Zarząd

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Ryszard Janta

Prezes Zarządu

 

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży produkcyjnej. Zarządzał spółkami akcyjnymi i przewodniczył radom nadzorczym, określał kierunki rozwoju spółek. Specjalizuje się w definiowaniu strategii dla spółek produkcyjnych, optymalizacji procesów, zarządzaniu ryzykiem, ocenie opłacalności inwestycji oraz restrukturyzacji.

Więcej

Remigiusz Krzyżanowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych


Ukończył studia licencjackie oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość o specjalności Finanse i Inwestycje Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował Zarządzanie Strategiczne MBA na Oxford Brookes University, The Polish Open University w Krakowie. Ukończył kurs maklerski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz studium podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i uzyskał licencję II stopnia EFC - European Financial Consultant, przy European Federation of Financial Professionals.

Więcej

Jarosław Kluczniok

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju


Jarosław Kluczniok jest doświadczonym menedżerem oraz ekspertem biznesowym ze znaczącym doświadczeniem zdobytym głównie w międzynarodowym środowisku biznesowym podczas pracy w przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz historii. Doświadczenie zarządcze oraz rynkowe obejmuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Afryki.

Więcej

Jolanta Gruszka

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu 

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie handlu i spedycji węgla i koksu, budowaniu
i wdrażaniu strategii biznesowych w branży górniczej, wykonywaniu funkcji członka zarządu spółek
giełdowych, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora hutnictwa. Potwierdzone w praktyce
zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami.

Więcej

Adam Rozmus

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych 


Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górniczym, kierunek Górnictwo
i Geologia w zakresie Budownictwa Podziemnego. Obecnie w trakcie przewodu doktorskiego
o tematyce prowadzenia działalności górniczej w trudnych warunkach geologicznych.

Więcej

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej


Prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie „Społecznego dialogu pracy” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle” w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Więcej