Dane za 2021 rok

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-VI 2021I-VI 2020
Węgiel44,4%50,7%
Koks i węgloochodne50,2%43,8%
Pozostała działalność5,4%5,5%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony 
30 czerwca 202130 czerwca 2020
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 857,21 752,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (986,0)(1 067,8)
EBITDA (472,1) (601,7)
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 095,51 511,8
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających*- (28,7)
Zysk/strata operacyjny/a segmentu700,8 (75,3)
EBITDA757,3 (22,6)
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych224,3189,7
Zysk operacyjny segmentu48,148,3
EBITDA116,5110,5

* Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.            
            
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-III 2021I-III 2020I-III 2019I-III 2018I-III 2017I-III 2016I-III 2015I-III 2014
Węgiel45,9%46,7%53,0%56,6%64,7%49,2%49,4%40,9%
Koks i węglopochodne48,8%48,2%44,3%41,0%32,6%41,8%43,1%52,7%
Pozostała działalność5,3%5,1%2,7%2,4%2,7%9,0%7,5%6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
31 marca 202131 marca 202031 marca 201931 marca 201831 marca 201731 marca 201631 marca 201531 marca 2014
w mln zł
123456789
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego (dane przekształcone)*      
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych917,6918,11 319,51 419,81 537,8690,1894,6679,7
Zysk operacyjny segmentu (398,6) (203,5)352,4980,01 139,2 (121,4) (218,5) (139,2)
Amortyzacja254,9244,7189,3146,1158,1172,1252,3233,7
EBITDA (143,7)41,2541,71 126,11 297,350,733,894,5
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych (dane przekształcone)*      
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych974,7947,71 101,61 029,9774,7586,2780,7876,5
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających* (0,4) (1,4)------
Zysk operacyjny segmentu211,7 (6,2)100,230,9 (71,5) (10,3)2,125,9
Amortyzacja28,126,125,424,823,335,844,648,8
EBITDA239,819,9125,655,7 (48,2)25,546,774,7
Pozostała działalność (dane przekształcone)*      
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych106,2100,267,060,963,5125,9134,8107,5
Zysk operacyjny segmentu24,529,427,730,313,335,726,930,4
Amortyzacja33,630,620,615,614,019,919,619,7
EBITDA58,160,048,345,927,355,646,550,1

* Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                                                   
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku.