Zarząd

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Tomasz Cudny

Prezes Zarządu 


Ukończył studia o specjalności Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek, z udziałem Skarbu Państwa.

Więcej

Sebastian Bartos

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu 


Ukończył studia o specjalności Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne i Problemy Globalne w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), stypendysta na uczelni Fachhochschule Frankfurt am Main (marketing oraz prawo gospodarcze - Wydział Ekonomiki Przedsiębiorstw). Absolwent studiów Executive MBA. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Nowoczesnych Metod Zarządzania i Technologii w Koksownictwie w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Więcej

Wojciech Kałuża

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju


Tytuł magistra uzyskał na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, uzyskał tam tytuł licencjata politologii oraz Collegium Humanum - Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie, gdzie ukończył studia Executive Master of Business Administration.

Więcej

Robert Ostrowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych


Absolwent studiów Executive MBA oraz Wydziału Gospodarki Narodowej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studium inwestycji w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy oraz podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w Szkole Głównej Handlowej/Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych, w Spółkach Skarbu Państwa.

Więcej

Edward Paździorko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych 


Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geologii. Jest również absolwentem podyplomowych studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie. Ponadto ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Więcej

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej


Prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie „Społecznego dialogu pracy” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle” w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Więcej