Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2015 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresZmiana
201220132014*2015
1234567
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem*tys. ton13 462,413 626,813 946,616 312,917,0%
Produkcja węgla koksowego*tys. ton9 469,29 837,09 881,511 151,212,8%
Produkcja węgla do celów energetycznych*tys. ton3 993,23 789,84 065,15 161,727,0%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego*%82,079,079,072,0(7 p.p.)
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem*tys. ton8 196,99 174,68 727,711 181,628,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych*tys. ton4 901,65 314,55 185,95 800,311,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych*tys. ton3 295,33 860,13 541,85 381,351,9%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych%86,083,074,068,0(6 p.p.)
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN4 134,93 559,02 972,33 449,416,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychmln PLN3 069,42 526,12 129,82 196,03,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN1 065,51 032,9842,51 253,448,8%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych%90,086,078,073,0(5 p.p.)
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznychPLN/t625,70473,34410,36377,29 (8,1%)
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t315,27267,58234,39213,26 (9,0%)
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton4 476,15 181,24 942,65 447,110,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznychtys. ton4 246,54 942,04 708,85 312,012,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznychtys. ton229,6239,2233,8135,1 (42,2%)
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych%80,075,076,076,0(0 p.p.)
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem*stan na koniec okresu w tys. ton1 514,8826,81 259,11 011,0 (19,7%)
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW*stan na koniec okresu w tys. ton994,1591,6605,0695,915,0%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW*stan na koniec okresu w tys. ton520,7235,2654,1315,1 (51,8%)
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN4 686,04 554,84 926,35 009,71,7%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t348,09334,25353,22307,10 (13,1%)
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN1 467,61 378,51 335,3797,1 (40,3%)
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowemln PLN1 577,11 373,31 210,9859,2 (29,0%)
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton3 849,43 942,64 015,84 221,55,1%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton3 752,73 940,04 162,14 014,9 (3,5%)
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznychmln PLN4 307,93 704,33 489,23 051,8 (12,5%)
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t FCA970,20758,50668,18648,49 (2,9%)
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton366,7316,6128,6278,7116,7%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN582,3582,9609,3609,70,1%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t151,77148,01151,85144,66 (4,7%)
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN209,6232,4147,049,8 (66,1%)
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowemln PLN138,6254,5179,050,6 (71,7%)

* Dane za 2014 r. zawierają wyniki KWK "Knurów-Szczygłowice" od m-ca VIII 2014 r.

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2015 rok

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresDynamika
4:3
Dynamika 6:5
3Q 20154Q 201520142015
(niebadane)
12345678
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton4 118,04 422,613 946,616 312,9107,4%117,0%
Produkcja węgla koksowegotys. ton2 878,82 804,69 881,511 151,297,4%112,8%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton1 239,21 618,04 065,15 161,7130,6%127,0%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego%71,077,075,072,06 p.p.-3 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton2 637,73 308,08 727,711 181,6125,4%128,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 395,01 345,05 185,95 800,396,4%111,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 242,71 963,03 541,85 381,3158,0%151,9%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych%71,067,074,068,0-4 p.p.-6 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN802,0903,42 972,33 449,4112,6%116,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychmln PLN503,1458,82 129,82 196,091,2%103,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN298,9444,6842,51 253,4148,7%148,8%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych%75,072,078,073,0-3 p.p.-5 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznychPLN/t359,69341,11410,36377,2994,8%91,9%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t219,48211,03234,39213,2696,1%91,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 417,51 464,64 942,65 447,1103,3%110,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznychtys. ton1 395,51 386,64 708,85 312,099,4%112,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznychtys. ton22,078,0233,8135,1354,5%57,8%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych%75,079,076,076,04 p.p.0 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółemstan na koniec okresu w tys. ton1 328,71 011,01 259,11 011,076,1%80,3%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton624,1695,9605,0695,9111,5%115,0%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton704,6315,1654,1315,144,7%48,2%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN1 228,71 254,34 926,35 009,7102,1%101,7%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t298,37283,60353,22307,1095,0%86,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN143,8201,21 335,3797,1139,9%59,7%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowemln PLN161,4157,11 210,9859,297,3%71,0%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton1 092,61 066,84 015,84 221,597,6%105,1%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton1 108,1981,44 162,14 014,988,6%96,5%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznychmln PLN806,3714,33 489,23 051,888,6%87,5%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t FCA621,06613,50668,18648,4998,8%97,1%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton207,0278,7128,6278,7134,6%216,7%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN148,5166,3609,3609,7112,0%100,1%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t136,11155,93151,85144,66114,6%95,3%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN8,614,9147,049,8173,3%33,9%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowemln PLN9,417,2179,050,6183,0%28,3%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał i 9 miesięcy 2015 roku

