Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2014 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie2014201320122011
Węgiel43,6%46,6%46,9%52,7%
Koks i węglopochodne51,2%48,5%48,8%45,0%
Pozostała działalność5,2%4,8%4,3%2,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności2014201320122011
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 972,33 559,04 134,94 943,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (843,8)70,11 268,62 736,3
Amortyzacja1 034,8921,8806,0685,8
EBITDA191,0991,92 074,63 422,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 489,23 704,34 307,94 220,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu12,962,0 (97,8)171,4
Amortyzacja195,4203,9201,1125,6
EBITDA208,3265,9103,3297,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych353,4368,9378,2213,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu45,582,973,720,4
Amortyzacja80,283,065,336,6
EBITDA125,7165,9139,057,0
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, s.33-34

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-IX 2014I-IX 2013
Węgiel42,1%47,4%
Koks i węgloochodne52,5%48,0%
Pozostała działalność5,4%4,6%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres 9 miesięcy zakończony
30 września
20142013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 012,52 747,6
Zysk operacyjny segmentu (424,9)41,3
Amortyzacja735,8682,9
EBITDA310,9724,2
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 510,12 779,8
Zysk operacyjny segmentu11,745,0
Amortyzacja146,3156,5
EBITDA158,0201,5
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych258,7263,3
Zysk operacyjny segmentu46,273,8
Amortyzacja59,455,7
EBITDA105,6129,5

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 r., s. 17-18

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-VI 2014I - VI 2013
Węgiel39,8%46,9%
Koks i węgloochodne54,4%48,2%
Pozostała działalność5,8%4,9%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
30 czerwca 201430 czerwca 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 243,91 929,3
Zysk operacyjny segmentu (437,8)152,1
EBITDA7,2599,4
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 701,61 983,2
Zysk operacyjny segmentu15,166,3
EBITDA112,8171,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych183,2199,5
Zysk operacyjny segmentu40,356,7
EBITDA80,090,6

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r., s. 28-29,

Wyniki finansowe według obszarów działalności

WyszczególnienieI-III 2014I-III 2013
Węgiel40,9%46,2%
Koks i węglopochodne52,7%48,0%
Pozostała działalność6,4%5,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończonyDynamika
31 marca 201431 marca 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych679,71 007,467,5
Zysk operacyjny segmentu (139,2)117,5-118,5
Amortyzacja233,7222,2105,2
EBITDA94,5339,727,8
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych   
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych876,51 046,583,8
Zysk operacyjny segmentu25,944,558,2
Amortyzacja48,849,898,0
EBITDA74,794,379,2
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych107,5125,285,9
Zysk operacyjny segmentu30,448,662,6
Amortyzacja19,716,1122,4
EBITDA50,164,777,4

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku, s.15-16