Sprawozdania i raporty

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2010, 2009 i 2008 r. sporządzone zgodnie z MSSF są dostępne w prospekcie emisyjnym JSW S.A. w zakładce oferta publiczna akcji.

Pozostałe raporty oraz sprawozdania są dostępne w zakładce relacje inwestorskie: