Walne Zgromadzenie - 2023

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN


Zapis video z przebiegu obrad ZWZ JSW S.A. z dnia 16.06.2023 r.

Dokumenty przedkładane ZWZ:

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ: