Zarząd

Tomasz Cudny

Prezes Zarządu 

e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Obszary zarządzania:

  • Kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: organizacji i zarządzania, bezpieczeństwa, komunikacji i PR, społecznej odpowiedzialności biznesu, prawnym, audytu i kontroli, inwestycji strategicznych oraz jakości. 

p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju 

e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: rozwoju i innowacji, nadzoru korporacyjnego, compliance, strategii oraz odmetanowania i zarządzania mediami energetycznymi.

 

Sebastian Bartos

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu 

e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: handlu węglem, handlu koksem i węglopochodnymi, prognoz i analiz handlowych oraz spedycji.

 

Robert Ostrowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: finansów, księgowości, relacji giełdowych i controllingu.

 

Edward Paździorko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych 

e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Obszary zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: produkcji, zabezpieczenia produkcji, przeróbki mechanicznej węgla i inwestycji.

 

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: pracy, płac, zarządzania mieniem, zarządzania zasobami ludzkimi, zintegrowanego systemu zarządzania i zarządzania ryzykiem.