Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Polityka antykorupcyjna GK JSW

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jako podmiot, którego akcje są przedmiotem zorganizowanego obrotu na GPW w Warszawie podlega określonym rygorom regulacyjnym oraz pozostaje zobowiązana do wdrażania i stosowania określonych standardów działania. Ustanawiając Politykę antykorupcyjną wpisujemy się w owe standardy wychodząc jednocześnie naprzeciw najlepszym praktykom rynkowym.

Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW jest jednym z elementów systemu compliance. Określa ona zasady i obowiązki pracowników związane z przeciwdziałaniem wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Dokument ten jest afirmacją zasad określonych m.in. w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej  poprzez ich uwypuklenie i odniesienie do zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Zaliczyć do nich można m.in. bezwzględną zgodność z prawem, zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami, a przede wszystkim wskazanie braku tolerancji dla wszelkich form korupcji niezależnie od tego, czy mają one miejsce w sektorze publicznym, czy prywatnym i niezależnie od tego, czy przynoszą lub mogłyby przynieść korzyść Spółce, jej pracownikom, kontrahentom, partnerom biznesowym. W dokumencie propagowany jest zakaz przekazywania i przyjmowania jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych lub też ich obietnicy. W szczególności zakazane jest przyjmowanie oraz przekazywanie jakichkolwiek prezentów i zaproszeń na rzecz i od funkcjonariuszy publicznych.

Przyjęcie Polityki Antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej JSW wpisuje się w „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.