Gospodarcze wykorzystanie metanu - KWK Budryk

Gospodarcze wykorzystanie metanu - KWK "Budryk"
Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Tytuł projektu: Gospodarcze wykorzystanie metanu – KWK "Budryk"

Program priorytetowy: „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji metanu do atmosfery, powstałego w procesie wydobywania węgla w JSW.

Cele cząstkowe:

      1. Zmniejszenie emisji metanu – 13 009,25 Mg/rok.

      2. Zmniejszenie emisji CO2 – 328 515,26 Mg/rok.

Beneficjent: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Wartość projektu: 88 165 130,00 zł

Wartość dofinansowania w formie pożyczki: 85 000 000,00 zł

Termin realizacji projektu: 2020 – 2023