Kalendarz

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN
Data Wydarzenie  
                                   2023 rok           
9 luty 2023 Konferencja Poland Cyclicals: into the new business cycle conference,  WOOD & Company, GPW w Warszawie  
9 luty 2023 Spotkanie z inwestorami Erste Securities: Inside the Industry - JSW - Coal market outlook update, GPW w Warszawie  

16 marzec 2023

Nadwyczajne Walne Zgromadzenie   
21 marzec 2023  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok  
21 marzec 2023  Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2022  
22 marzec 2023  Konferencja wynikowa za 2022 rok  
23 marzec 2023  Spotkanie z inwestorami Erste Securities  
22 maj 2023 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku  
23 maj 2023 Konferencja wynikowa za I kwartał 2023 roku  
26-28 maj 2023 Konferencja WallStreet 27 w Karpaczu   
29 maj 2023 Spotkanie z Inwestorami DM Trigon w Warszawie  
30 maj 2023 Konferencja Polish Capital Market - BM mBank w Warszawie  
31 maj 2023 Czat inwestorski dla inwestorów indywidualnych  
16 czerwiec 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A.  
6 wrzesień 2023  Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku  
22 listopad 2023 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku  
                             2022 rok    
19 maj 2022 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.   
20 maj 2022 Konferencja wynikowa GK JSW za I kwartał 2022 r.   
24 maj 2022  Spotkania z inwestorami w BM PKO BP w Warszawie  
27-29 maj 2022 Konferencja WallStreet w Zakopanem  
3 czewiec 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A.  
08-10 czerwiec 2022 Konferencja Spring Emerging Markets Conference w Pradze  
1 lipiec 2022 Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.  
30 sierpień 2022 Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r.  
31 sierpień 2022 Konferencja wynikowa GK JSW za I półrocze 2022 r.  
1 wrzesień 2022 Spotkania z inwestorami w IPOPEMA Securities w Warszawie  
5-6 wrzesień 2022 Konferencja BM PEKAO 19th Annual Emerging Europe Investment Conference  
20 wrzesień 2022 Spotkanie z inwestorami BM Santander  
5 październik 2022 Spotkanie z inwestorami Erste Securities  
12 październik 2022 Spotkanie z inwestorami Trigon  
28 listopad 2022 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.  
29 listopad 2022 Konferencja wynikowa GK JSW za III kwartał 2022 r.  
30 listopad 2022 Spotkanie z inwestorami DM mBank  
9 grudzień 2022 Konferencja WOOD’s Winter Wonderland EME Conference w Pradze  
16 grudzień 2022 Czat inwestorski dla inwestorów indywidualnych