Zarząd

Artur Dyczko

p.o. Prezesa Zarządu
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

W ramach pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: Organizacji i Zarządzania, Bezpieczeństwa, Komunikacji i PR, Prawnym, Audytu i Kontroli, Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Zarządzania Ryzykiem oraz Jakości. 

 

Artur Dyczko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie produkcji, automatyki, informatyki, odmetanowania, zarządzania mediami energetycznymi, strategii i inwestycji.

 

Radosław Załoziński

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych 
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

Nadzoruje całokształt działalności JSW, w szczególności w zakresie Controlingu, Finansów, Księgowości i Relacji Giełdowych.

 

Radosław Załoziński

p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

W ramach pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu nadzoruje działalność pionu Handlu w zakresie handlu węglem, handlu koksem i węglopochodnymi, marketingu, planowania sprzedaży, spedycji oraz przeróbki mechanicznej węgla.

 

Tomasz Duda

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
e-mail:[email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

Nadzoruje całokształt działalności JSW, w szczególności w zakresie rozwoju, nadzoru korporacyjnego i compliance.

 

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Obszar zarządzania:

Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie pracy, płac, zarządzania mieniem, zarządzania zasobami ludzkimi oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.