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresDynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 20153Q 20159M 20149M 2015
12345678
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton4 170,14 118,09 600,711 890,398,8%123,8%
Produkcja węgla koksowegotys. ton2 909,32 878,86 931,38 346,799,0%120,4%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton1 260,81 239,22 669,43 543,798,3%132,8%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego%73,071,079,071,0-2 p.p.-8 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton2 604,92 637,75 889,47 873,6101,3%133,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 466,51 395,03 536,14 455,395,1%126,0%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 138,41 242,72 353,33 418,3109,2%145,3%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych%70,071,077,069,01 p.p.-8 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN849,3802,02 012,52 545,994,4%126,5%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychmln PLN577,3503,11 463,31 737,287,1%118,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN272,0298,9549,2808,7109,9%147,3%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych%75,075,081,073,00 p.p.-8 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznychPLN/t390,12359,69413,41388,2192,2%93,9%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t204,01219,48233,40214,55107,6%91,9%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 333,51 417,53 483,53 982,6106,3%114,3%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznychtys. ton1 332,71 395,53 321,03 925,4104,7%118,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznychtys. ton0,822,0162,557,22750,0%35,2%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych%73,075,077,075,02 p.p.-2 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółemstan na koniec okresu w tys. ton1 222,91 328,71 208,91 328,7108,7%109,9%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton504,0624,1677,3624,1123,8%92,1%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton718,9704,6531,5704,698,0%132,6%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN1 276,91 228,73 539,33 755,496,2%106,1%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t306,22298,37368,65315,8497,4%85,7%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN222,3143,8939,0595,964,7%63,5%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowemln PLN254,8161,4893,1702,163,3%78,6%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton1 066,41 092,62 925,23 154,7102,5%107,8%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton981,61 108,12 944,43 033,4112,9%103,0%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznychmln PLN750,4806,32 510,12 337,5107,4%93,1%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t FCA652,82621,06673,73659,8295,1%97,9%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton239,4207,0264,5207,086,5%78,3%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN156,5148,5429,2443,494,9%103,3%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t147,30136,11146,85140,8592,4%95,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN15,18,6119,434,957,0%29,2%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowemln PLN8,99,4154,630,8105,6%19,9%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał i 9 miesięcy 2015 roku

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresDynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 20152Q 20151H 20141H 2015
12345678
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton3 602,24 170,15 658,07 772,3115,8%137,4%
Produkcja węgla koksowegotys. ton2 558,52 909,34 169,65 467,8113,7%131,1%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton1 043,71 260,81 488,42 304,5120,8%154,8%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego%68,073,082,071,0+5 p.p.-11 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton2 631,12 604,93 543,55 236,099,0%147,8%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 593,81 466,52 159,93 060,392,0%141,7%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 037,31 138,41 383,62 175,7109,7%157,2%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych%66,070,080,068,0+4 p.p.-12 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN894,6849,31 243,91 743,994,9%140,2%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychmln PLN656,8577,3921,01 234,187,9%134,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN237,8272,0322,9509,8114,4%157,9%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych%71,075,084,073,0+4 p.p.-11 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznychPLN/t411,41390,12425,79401,2194,8%94,2%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t220,19204,01233,34211,7392,7%90,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 231,61 333,52 302,32 565,1108,3%111,4%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznychtys. ton1 197,21 332,72 185,02 529,9111,3%115,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznychtys. ton34,40,8117,335,22,3%30,0%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych%76,073,079,074,0-3 p.p.-5 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem *stan na koniec okresu w tys. ton994,61 222,9604,21 222,9123,0%202,4%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton404,3504,0399,8504,0124,7%126,1%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton590,3718,9204,4718,9121,8%351,7%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN1 249,81 276,92 198,62 526,7102,2%114,9%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t346,94306,22388,58325,0988,3%83,7%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN229,8222,3625,7452,196,7%72,3%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowemln PLN286,0254,8584,8540,889,1%92,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton995,81 066,41 971,32 062,2107,1%104,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton943,7981,61 949,51 925,3104,0%98,8%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznychmln PLN780,7750,41 701,61 531,196,1%90,0%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t FCA712,61652,82686,83682,1291,6%99,3%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton168,9239,4310,6239,4141,7%77,1%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN138,4156,5286,6294,9113,1%102,9%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t139,16147,30145,41143,36105,8%98,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN11,215,184,526,3134,8%31,1%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowemln PLN10,58,9115,119,484,8%16,9%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2015 roku

* w tym 340 tys. ton węgla zaliczkowana przez kontrahentów pozostająca na składach GK JSW - dotyczy okresu 2Q2015 oraz 1H2015

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresZmiana 5:4
1Q 20131Q 20141Q 2015
123456
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton3 524,93 177,73 602,213,4%
Produkcja węgla koksowegotys. ton2 496,22 314,72 558,510,5%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton1 028,7863,01 043,720,9%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego%81,080,073,0-8,8%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton2 477,51 846,72 631,142,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 454,21 189,51 593,834,0%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 023,3657,21 037,357,8%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych%82,080,066,0-17,5%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN1 007,4679,7894,631,6%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychmln PLN715,8524,7656,825,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN291,6155,0237,853,4%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych%86,083,071,0-14,5%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznychPLN/t488,98440,78411,41-6,7%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t284,93235,92220,19-6,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 361,11 264,51 231,6-2,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznychtys. ton1 286,31 195,51 197,20,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznychtys. ton74,869,034,4-50,1%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych%79,075,076,01,3%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółemstan na koniec okresu w tys. ton1 208,2904,8994,69,9%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton789,1556,5404,3-27,3%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton419,1348,3590,369,5%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN1 150,21 136,81 249,89,9%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t326,31357,73346,94-3,0%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN367,9312,2229,8-26,4%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowemln PLN333,7338,8286,0-15,6%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton1 025,91 015,6995,8-1,9%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton1 115,3964,8943,7-2,2%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznychmln PLN1 046,5876,5780,7-10,9%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t FCA775,18713,67712,61-0,1%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton266,6353,1168,9-52,2%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN138,3136,4138,41,5%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t135,15134,36139,163,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN55,848,311,2-76,8%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowemln PLN74,875,210,5-86,0%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 1Q 2015 rok