Analitycy i rekomendacje

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Analitycy

Andrzej Rembelski

Biuro Maklerskie PKO BP

Artur Wizner

Dom Maklerski Banku BPS

Jakub Szkopek

Erste Securities Polska

Jakub Sargsyan

Biuro Maklerskie mBank

Łukasz Prokopiuk

Dom Maklerski BOŚ

Łukasz Rudnik

Trigon Dom Maklerski

Paweł Puchalski

Santander Biuro Maklerskie

Rafał Wiatr

DM Citi Handlowy

Robert Maj

Ipopema Securities

Tomasz Duda

Biuro Maklerskie Banku Pekao

Rekomendacje

Lp

Dom Maklerski

Kierunek

Cena docelowa (PLN)

Kurs z dnia wydania

Data rekomendacji

1

Erste Securities

Trzymaj

57,30

54,10

28.02.2023

2

Santander BM

Sprzedaj

37,00

50,66

13.03.2023

3

DM BOŚ

Kupuj

100,00

47,50

21.03.2023

4

DM BPS

Kupuj

71,00

45,78

05.04.2023

5

Trigon DM

Kupuj

70,90

44,74

24.04.2023

6

Ipopema Securities

Sprzedaj

34,12

40,35

30.06.2023

7

Santander BM

Sprzedaj

15,00

43,83

21.07.2023

8

Trigon DM

Trzymaj

43,40

42,99

24.07.2023

9

DM BOŚ

Kupuj

50,00

38,65

09.08.2023

10

DM Citi Handlowy

Trzymaj

43,00

38,65

09.08.2023

11

Santander BM

Sprzedaj

18,00

35,68

08.09.2023

12

BM PKO BP

Trzymaj

48,00

45,63

21.09.2023

13

DM BOŚ

Kupuj

65,00

43,99

05.10.2023

14

Trigon DM

Trzymaj

47,40

45,80

23.10.2023

15

Santander BM

Sprzedaj

35,00

46,99

31.10.2023

16

Erste Securities

Trzymaj

55,30

50,80

09.11.2023

17

Ipopema Securities

Kupuj

74,74

50,44

16.11.2023

18

Trigon DM

Kupuj

49,30

41,20

11.12.2023

19

DM BOŚ

Kupuj

65,00

44,91

11.12.2023

20

DM Citi Handlowy

Kupuj

90,00

38,20

23.01.2024

21

Santander BM

Kupuj

50,00

42,50

01.03.2024

22

DM BOŚ

Sprzedaj

30,00

36,20

07.04.2024

23

BM PKO BP

Kupuj

44,00

36,20

08.04.2024

24

Trigon DM

Sprzedaj

26,10

33,25

18.04.2024

25

Santander BM

Kupuj

43,00

31,92

07.05.2024

26

Santander BM

Sprzedaj

26,00

30,90

27.05.2024

27

Erste Securities

Sprzedaj

21,60

29,30

06.06.2024

28

BM PKO BP

Sprzedaj

20,00

26,80

11.06.2024

29

BM Pekao Trzymaj

33,30

30,27

19.06.2024