Kontakt

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Ikona szukania PLEN

KWK Budryk
43-178 Ornontowice
ul. Zamkowa 10
tel.: +48 32 235 5111
fax: +48 32 235 5117
e-mail: [email protected]

Ważniejsze telefony:

    +48 32 769
Dyrektor Zbigniew Czarnecki 8600
Dyrektor Ekonomiczny Beata Maraszkiewicz 8620
Dyrektor Techniczny Wiesław Chyłek 8510
Dyrektor Pracy Adam Ratka 8650
Kierownik Działu Górniczego Adam Zychma 8515
Pełnomocnik Dyr. ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Piotr Stefan 8667
Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Rozwoju Kopalni Jan Płaczek 8585
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów, Główny Inżynier Inwestycji Marek Mikołajczak 8157
Kierownik Działu BHP i Szkolenia Mirosław Kwiatkowski 8503
Kierownik Działu Wentylacji Adam Szkoda 8517
Kierownik Działu Energomechanicznego Mirosław Mrukwa 8545
Główny Mechanik Maszyn Dołowych Paweł Nieradzik 8547
Główny Mechanik Urządzeń Szybowych, Wyciągowych i Ruchu Powierzchni Michał Karwot 8548
Główny Elektryk Sebastian Koziołek 8550
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej Węgla i Jakości Produkcji Janusz Babczyński 8572
Kierownik Działu Mierniczo - Geologicznego Dariusz Kluczniok 8535
Kierownik Działu Polityki Płac i Norm Pracy Andrzej Olender 8631
Kierownik Działu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Danuta Prasoł 8610
Kierownik Działu Controllingu Bogusława Durynek 8623
Kierownik Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego Artur Koch 8509
Waga Drobnicowa   8056