Dane za 2015 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Zmiana
2012 2013 2014* 2015
1 2 3 4 5 6 7
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem* tys. ton 13 462,4 13 626,8 13 946,6 16 312,9 17,0%
Produkcja węgla koksowego* tys. ton 9 469,2 9 837,0 9 881,5 11 151,2 12,8%
Produkcja węgla do celów energetycznych* tys. ton 3 993,2 3 789,8 4 065,1 5 161,7 27,0%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego* % 82,0 79,0 79,0 72,0 (7 p.p.)
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem* tys. ton 8 196,9 9 174,6 8 727,7 11 181,6 28,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 4 901,6 5 314,5 5 185,9 5 800,3 11,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 3 295,3 3 860,1 3 541,8 5 381,3 51,9%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 86,0 83,0 74,0 68,0 (6 p.p.)
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 4 134,9 3 559,0 2 972,3 3 449,4 16,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 069,4 2 526,1 2 129,8 2 196,0 3,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 065,5 1 032,9 842,5 1 253,4 48,8%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 90,0 86,0 78,0 73,0 (5 p.p.)
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 625,70 473,34 410,36 377,29 (8,1%)
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 315,27 267,58 234,39 213,26 (9,0%)
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 4 476,1 5 181,2 4 942,6 5 447,1 10,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 246,5 4 942,0 4 708,8 5 312,0 12,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 229,6 239,2 233,8 135,1 (42,2%)
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 80,0 75,0 76,0 76,0 (0 p.p.)
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem* stan na koniec okresu w tys. ton 1 514,8 826,8 1 259,1 1 011,0 (19,7%)
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 994,1 591,6 605,0 695,9 15,0%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 520,7 235,2 654,1 315,1 (51,8%)
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 4 686,0 4 554,8 4 926,3 5 009,7 1,7%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 348,09 334,25 353,22 307,10 (13,1%)
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 1 467,6 1 378,5 1 335,3 797,1 (40,3%)
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 1 577,1 1 373,3 1 210,9 859,2 (29,0%)
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 3 849,4 3 942,6 4 015,8 4 221,5 5,1%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 3 752,7 3 940,0 4 162,1 4 014,9 (3,5%)
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 4 307,9 3 704,3 3 489,2 3 051,8 (12,5%)
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 970,20 758,50 668,18 648,49 (2,9%)
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 366,7 316,6 128,6 278,7 116,7%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 582,3 582,9 609,3 609,7 0,1%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,77 148,01 151,85 144,66 (4,7%)
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 209,6 232,4 147,0 49,8 (66,1%)
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 138,6 254,5 179,0 50,6 (71,7%)

* Dane za 2014 r. zawierają wyniki KWK "Knurów-Szczygłowice" od m-ca VIII 2014 r.

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2015 rok

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
3Q 2015 4Q 2015 2014 2015
(niebadane)
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 4 118,0 4 422,6 13 946,6 16 312,9 107,4% 117,0%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 878,8 2 804,6 9 881,5 11 151,2 97,4% 112,8%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 239,2 1 618,0 4 065,1 5 161,7 130,6% 127,0%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 71,0 77,0 75,0 72,0 6 p.p. -3 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 637,7 3 308,0 8 727,7 11 181,6 125,4% 128,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 395,0 1 345,0 5 185,9 5 800,3 96,4% 111,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 242,7 1 963,0 3 541,8 5 381,3 158,0% 151,9%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 71,0 67,0 74,0 68,0 -4 p.p. -6 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 802,0 903,4 2 972,3 3 449,4 112,6% 116,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 503,1 458,8 2 129,8 2 196,0 91,2% 103,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 298,9 444,6 842,5 1 253,4 148,7% 148,8%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 75,0 72,0 78,0 73,0 -3 p.p. -5 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 359,69 341,11 410,36 377,29 94,8% 91,9%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 219,48 211,03 234,39 213,26 96,1% 91,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 417,5 1 464,6 4 942,6 5 447,1 103,3% 110,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 395,5 1 386,6 4 708,8 5 312,0 99,4% 112,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 22,0 78,0 233,8 135,1 354,5% 57,8%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 75,0 79,0 76,0 76,0 4 p.p. 0 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 328,7 1 011,0 1 259,1 1 011,0 76,1% 80,3%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 624,1 695,9 605,0 695,9 111,5% 115,0%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 704,6 315,1 654,1 315,1 44,7% 48,2%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 228,7 1 254,3 4 926,3 5 009,7 102,1% 101,7%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 298,37 283,60 353,22 307,10 95,0% 86,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 143,8 201,2 1 335,3 797,1 139,9% 59,7%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 161,4 157,1 1 210,9 859,2 97,3% 71,0%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 092,6 1 066,8 4 015,8 4 221,5 97,6% 105,1%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 1 108,1 981,4 4 162,1 4 014,9 88,6% 96,5%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 806,3 714,3 3 489,2 3 051,8 88,6% 87,5%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 621,06 613,50 668,18 648,49 98,8% 97,1%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 207,0 278,7 128,6 278,7 134,6% 216,7%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 148,5 166,3 609,3 609,7 112,0% 100,1%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 136,11 155,93 151,85 144,66 114,6% 95,3%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 8,6 14,9 147,0 49,8 173,3% 33,9%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 9,4 17,2 179,0 50,6 183,0% 28,3%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał i 9 miesięcy 2015 roku

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 2015 3Q 2015 9M 2014 9M 2015
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 4 170,1 4 118,0 9 600,7 11 890,3 98,8% 123,8%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 909,3 2 878,8 6 931,3 8 346,7 99,0% 120,4%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 260,8 1 239,2 2 669,4 3 543,7 98,3% 132,8%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 73,0 71,0 79,0 71,0 -2 p.p. -8 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 604,9 2 637,7 5 889,4 7 873,6 101,3% 133,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 466,5 1 395,0 3 536,1 4 455,3 95,1% 126,0%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 138,4 1 242,7 2 353,3 3 418,3 109,2% 145,3%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 70,0 71,0 77,0 69,0 1 p.p. -8 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 849,3 802,0 2 012,5 2 545,9 94,4% 126,5%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 577,3 503,1 1 463,3 1 737,2 87,1% 118,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 272,0 298,9 549,2 808,7 109,9% 147,3%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 75,0 75,0 81,0 73,0 0 p.p. -8 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 390,12 359,69 413,41 388,21 92,2% 93,9%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 204,01 219,48 233,40 214,55 107,6% 91,9%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 333,5 1 417,5 3 483,5 3 982,6 106,3% 114,3%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 332,7 1 395,5 3 321,0 3 925,4 104,7% 118,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 0,8 22,0 162,5 57,2 2750,0% 35,2%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 73,0 75,0 77,0 75,0 2 p.p. -2 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 222,9 1 328,7 1 208,9 1 328,7 108,7% 109,9%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 504,0 624,1 677,3 624,1 123,8% 92,1%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 718,9 704,6 531,5 704,6 98,0% 132,6%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 276,9 1 228,7 3 539,3 3 755,4 96,2% 106,1%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 306,22 298,37 368,65 315,84 97,4% 85,7%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 222,3 143,8 939,0 595,9 64,7% 63,5%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 254,8 161,4 893,1 702,1 63,3% 78,6%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 066,4 1 092,6 2 925,2 3 154,7 102,5% 107,8%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 981,6 1 108,1 2 944,4 3 033,4 112,9% 103,0%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 750,4 806,3 2 510,1 2 337,5 107,4% 93,1%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 652,82 621,06 673,73 659,82 95,1% 97,9%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 239,4 207,0 264,5 207,0 86,5% 78,3%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 156,5 148,5 429,2 443,4 94,9% 103,3%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 147,30 136,11 146,85 140,85 92,4% 95,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 15,1 8,6 119,4 34,9 57,0% 29,2%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 8,9 9,4 154,6 30,8 105,6% 19,9%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał i 9 miesięcy 2015 roku

