Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2021 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie202120202019201820172016201520142013
Węgiel47,8%50,9%55,0%51,8%55,5%52,8%49,7%43,6%46,6%
Koks i węglopochodne41,6%43,6%40,9%45,4%41,5%41,9%44,0%51,2%48,5%
Pozostała działalność4,6%5,5%4,1%2,8%3,0%5,3%6,3%5,2%4,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności202120202019201820172016201520142013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych5 079,83 554,64 771,15 084,64 925,93 551,63 449,42 972,33 559,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu411,9(1 760,2)478,11 753,13 001,9663,4 (3 201,8) (843,8)70,1
Amortyzacja1 039,4935,0878,6612,1680,9655,61 097,91 034,8921,8
EBITDA1 451,3 (825,2)1 356,72 365,23 682,81 319,0 (2 103,9)191,0991,9
EBITDA skorygowana*1 724,7 (308,6)-------
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnychDane
przekształcone ***
 
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych5 064,73 047,03 545,04 451,53 688,12 822,73 051,83 489,23 704,3
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających* (3,1) (53,4)-------
Zysk/strata operacyjny/a segmentu1 234,4 (88,0)259,5416,4 (47,9) (67,5) (715,8)12,962,0
Amortyzacja113,7107,7103,4100,296,8125,2192195,4203,9
EBITDA1 348,119,7362,9516,648,957,7 (523,8)208,3265,9
EBITDA skorygowana**1 508,2--------
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych487,7387,8355,7273,4263,2357433,7353,4368,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu86,792,293,284,957,152,251,745,582,9
Amortyzacja145,6133,9108,964,456,264,581,180,283,0
EBITDA 232,3226,1202,1149,3113,3116,7132,8125,7165,9

*Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                        

**EBITDA po wyłączeniu ujętego w wyniku przeprowadzonych testów w 2021 roku, odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w Segmencie Węgiel majątku zakładów JSW w wysokości 348,4 mln PLN oraz odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów KWK Knurów-Szczygłowice w wysokości 75,0 mln PLN (w 2020 roku EBITDA Segmentu Węglowego została skorygowana o ujęty w wyniku przeprowadzonych testów odpis z tytułu utraty wartości majątku KWK Jastrzębie-Bzie w wysokości 516,6 mln PLN). Natomiast w 2021 roku w Segmencie Kokosowym EBITDA została skorygowana o ujęty w wyniku przeprowadzonych testów, odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych majątku Koksowni Radlin oraz Koksowni Jadwiga w wysokości 420,6 mln PLN oraz odwrócony odpis z tytułu utraty wartości aktywów Koksowni Przyjaźń w wysokości 260,5 mln PLN.                                        

***Dane przekształcone dotyczą danych za 2020 r. (segment kokowy)                                        

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku                                        

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-IX 2021I-IX 2020
Węgiel45,0%50,7%
Koks i węgloochodne49,7%43,9%
Pozostała działalność5,3%5,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony 
30 września 202130 września 2020
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 044,72 627,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (942,0) (1 174,6)
EBITDA (172,1) (476,6)
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3355,602274,20
Zysk/strata operacyjny/a segmentu1 122,8 (130,2)
EBITDA1 208,0 (50,2)
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych355,5282,2
Zysk operacyjny segmentu78,682,5
EBITDA183,0177,6

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2021 roku           

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-VI 2021I-VI 2020
Węgiel44,4%50,7%
Koks i węgloochodne50,2%43,8%
Pozostała działalność5,4%5,5%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony 
30 czerwca 202130 czerwca 2020
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 857,21 752,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (986,0)(1 067,8)
EBITDA (472,1) (601,7)
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 095,51 511,8
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających*- (28,7)
Zysk/strata operacyjny/a segmentu700,8 (75,3)
EBITDA757,3 (22,6)
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych224,3189,7
Zysk operacyjny segmentu48,148,3
EBITDA116,5110,5

* Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.            
            
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-III 2021I-III 2020I-III 2019I-III 2018I-III 2017I-III 2016I-III 2015I-III 2014
Węgiel45,9%46,7%53,0%56,6%64,7%49,2%49,4%40,9%
Koks i węglopochodne48,8%48,2%44,3%41,0%32,6%41,8%43,1%52,7%
Pozostała działalność5,3%5,1%2,7%2,4%2,7%9,0%7,5%6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
31 marca 202131 marca 202031 marca 201931 marca 201831 marca 201731 marca 201631 marca 201531 marca 2014
w mln zł
123456789
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego (dane przekształcone)*      
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych917,6918,11 319,51 419,81 537,8690,1894,6679,7
Zysk operacyjny segmentu (398,6) (203,5)352,4980,01 139,2 (121,4) (218,5) (139,2)
Amortyzacja254,9244,7189,3146,1158,1172,1252,3233,7
EBITDA (143,7)41,2541,71 126,11 297,350,733,894,5
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych (dane przekształcone)*      
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych974,7947,71 101,61 029,9774,7586,2780,7876,5
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających* (0,4) (1,4)------
Zysk operacyjny segmentu211,7 (6,2)100,230,9 (71,5) (10,3)2,125,9
Amortyzacja28,126,125,424,823,335,844,648,8
EBITDA239,819,9125,655,7 (48,2)25,546,774,7
Pozostała działalność (dane przekształcone)*      
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych106,2100,267,060,963,5125,9134,8107,5
Zysk operacyjny segmentu24,529,427,730,313,335,726,930,4
Amortyzacja33,630,620,615,614,019,919,619,7
EBITDA58,160,048,345,927,355,646,550,1

* Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                                                   
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku.