Raporty Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Od 2021 roku działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupa JSW raportuje w ramach Raportu Zintegrowanego
Raport jest dostępny pod linkiem: www.jsw.pl/raportroczny-2021


Archiwalne raportyGrupa JSW publikuje raport zrównoważonego rozwoju oraz raport zintegrowany za rok 2019

Grupa JSW od kilku już lat regularnie upublicznia informacje dotyczące wyników niefinansowych, tj. efektów działań w obszarze społecznym, środowiskowym i ładu zarządczego. Tegoroczne raporty przygotowane zostały w oparciu o międzynarodowe  wskaźniki GRI Standards.

Przygotowanie  szczegółowych raportów wykracza poza wymogi prawne związane z obowiązkiem publikowania  informacji niefinansowych w ramach sprawozdań rocznych.  Publikacja raportu CSR  w formie papierowej czy raportu zintegrowanego w formie online pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. O informacje pozafinansowe  pytają nie tylko  przedstawiciele  krajowego rynku kapitałowego, ale również przedstawiciele zagranicznych  instytucji finansowych. Egzemplarze pierwszej edycji raportu zrównoważonego za rok 2017 trafiły chociażby do Australii.  Zarówno raport CSR, jak i raport zintegrowany stają się źródłem kompleksowej wiedzy na temat Grupy JSW i podejmowanych przez nią decyzji, dlatego są chętnie czytane nie tylko przez analityków giełdowych, ale również przez potencjalnych partnerów biznesowych. Wysokiej jakości raportowanie kwestii niefinansowych wpływa na ocenę spółki oraz Grupy JSW przez rynek.

- Cieszę się, że Grupa JSW odbierana jest przez otoczenie jako solidnie i rzetelnie informująca o wszelkich, czyli również niefinansowych aspektach swojej działalności. Mam nadzieję, że kolejny raport jedynie utwierdzi czytelników w takiej opinii. Zapraszam zatem do lektury, która może stać się ciekawa nie tylko dla analityków rynku kapitałowego, ale dla bardzo szerokiego grona naszych interesariuszy – powiedział Włodzimierz Hereźniak, Prezes Zarządu JSW.

- Analitycy firmy Sustainalytics, która w ramach współpracy z warszawską  GPW przeprowadza audyty w związku z publikowanym indeksem WIG-ESG, oceniając JSW, podkreślili w swoim kilkudziesięciostronicowym raporcie analitycznym sporządzonym w ubiegłym roku rzetelność raportowania niefinansowego Grupy JSW. Wystawili wysokie oceny m.in. systemowi zarządzania środowiskowego spółki czy systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Udział JSW w indeksie WIG-ESG otwiera drogę do pozyskania kapitału funduszy, kierujących się w swojej polityce inwestycyjnej  szeroko pojętymi wartościami z zakresu ładu korporacyjnego, środowiska oraz społecznej odpowiedzialności, a udział  aktywów zarządzanych w oparciu o politykę ESG w całości aktywów na świecie stale rośnie– dodaje Krzysztof Solus – Dyrektor Biura Relacji GiełdowyW tym roku Grupa JSW – będzie publikować elektroniczną wersję Zintegrowanego Raportu Rocznego za rok 2018, który będzie obejmował zagadnienia dotyczące zaangażowania społecznego oraz zrównoważonego rozwoju.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie tematem oraz dbałość o dobrą komunikację z interesariuszami, zdecydowaliśmy się jednak na wydanie trzech skróconych wersji raportu CSR skierowanych do określonych grup interesariuszy. Przedstawiamy Państwu  wydawnictwa skierowane do społeczności lokalnych, pracowników oraz inwestorów, które zawierają podstawowe informacje, które mogą każdego zainteresować.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW prezentuje nie tylko charakter i skalę oddziaływania spółek grupy kapitałowej na otoczenie społeczne i przyrodnicze, ale także podsumowuje najważniejsze działania, które podjęła Grupa w minionym roku.

Cały raport można znaleźć na stronie www.jsw.pl/raportroczny-2018Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW prezentuje nie tylko charakter i skalę oddziaływania spółek grupy kapitałowej na otoczenie społeczne i przyrodnicze, ale także podsumowuje najważniejsze działania, które podjęła Grupa w minionym roku.  

Publikacja raportu jest w pewnym symbolicznym sensie zamknięciem pierwszego etapu implementacji zasad odpowiedzialnego zarządzania w Grupie JSW, która jeszcze w 2016 roku borykała się z ogromnymi problemami finansowymi, i której ratowanie wymagało podejmowania trudnych i bolesnych decyzji. Dziś spółki Grupy JSW są ponownie rentowne, a powrotowi grupy kapitałowej na ścieżkę trwałego, stabilnego rozwoju, towarzyszyło odbudowywanie zaniedbanych relacji z otoczeniem. Pewnym symbolicznym również początkiem powrotu do koncepcji odpowiedzialnego zarządzania w Grupie JSW było rozpoczęcie prac nad strategią zrównoważonego rozwoju w lutym 2017 roku, której pierwsze zręby zostały zaprezentowane i skonsultowane z najważniejszymi interesariuszami podczas International Mining Forum (IMF) w czerwcu 2017 roku.