REM w KWK Pniówek - RFCS

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Tytuł projektu: „Reduction of methane emissions from post mining goafs to minimise their inflow into VAM”

Akronim: REM

Konkurs: Big Tickets for Coal w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali

 

Cel projektu: Projekt REM ma charakter badawczo-wdrożeniowy.

Projekt REM rozpocznie się badaniem opuszczonych rejonów poeksploatacyjnych dla określenia miejsc napowietrzania, gromadzenia się metanu i ucieczki metanu do powietrza wentylacyjnego. Tym sposobem zostaną wytypowane miejsca, w których konieczne będzie uszczelnienie górotworu, miejsca bezpośredniego ujęcia metanu (tamy izolacyjne), jak również miejsca, do których wykonane zostaną otwory kierunkowe w celu ujęcia gromadzącego się tam metanu. Na tej podstawie powstanie równoległy system odmetanowania o obniżonym stężeniu metanu w ujmowanym gazie. Budowa tego systemu wiązać się będzie z koniecznością wykonania projektu obejmującego budowę powierzchniowej stacji odmetanowania, sieci dołowych rurociągów do miejsc ujęć metanu, ujęć metanu z otworów kierunkowych oraz zza tam izolacyjnych z automatycznymi pomiarami składu oraz ilości ujmowanego gazu, jak również z możliwością automatycznego sterowania na tych ujęciach. Na podstawie tego projektu wykonane zostaną prace budowlano-montażowe.

Pozyskany ze zrobów poeksploatacyjnych metan wykorzystywany zostanie do produkcji energii elektrycznej w silnikach gazowych połączonych z generatorami prądu.

Projekt docelowo zostanie wprowadzony we wszystkich kopalniach JSW. Z powodzeniem może zostać także wykorzystany w każdej wielopoziomowej kopalni węgla kamiennego charakteryzującej się wielopokładowym złożem.

 

Projekt realizowany przez konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wchodzi 6 partnerów:

  • Główny Instytut Górnictwa, Polska – Koordynator Projektu
  • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
  • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska
  • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
  • Universidad de Oviedo, Hiszpania
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva Insemex Petrosani, Rumunia

 

Wartość projektu: 21 493 154,32 €,

Budżet JSW S.A. w wartości projektu: 16 214 545,04 €

Wartość dofinansowania: 10 746 577,16

Wartość dofinansowania dla JSW S.A.: 8 107 272,52 €

Termin realizacji projektu: 2023-2027