Program stypendialny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Działania restrukturyzacyjne prowadzone w górnictwie węgla kamiennego w latach 1993 – 2004 przyczyniły się do likwidacji szkół kształcących uczniów w zawodach górniczych na potrzeby kopalń. Aby zapewnić dopływ młodych kadr do kopalń Zarząd JSW SA nawiązał współpracę z samorządami miast i gmin w obrębie działania Spółki w zakresie kształcenia w zawodach górniczych. 

Podstawowym działaniem podejmowanym w tym zakresie w latach 2004 – 2013 było zawieranie porozumień, zgodnie z którymi
JSW SA m.in.:

 • uczestniczyła w procesie tworzenia klas o specjalnościach, które były szczególnie potrzebne w sektorze, przede wszystkim
  o specjalności górniczej, elektrycznej oraz mechanicznej, kierując się przeprowadzoną analizą potrzeb w zakresie zatrudnienia,
 • konsultowała programy praktyk,
 • uczestniczyła w organizowaniu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
 • zapewniała zatrudnienie absolwentom z najlepszymi wynikami w nauce.

W celu zachęcenia młodych ludzi do podjęcia nauki w klasach o profilu górniczym a w przyszłości do podjęcia pracy w kopalniach
JSW SA, w 2018 roku wdrożony został program stypendialny.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO?

 1. Zapytaj w szkole, czy Twoja klasa bierze udział w programie stypendialnym.
 2. Zgłoś chęć udziału w programie stypendialnym osobie odpowiedzialnej za jego koordynację z ramienia szkoły.
 3. Podpisz umowę stypendialną.
 4. Wypełnij oświadczenie dla Urzędu Skarbowego.
 5. Wywiązuj się sumiennie ze swoich uczniowskich obowiązków (szczegóły w regulaminie).

Spełnienie powyższych czterech punktów umożliwi Ci otrzymywanie 250,00 zł brutto przez 10 miesięcy w roku.

JAK OTRZYMAĆ DODATKOWĄ NAGRODĘ ROCZNĄ?

 1. Zostań uczestnikiem programu stypendialnego.
 2. Zdobądź jak najwyższą roczną średnią ocen (nie niższą niż 4,0) oraz conajmniej dobrą ocenę z zachowania.

Wygrywają trzy najlepsze osoby.

Kontakt

ZESPÓŁ REKRUTACJI, SZKOLEŃ I SPRAW SOCJALNYCH

Aneta Pytel
Kierownik Zespołu
Tel. +48 32 756 4355

Klaudia Kiermasz
Tel. +48 32 756 4318

e-mail: [email protected]