Walne Zgromadzenie - 2014

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

16.07.2014

Zapis audio z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 16.07.2014 r.


Informacja - liczba akcji, liczba głosów

Materiały na NWZ

Projekty Uchwał, uzasadnienia, istotne załączniki

Formularz - wykonywanie prawa głosu

Zapis audio z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 16.07.2014 r.

Wzory formularzy

Zapis audio z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 22.05.2014 r.


22.05.2014

Informacja - liczba akcji, liczba głosów

Materiały na ZWZ

Skonsolidowany Raport Roczny za 2013 rok zawierający m.in. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz opinię i raport biegłego rewidenta 

Jednostkowy Raport Roczny za 2013 rok zawierający m.in. Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,  Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz opinię i raport biegłego rewidenta 

Projekty uchwał, uzasadnienia, istotne załączniki

Formularz - wykonywanie prawa głosu

Wzory pełnomocnictw

Zapis audio z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 30.01.2014 r.


30.01.2014

Informacja - liczba akcji, liczba głosów

Materiały na NWZ

Projekty Uchwał, uzasadnienia, istotne załączniki

Formularz - wykonywanie prawa głosu

Wzory formularzy