Zarząd

Barbara Piontek

Prezes Zarządu 
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Obszary zarządzania:

  • W ramach pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: Organizacji i Zarządzania, Bezpieczeństwa, Komunikacji i PR oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Prawnym, Audytu i Kontroli, Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Zarządzania Ryzykiem oraz Jakości. 

 

Tomasz Duda

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju,
p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych

e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Obszary zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności JSW, w szczególności w zakresie rozwoju, nadzoru korporacyjnego i compliance.
  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie produkcji, automatyki, informatyki, odmetanowania, zarządzania mediami energetycznymi, strategii i inwestycji.


Włodzimierz Hereźniak

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

Nadzoruje całokształt działalności JSW, w szczególności w zakresie handlu węglem, handlu koksem i węglopochodnymi, prognoz i analiz rynkowych oraz spedycji.


Jarosław Jędrysek

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

Nadzoruje całokształt działalności JSW, w szczególności w zakresie Controlingu, Finansów, Księgowości i Relacji Giełdowych.

 

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie pracy, płac, zarządzania mieniem, zarządzania zasobami ludzkimi.