ZWP

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

O zakładzie

Zakład Wsparcia Produkcji JSW, a wcześniej Zakład Logistyki Materiałowej JSW rozpoczął działalność 1 sierpnia 1995 roku, jako jednostka organizacyjna Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zakład powstał poprzez wyodrębnienie służb zaopatrzeniowych, magazynowych i części służb administracyjno-biurowych z kopalń JSW. Celem jego powstania była potrzeba scentralizowania systemu: zaopatrzenia kopalń w materiały, maszyny i urządzenia, zarządzania zasobami magazynów oraz zagospodarowania majątku nieprodukcyjnego, przejętego z czynnych i likwidowanych kopalń JSW, niezwiązanego bezpośrednio z podstawową działalnością kopalń.

Przedmiot działania:

  1. Zaopatrywanie Zakładów JSW w materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesu wydobywczego i zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
  2. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień dla Zakładów JSW na usługi, roboty budowlane oraz dostawy.
  3. Zarządzanie procesami logistyki magazynowej w celu utrzymania optymalnego stanu zapasów magazynowych.
  4. Podejmowanie działań mających na celu przystosowanie majątku pozostałego po likwidowanych zakładach dla nowych przedsięwzięć gospodarczych.
  5. Przeprowadzanie postępowań przetargowych na sprzedaż złomu i olejów przepracowanych z Zakładów JSW.

Zakład Wsparcia Produkcji

ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: +48 32 756 4002
e-mail: [email protected]