Walne Zgromadzenie - 2012

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN


27.04.2012

Informacja - liczba akcji, liczba głosów

Materiały na ZWZ

Projekty Uchwał, uzasadnienia, istotne załączniki

Formularz - wykonywanie prawa głosu

Formularz – Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Pytania zadane przez akcjonariuszy podczas ZWZ


22.03.2012

Informacja - liczba akcji, liczba głosów

Materiały na NWZ

Projekty Uchwał, uzasadnienia, istotne załączniki

Formularz - wykonywanie prawa głosu


31.01.2012

Informacja - liczba akcji, liczba głosów

Materiały na NWZ

Projekty Uchwał, uzasadnienia, istotne załączniki

Formularz - wykonywanie prawa głosu