Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2015 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie20152014201320122011
Węgiel49,7%43,6%46,6%46,9%52,7%
Koks i węglopochodne44,0%51,2%48,5%48,8%45,0%
Pozostała działalność6,3%5,2%4,8%4,3%2,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności20152014201320122011
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 449,42 972,33 559,04 134,94 943,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (3 201,8) (843,8)70,11 268,62 736,3
Amortyzacja1 097,91 034,8921,8806,0685,8
EBITDA (2 103,9)191,0991,92 074,63 422,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 051,83 489,23 704,34 307,94 220,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (715,8)12,962,0 (97,8)171,4
Amortyzacja192,0195,4203,9201,1125,6
EBITDA (523,8)208,3265,9103,3297,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych433,7353,4368,9378,2213,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu51,745,582,973,720,4
Amortyzacja81,180,283,065,336,6
EBITDA132,8125,7165,9139,057,0

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, s.30-31

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności2015
(niebadane)
2014201320122011
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 449,42 972,33 559,04 134,94 943,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (2 881,8) (843,8)70,11 268,62 736,3
Amortyzacja1 097,91 034,8921,8806,0685,8
EBITDA (1 783,9)191,0991,92 074,63 422,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 051,83 489,23 704,34 307,94 220,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (754,2)12,962,0 (97,8)171,4
Amortyzacja192,0195,4203,9201,1125,6
EBITDA (562,2)208,3265,9103,3297,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych433,7353,4368,9378,2213,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (81,2)45,582,973,720,4
Amortyzacja81,180,283,065,336,6
EBITDA (0,1)125,7165,9139,057,0

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyszczególnienie2015
(niebadane)
2014201320122011
Węgiel49,7%43,6%46,6%46,9%52,7%
Koks i węglopochodne44,0%51,2%48,5%48,8%45,0%
Pozostała działalność6,3%5,2%4,8%4,3%2,3%

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A. za okres 12 m-cy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-IX 2015I-IX 2014
Węgiel49,0%42,1%
Koks i węgloochodne45,0%52,5%
Pozostała działalność6,0%5,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres 9 miesięcy zakończony
30 września
20152014
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 545,92 012,5
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu (621,4) (424,9)
Amortyzacja829,8735,8
EBITDA208,4310,9
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 337,52 510,1
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu (70,3)11,7
Amortyzacja148,9146,3
EBITDA78,6158,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych313,4258,7
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu66,746,2
Amortyzacja58,759,4
EBITDA127,4105,6

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzebskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2015 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-VI 2015I - VI 2014
Węgiel49,8%39,8%
Koks i węgloochodne43,7%54,4%
Pozostała działalność6,5%5,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
30 czerwca 201530 czerwca 2014
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 743,91 243,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (658,4) (437,8)
EBITDA (87,2)7,2
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 531,11 701,6
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (38,7)15,1
EBITDA50,9112,8
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych226,7183,2
Zysk operacyjny segmentu50,440,3
EBITDA89,580,0

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończonyDynamika
31 marca 2015*31 marca 201431 marca 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych894,6679,71 007,4131,6
Zysk operacyjny segmentu (218,5) (139,2)117,5157,0
Amortyzacja252,3233,7222,2108,0
EBITDA33,894,5339,735,8
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych780,7876,51 046,589,1
Zysk operacyjny segmentu2,125,944,58,1
Amortyzacja44,648,849,891,4
EBITDA46,774,794,362,5
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych134,8107,5125,2125,4
Zysk operacyjny segmentu26,930,448,688,5
Amortyzacja19,619,716,199,5
EBITDA46,550,164,792,8

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

WyszczególnienieI-III 2015I-III 2014I-III 2013
Węgiel49,4%40,9%46,2%
Koks i węglopochodne43,1%52,7%48,0%
Pozostała działalność7,5%6,4%5,8%

* z uwzględnieniem KWK Knurów - Szczygłowice

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku, s. 18-19