Parametry węgla

Nasz węgiel cechuje się niską zawartością popiołu, wilgoci, siarki i fosforu, przy jednoczesnej wysokiej spiekalności i plastyczności. Parametry te sprawiają, iż węgiel ten stosuje się jako podstawowy surowiec do produkcji najwyższej jakości koksu hutniczego, charakteryzującego się niską reakcyjnością wobec CO2 i wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Węgiel z JSW S.A. odpowiada jakością węglom typu hard produkowanym w USA, Kanadzie, Australii.

Wysoka i stabilna jakość węgla koksowego z możliwością dostosowywania się do potrzeb naszych kontrahentów oraz solidność handlową Spółki powodują, iż węgiel nasz jest znany i znajduje nabywców na rynkach całego świata.

Podział na typy węgla i związane z tym własności węgla zawarty jest w normie PN-82/G-97002. Podane w tabeli wartości parametrów nie stanowią oferty handlowej.

sprzedaż drobnicowa

Sortymenty i klasy węgla opisuje norma PN-82/G-97001, podane w tabeli wartości parametrów nie stanowią oferty handlowej