Relacje inwestorskie

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W tym dziale zamieszczone są m.in. wybrane informacje o Grupie Kapitałowej JSW, ładzie korporacyjnym, bieżące notowania akcji JSW S.A., zestawienie raportów bieżących i okresowych.

Data Wydarzenie  
                            2024 rok           
19 marca 2024 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok  
19 marca 2024 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok  
21 maja 2024 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku  
29 sierpnia 2024 Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku  
26 listopada 2024 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku