51 231,61 414,71 108,31 194,61 099,91 082,21 219,91 236,41,4%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznychtys. ton1 195,51 197,21 371,81 108,31 194,61 099,91 082,21 219,91 236,41,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznychtys. ton69,034,442,9-------
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółemstan na koniec okresu w tys. ton904,8994,61 098,5656,7822,5718,52 520,81 730,6672,8-61,1%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton556,5404,3670,6600,0753,4320,41 376,1832,1404,3-51,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton348,3590,3427,956,769,1398,11 144,7898,5268,5-70,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN1 136,81 249,81 075,81 135,11 229,41 495,31 542,31 471,91 681,614,2%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t357,73346,94249,19285,18298,76429,54378,63433,26446,443,0%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN312,2229,8157,3133,5209,0341,8398,8359,1 -100,0%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton1 015,6995,81 047,1838,1919,0826,0825,2916,3875,0-4,5%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton964,8943,7858,8655,1849,0845,71 043,31 009,8945,9-6,3%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych*mln PLN876,5780,7586,2774,71 029,91 101,6946,3974,32 059,4111,4%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t 761,2745,9608,91 074,11 093,41 215,3838,2885,61 976,1123,1%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton353,1168,9453,8388,6264,0210,4266,689,1170,591,4%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN136,4138,4145,5117,7127,8141,2140,8148,5172,316,0%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t134,36139,16138,91140,93139,08170,97170,80162,06196,9621,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN48,311,28,717,97,611,616,523,195,0311,3%

* zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                        
Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2022 r.