Kodeks Etyki GK JSW

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Pozycja Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej JSW wiąże się z ogromnym etycznym zobowiązaniem, a w szczególności znaczący jest obowiązek kształtowania odpowiedzialnych i etycznych wzorców zachowań.

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej JSW jest zbiorem obowiązujących norm i wartości na każdym stanowisku i szczeblu w całej Grupie Kapitałowej JSW. Kodeks Etyki stanowi podstawowe narzędzie wspierające kształtowanie pożądanych zachowań oraz egzekwowanie ewentualnych naruszeń przyjętych norm etycznych. Stanowi on jednocześnie politykę etyczną, antydyskryminacyjną i po części antykorupcyjną JSW. Ustanawia procedury dotyczące zgłoszeń naruszeń i nieprawidłowości, nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia klientów i osób postronnych, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, praktyk nieuczciwej konkurencji oraz prób zamaskowania któregokolwiek z powyższych. Daje on szanse wszystkim pracownikom, niezależnie od zajmowanego stanowiska, zgłaszania problemów na wysokim szczeblu.

Jako Grupa JSW pragniemy dołączyć do światowej czołówki pod względem odpowiedzialności korporacyjnej,  przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska oraz zapobiegania korupcji i powstawaniu nadużyć zarówno w Grupie JSW, jak i jej otoczeniu. W konsekwencji utworzony został uniwersalny adres mailowy [email protected] wykorzystywany do bieżącej komunikacji w kwestiach etycznych. Komunikacja ma służyć przekazywaniu informacji w zakresie pojawiających się naruszeń Kodeksu, zaistnienia zjawisk istotnych z punktu widzenia etyki, a nie ujętych w kodeksie oraz sugestii co do usprawnienia procedur obowiązujących w spółce. Przekazywane sugestie i zgłoszenia mają charakter poufny.