Przykładowe wnioski do pobrania

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Ikona szukania PLEN

Dla ułatwienia przeprowadzenia postępowania odszkodowawczego, na stronie zamieszczono przykładowe formularze (w formacie .PDF), dotyczące najczęściej występujących spraw, które po pobraniu, wypełnieniu i dostarczeniu na kopalnię inicjują dalszy tok postępowania:

wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynkach i budowlach,

wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w gruntach, zasiewach i uprawach,

wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń nowo realizowanego obiektu budowlanego,

wniosek o udzielenie informacji górniczo-geologicznej.