Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2016 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

WyszczególnienieJedn.201620152014201320122011Dynamika
2015=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowamln zł11 519,611 812,215 369,313 862,014 067,113 617,097,5
Aktywa trwałemln zł9 097,310 324,713 085,910 300,09 792,08 873,688,1
Aktywa obrotowemln zł2 422,31 487,52 283,43 562,04 275,14 743,4162,8
Kapitał własnymln zł4 069,63 934,27 267,58 351,68 573,98 443,4103,4
Zobowiązaniamln zł7 450,07 878,08 101,85 510,45 493,25 173,694,6
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedażymln zł6 731,36 934,96 814,97 632,28 821,09 376,897,1
Zysk/strata brutto ze sprzedażymln zł1 229,7 (50,2) (4,7)1 152,72 435,23 409,7-
Zysk/strata operacyjny/amln zł226,6 (3 896,0) (774,8)201,91 308,22 708,5-
EBITDAmln zł1 065,4 (2 533,1)528,51403,42 374,83 552,8-
Marża EBITDA%15,8 (36,5)7,818,426,937,9-
Zysk/Strata przed opodatkowaniemmln zł19,6 (4 045,3) (882,2)109,71 276,92 675,0-
Zysk/Strata nettomln zł4,4 (3 285,2) (657,1)82,2988,12 086,0-
Całkowite dochody razemmln zł16,2 (3 301,1) (1 079,2)84,4798,52 105,5-
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł896,5725,1644,31 630,12 359,42 835,3123,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (354,4) (1 015,3) (3 040,4) (804,2) (2 634,3) (1 667,2)34,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł277,7 (80,0)1 077,4 (280,5) (821,5) (436,9)-
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł819,8 (370,2) (1 318,7)545,4 (1 096,4)731,2-
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcjęzł/akcję---2,525,382,16-
Płynność bieżąca 1,140,390,581,591,972,09292,3
Płynność szybka 0,980,260,451,351,601,77376,9
Rentowność netto sprzedaży%0,1 (47,4) (9,6)1,111,222,2-
Rentowność majątku ogółem (ROA)%0,0 (27,8) (4,3)0,67,015,3-
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%0,1 (83,5) (9,0)1,011,524,7-
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,650,670,530,400,390,3897,0
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,832,001,110,660,640,6191,5
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,700,490,811,061,131,20142,9

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, s. 54

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.09.2016
Stan na
30.09.2015
Suma bilansowamln zł10 620,314 580,5
Aktywa trwałemln zł9 285,112 734,3
Aktywa obrotowemln zł1 335,21 846,2
Kapitał własnymln zł3 622,96 582,8
Zobowiązaniamln zł6 997,47 997,7
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.9 miesięcy 2016
okres od 01.01.
do 30.09.2016
9 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 30.09.2015
Przychody ze sprzedażymln zł4 563,65 196,8
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł421,4 (32,1)
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (281,4) (651,8)
EBITDAmln zł360,9379,5
Marża EBITDA%7,97,3
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (388,5) (758,2)
Zysk (strata) nettomln zł (286,4) (622,9)
Całkowite dochody razemmln zł (280,4) (652,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.9 miesięcy 2016
okres od 01.01.
do 30.09.2016
9 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 30.09.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł377,1555,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (184,7) (823,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (119,8)41,4
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł72,6 (226,2)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.09.2016
Stan na
30.09.2015
Płynność bieżąca 0,630,48
Płynność szybka 0,470,33
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,660,55
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,931,21
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,610,62
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.09.2016
Stan na
30.09.2015
Rentowność netto sprzedaży% (8,3) (12,0)
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (2,7) (4,3)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (7,9) (9,5)

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2016 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.06.2016
Stan na
30.06.2015
Suma bilansowamln zł11 652,714 866,4
Aktywa trwałemln zł10 209,312 878,1
Aktywa obrotowemln zł1 443,41 988,3
Kapitał własnymln zł3 781,86 585,4
Zobowiązaniamln zł7 870,98 281,0
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I półrocze 2016
okres
od 01.01.
do 30.06.2016
I półrocze 2015
okres
od 01.01.
do 30.06.2015
Przychody ze sprzedażymln zł2 893,63 501,7
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł188,9 (53,4)
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (138,7) (681,0)
EBITDAmln zł300,815,0
Marża EBITDA%10,40,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (229,2) (758,4)
Zysk (strata) nettomln zł (148,4) (623,5)
Całkowite dochody razemmln zł(151,3,) (649,8)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I półrocze 2016
okres
od 01.01.
do 30.06.2016
I półrocze 2015
okres
od 01.01.
do 30.06.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł395,0362,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (408,8) (591,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (29,0)52,8
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (42,8) (175,7)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.06.2016
Stan na
30.06.2015
Płynność bieżąca 0,370,50
Płynność szybka 0,240,36
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,670,56
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 2,081,26
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,480,77
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.06.2016
Stan na
30.06.2015
Rentowność netto sprzedaży% (5,1) (17,8)
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (1,3) (4,2)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (3,9) (9,5)

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2016 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Suma bilansowamln zł11 716,8015 025,2013 525,914 157,2
Aktywa trwałemln zł10 289,9013 088,6010 415,09 933,0
Aktywa obrotowemln zł1 426,901 936,603 110,94 224,1
Kapitał własnymln zł3 877,907 008,608 261,48 719,2
Zobowiązaniamln zł7 838,908 016,605 264,55 437,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Przychody ze sprzedażymln zł1 402,201 810,101 663,72 179,1
Zysk brutto ze sprzedażymln zł70,121,1118,7479,2
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (114,8) (205,4) (90,2)204,2
EBITDAmln zł112,0109,2210,3490,8
Marża EBITDA%8,06,012,622,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (131,6) (240,8) (114,9)184,6
Zysk (strata) nettomln zł (59,5) (196,7) (88,5)145,4
Całkowite dochody razemmln zł (56,3) (227,0) (88,5)145,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł126,7163,737,3451,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (279,8) (355,9) (466,3) (537,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (15,9)40,3 (70,3) (15,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (169,0) (151,9) (498,9) (101,1)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Płynność bieżąca 0,370,521,561,99
Płynność szybka 0,230,391,271,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,670,530,390,38
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 2,021,140,640,62
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,490,791,031,13
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Rentowność netto sprzedaży% (4,2) (10,9) (5,3)6,7
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (0,5) (1,3) (0,7)1,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (1,5) (2,8) (1,1)1,7

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2016 roku