Akcjonariat

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Skarb Państwa - 64.775.542 szt. akcji i głosów na WZA, tj. 55,16% udziału w kapitale zakładowym JSW,

Goldman Sachs Group Inc.* - 6.013.841 szt. akcji i głosów na WZA, tj. 5,12% udziału w kapitale zakładowym JSW,

Pozostali poniżej 5% - 46.622.213 szt. akcji i głosów na WZA, tj. 39,72% udziału w kapitale zakładowym JSW.

 

* pośrednio przez Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co, Goldman Sachs Asset Management Holdings oraz Goldman Sachs Bank Europe.