Adam Rozmus

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Adam Rozmus

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych

Obszary zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: produkcji (w tym BHP), zabezpieczenia produkcji, przeróbki mechanicznej węgla, inwestycji, odmetanowania, gospodarki metanem, optymalizacji procesów i jakości.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górniczym, kierunek Górnictwo i Geologia w zakresie Budownictwa Podziemnego. Obecnie w trakcie przewodu doktorskiego o tematyce prowadzenia działalności górniczej w trudnych warunkach geologicznych.

Drogę zawodową zaczynał w KWK „Piast”, gdzie przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery – od stażysty pod ziemią do kierownika działu górniczego. Następnie pełnił funkcję Naczelnego Inżyniera w KWK Piast - Ziemowit Ruch „Ziemowit”, od dnia 1 stycznia 2021 roku był dyrektorem KWK „Mysłowice - Wesoła”.

Przez kilkanaście lat jako czynny ratownik górniczy, brał udział w akcjach ratowniczych zarówno jako członek zastępów ratowniczych, a także jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie akcji, pełniąc funkcję Kierownika Akcji Ratowniczej.