Raporty Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Ikona szukania PLEN

Grupa JSW publikuje raport zrównoważonego rozwoju oraz raport zintegrowany za rok 2020.

Grupa JSW od kilku już lat regularnie upublicznia informacje dotyczące wyników niefinansowych, tj. efektów działań w obszarze społecznym, środowiskowym i ładu zarządczego. Tegoroczne raporty przygotowane zostały w oparciu o międzynarodowe  wskaźniki GRI Standards.