Kalendarz

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN
Data Wydarzenie  
                                   2023 rok           
9 luty 2023 Konferencja Poland Cyclicals: into the new business cycle conference,  WOOD & Company, GPW w Warszawie  
9 luty 2023 Spotkanie z inwestorami Erste Securities: Inside the Industry - JSW - Coal market outlook update, GPW w Warszawie  

16 marzec 2023

Nadwyczajne Walne Zgromadzenie   
21 marzec 2023  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok  
21 marzec 2023  Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2022  
22 marzec 2023  Konferencja wynikowa za 2022 rok  
23 marzec 2023  Spotkanie z inwestorami Erste Securities  
22 maj 2023 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku  
23 maj 2023 Konferencja wynikowa za I kwartał 2023 roku  
26-28 maj 2023 Konferencja WallStreet 27 w Karpaczu   
29 maj 2023 Spotkanie z Inwestorami DM Trigon w Warszawie  
30 maj 2023 Konferencja Polish Capital Market - BM mBank w Warszawie  
31 maj 2023 Czat inwestorski dla inwestorów indywidualnych  
16 czerwiec 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A.  
20 czerwiec 2023 Konferencja inwestorska DM PKO BP  
6 wrzesień 2023  Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku  
7 wrzesień 2023 Konferencja wynikowa za I półrocze 2023 roku  
11 wrzesień 2023 Konferencja DM Pekao Annual Emerging Europe Investment  
22 listopad 2023 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku  
                             2022 rok    
19 maj 2022 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.   
20 maj 2022 Konferencja wynikowa GK JSW za I kwartał 2022 r.   
24 maj 2022  Spotkania z inwestorami w BM PKO BP w Warszawie  
27-29 maj 2022 Konferencja WallStreet w Zakopanem  
3 czewiec 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A.  
08-10 czerwiec 2022 Konferencja Spring Emerging Markets Conference w Pradze  
1 lipiec 2022 Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.  
30 sierpień 2022 Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r.  
31 sierpień 2022 Konferencja wynikowa GK JSW za I półrocze 2022 r.  
1 wrzesień 2022 Spotkania z inwestorami w IPOPEMA Securities w Warszawie  
5-6 wrzesień 2022 Konferencja BM PEKAO 19th Annual Emerging Europe Investment Conference  
20 wrzesień 2022 Spotkanie z inwestorami BM Santander  
5 październik 2022 Spotkanie z inwestorami Erste Securities  
12 październik 2022 Spotkanie z inwestorami Trigon  
28 listopad 2022 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.  
29 listopad 2022 Konferencja wynikowa GK JSW za III kwartał 2022 r.  
30 listopad 2022 Spotkanie z inwestorami DM mBank  
9 grudzień 2022 Konferencja WOOD’s Winter Wonderland EME Conference w Pradze  
16 grudzień 2022 Czat inwestorski dla inwestorów indywidualnych