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 2015 2Q 2015 1H 2014 1H 2015
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 602,2 4 170,1 5 658,0 7 772,3 115,8% 137,4%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 558,5 2 909,3 4 169,6 5 467,8 113,7% 131,1%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 043,7 1 260,8 1 488,4 2 304,5 120,8% 154,8%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 68,0 73,0 82,0 71,0 +5 p.p. -11 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 631,1 2 604,9 3 543,5 5 236,0 99,0% 147,8%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 593,8 1 466,5 2 159,9 3 060,3 92,0% 141,7%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 037,3 1 138,4 1 383,6 2 175,7 109,7% 157,2%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 66,0 70,0 80,0 68,0 +4 p.p. -12 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 894,6 849,3 1 243,9 1 743,9 94,9% 140,2%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 656,8 577,3 921,0 1 234,1 87,9% 134,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 237,8 272,0 322,9 509,8 114,4% 157,9%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 71,0 75,0 84,0 73,0 +4 p.p. -11 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 411,41 390,12 425,79 401,21 94,8% 94,2%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 220,19 204,01 233,34 211,73 92,7% 90,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 231,6 1 333,5 2 302,3 2 565,1 108,3% 111,4%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 197,2 1 332,7 2 185,0 2 529,9 111,3% 115,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 34,4 0,8 117,3 35,2 2,3% 30,0%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 76,0 73,0 79,0 74,0 -3 p.p. -5 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem * stan na koniec okresu w tys. ton 994,6 1 222,9 604,2 1 222,9 123,0% 202,4%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 404,3 504,0 399,8 504,0 124,7% 126,1%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 590,3 718,9 204,4 718,9 121,8% 351,7%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 249,8 1 276,9 2 198,6 2 526,7 102,2% 114,9%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 346,94 306,22 388,58 325,09 88,3% 83,7%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 229,8 222,3 625,7 452,1 96,7% 72,3%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 286,0 254,8 584,8 540,8 89,1% 92,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 995,8 1 066,4 1 971,3 2 062,2 107,1% 104,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 943,7 981,6 1 949,5 1 925,3 104,0% 98,8%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 780,7 750,4 1 701,6 1 531,1 96,1% 90,0%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 712,61 652,82 686,83 682,12 91,6% 99,3%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 168,9 239,4 310,6 239,4 141,7% 77,1%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 138,4 156,5 286,6 294,9 113,1% 102,9%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 139,16 147,30 145,41 143,36 105,8% 98,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 11,2 15,1 84,5 26,3 134,8% 31,1%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 10,5 8,9 115,1 19,4 84,8% 16,9%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2015 roku

* w tym 340 tys. ton węgla zaliczkowana przez kontrahentów pozostająca na składach GK JSW - dotyczy okresu 2Q2015 oraz 1H2015

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana 5:4
1Q 2013 1Q 2014 1Q 2015
1 2 3 4 5 6
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 524,9 3 177,7 3 602,2 13,4%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 496,2 2 314,7 2 558,5 10,5%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 028,7 863,0 1 043,7 20,9%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 81,0 80,0 73,0 -8,8%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 477,5 1 846,7 2 631,1 42,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 454,2 1 189,5 1 593,8 34,0%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 023,3 657,2 1 037,3 57,8%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 82,0 80,0 66,0 -17,5%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 007,4 679,7 894,6 31,6%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 715,8 524,7 656,8 25,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 291,6 155,0 237,8 53,4%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 86,0 83,0 71,0 -14,5%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 488,98 440,78 411,41 -6,7%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 284,93 235,92 220,19 -6,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 361,1 1 264,5 1 231,6 -2,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 286,3 1 195,5 1 197,2 0,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 74,8 69,0 34,4 -50,1%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 79,0 75,0 76,0 1,3%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 208,2 904,8 994,6 9,9%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 789,1 556,5 404,3 -27,3%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 419,1 348,3 590,3 69,5%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 150,2 1 136,8 1 249,8 9,9%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 326,31 357,73 346,94 -3,0%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 367,9 312,2 229,8 -26,4%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 333,7 338,8 286,0 -15,6%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 025,9 1 015,6 995,8 -1,9%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 1 115,3 964,8 943,7 -2,2%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 046,5 876,5 780,7 -10,9%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 775,18 713,67 712,61 -0,1%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 266,6 353,1 168,9 -52,2%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 138,3 136,4 138,4 1,5%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 135,15 134,36 139,16 3,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 55,8 48,3 11,2 -76,8%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 74,8 75,2 10,5 -86,0%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 1Q 2015 rok