Zarząd

Włodzimierz Hereźniak

Prezes Zarządu
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Artur Dyczko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Tomasz Duda

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
e-mail:[email protected]

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Radosław Załoziński

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych 
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl