Zarząd

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Paweł Rostkowski

p.o. Prezesa Zarządu,
p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju

 

Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Master of Business Administration Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych” oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Zarządzanie sprzedażą”. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Od roku 1998 do 2017 związany zawodowo z bankowością, pracował w 4 bankach na stanowiskach związanych bezpośrednio z obsługą klienta m.in. na stanowisku menadżera regionalnego i dyrektora biura ds. finansowania specjalistycznego.

Więcej

Robert Ostrowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych,
p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu


Absolwent studiów Executive MBA oraz Wydziału Gospodarki Narodowej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studium inwestycji w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy oraz podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w Szkole Głównej Handlowej/Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych, w Spółkach Skarbu Państwa.

Więcej

Edward Paździorko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych 


Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geologii. Jest również absolwentem podyplomowych studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie. Ponadto ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Więcej

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej


Prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie „Społecznego dialogu pracy” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle” w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Więcej