Dobre praktyki

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. dąży do jak najszerszego stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”

Zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” dostępne są na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl.