Dane za 2014 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana 
2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 13 462,4 13 626,8 13 946,6 2,3%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 9 469,2 9 837,0 9 881,5 0,5%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 929,3 -
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 3 993,2 3 789,8 4 065,1 7,3%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 652,1 -
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 82,0 79,0 79,0 0,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 8 196,9 9 174,6 8 727,7 -4,9%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 4 901,6 5 314,5 5 185,9 -2,4%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 560,2 -
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 3 295,3 3 860,1 3 541,8 -8,2%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 768,8 -
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 86,0 83,0 74,0 -10,8%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 4 134,9 3 559,0 2 972,3 -16,5%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 069,4 2 526,1 2 129,8 -15,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 065,5 1 032,9 842,5 -18,4%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 90,0 86,0 78,0 -9,3%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 625,70 473,34 410,36 -13,3%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 315,27 267,58 234,39 -12,4%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 4 476,1 5 181,2 4 942,6 -4,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 246,5 4 942,0 4 708,8 -4,7%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 362,2 -
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 229,6 239,2 233,8 -2,3%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 12,0 -
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 80,0 75,0 76,0 1,3%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 514,8 826,8 1 259,1 52,3%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 994,1 591,6 605,0 2,3%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 520,7 235,2 654,1 178,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 4 686,0 4 554,8 4 926,3 8,2%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 348,09 334,25 353,22 5,7%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 1 467,6 1 378,5 1 335,3 -3,1%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 1 577,1 1 373,3 1 210,9 -11,8%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 3 849,4 3 942,6 4 015,8 1,9%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 3 752,7 3 940,0 4 162,1 5,6%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 4 307,9 3 704,3 3 489,2 -5,8%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 970,20 758,50 668,18 -11,9%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 366,7 316,6 128,6 -59,4%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 582,3 582,9 609,3 4,5%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,77 148,01 151,85 2,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 209,6 232,4 147,0 -36,7%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 138,6 254,5 179,0 -29,7%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2014 rok

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 2014 3Q 2014 9M 2013 9M 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 2 480,3 3 942,8 10 134,4 9 600,7 159,0% 94,7%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 1 854,9 2 761,7 7 264,4 6 931,3 148,9% 95,4%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - 380,8 - 380,8 - -
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 625,4 1 181,1 2 870,0 2 669,4 188,9% 93,0%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - 269,7 - 269,7 - -
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 84,0 74,0 82,0 79,0 -10 p.p. -3 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 1 696,8 2 345,9 6 944,0 5 889,4 138,3% 84,8%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 970,4 1 376,2 4 016,2 3 536,1 141,8% 88,0%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - 213,6 - 213,6 - -
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 726,4 969,7 2 927,8 2 353,3 133,5% 80,4%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - 313,2 - 313,2 - -
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 81,0 72,0 83,0 77,0 -9 p.p. -6 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 564,2 768,6 2 747,6 2 012,5 136,2% 73,2%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 396,3 542,2 1 948,5 1 463,3 136,8% 75,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 167,9 226,4 799,1 549,2 134,8% 68,7%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 84,0 76,0 87,0 81,0 -8 p.p. -6 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 407,43 393,98 482,52 413,41 96,7% 85,7%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 231,01 233,49 272,94 233,40 101,1% 85,5%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 037,8 1 181,2 3 824,6 3 483,5 113,8% 91,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 989,5 1 136,0 3 649,2 3 321,0 114,8% 91,0%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - 148,1 - 148,1 - -
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 48,3 45,2 175,4 162,5 93,6% 92,6%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - 0,3 - 0,3 - -
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 83,0 74,0 77,0 77,0 -9 p.p. 0 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 604,2 1 208,9 874,1 1 208,9 200,1% 138,3%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 399,8 677,3 547,0 677,3 169,4% 123,8%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 204,4 531,5 327,1 531,5 260,0% 162,5%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 061,8 1 340,7 3 446,6 3 539,3 126,3% 102,7%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" mln PLN - 150,9 - 150,9 - -
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 428,11 340,05 340,09 368,65 79,4% 108,4%
bez KWK "Knurów-Szczygłowice" PLN/t - 361,41 - 378,59 - -
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 313,5 313,3 1 001,8 939,0 99,9% 93,7%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 246,0 308,4 1 085,8 893,1 125,4% 82,3%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 955,7 953,9 2 942,9 2 925,2 99,8% 99,4%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 984,7 995,0 2 917,5 2 944,4 101,0% 100,9%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 825,1 808,5 2 779,8 2 510,1 98,0% 90,3%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 660,53 648,93 772,29 673,73 98,2% 87,2%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 310,6 264,5 354,9 264,5 85,2% 74,5%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 150,2 142,6 415,4 429,2 94,9% 103,3%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 157,15 149,82 141,37 146,85 95,3% 103,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 36,2 34,9 173,2 119,4 96,4% 68,9%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 39,9 39,5 200,1 154,6 99,0% 77,3%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał i 9 miesięcy 2014 roku

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 2014 2Q 2014 1H 2013 1H 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 177,7 2 480,3 6 842,3 5 658,0 78,1% 82,7%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 314,7 1 854,9 4 904,8 4 169,6 80,1% 85,0%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 863,0 625,4 1 937,5 1 488,4 72,5% 76,8%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 80,0 84,0 80,0 82,0 +4 p.p. +2 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 1 846,7 1 696,8 4 737,9 3 543,5 91,9% 74,8%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 189,5 970,4 2 773,8 2 159,9 81,6% 77,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 657,2 726,4 1 964,1 1 383,6 110,5% 70,4%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 80,0 81,0 83,0 80,0 +1 p.p. -3 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 679,7 564,2 1 929,3 1 243,9 83,0% 64,5%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 524,7 396,3 1 378,7 921,0 75,5% 66,8%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 155,0 167,9 550,6 322,9 108,3% 58,6%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 83,0 84,0 86,0 84,0 +1 p.p. -2 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 440,78 407,43 494,83 425,79 92,4% 86,0%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 235,92 231,01 280,30 233,34 97,9% 83,2%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 264,5 1 037,8 2 690,6 2 302,3 82,1% 85,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 195,5 989,5 2 569,3 2 185,0 82,8% 85,0%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 69,0 48,3 121,3 117,3 70,0% 96,7%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 75,0 83,0 78,0 79,0 +8 p.p. +1 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 904,8 604,2 925,0 604,2 66,8% 65,3%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 556,5 399,8 568,6 399,8 71,8% 70,3%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 348,3 204,4 356,4 204,4 58,7% 57,4%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 136,8 1 061,8 2 334,0 2 198,6 93,4% 94,2%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 357,73 428,11 341,11 388,58 119,7% 113,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 312,2 313,5 697,6 625,7 100,4% 89,7%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 338,8 246,0 731,3 584,8 72,6% 80,0%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 015,6 955,7 2 069,1 1 971,3 94,1% 95,3%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 964,8 984,7 2 057,1 1 949,5 102,1% 94,8%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 876,5 825,1 1 983,2 1 701,6 94,1% 85,8%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 713,67 660,53 785,74 686,83 92,6% 87,4%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 353,1 310,6 354,5 310,6 88,0% 87,6%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 136,4 150,2 271,6 286,6 110,1% 105,5%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 134,36 157,15 131,53 145,41 117,0% 110,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 48,3 36,2 111,3 84,5 74,9% 75,9%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 75,2 39,9 162,4 115,1 53,1% 70,9%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2014 roku

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana         5:4
1Q 2013 4Q 2013 1Q 2014
1 2 3 4 5 6
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 524,9 3 492,4 3 177,7 -9,0%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 496,2 2 572,6 2 314,7 -10,0%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 028,7 919,8 863,0 -6,2%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 81,0 79,0 80,0 1,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 477,5 2 230,6 1 846,7 -17,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 454,2 1 298,3 1 189,5 -8,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 023,3 932,3 657,2 -29,5%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 82,0 81,0 80,0 -1,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 007,4 811,4 679,7 -16,2%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 715,8 577,6 524,7 -9,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 291,6 233,8 155,0 -33,7%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 86,0 85,0 83,0 -2,4%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 488,98 444,95 440,78 -0,9%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 284,93 250,73 235,92 -5,9%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 361,1 1 356,6 1 264,5 -6,8%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 286,3 1 292,8 1 195,5 -7,5%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 74,8 63,8 69,0 8,2%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 79,0 71,0 75,0 5,6%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 208,2 826,8 904,8 9,4%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 789,1 591,6 556,5 -5,9%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 419,1 235,2 348,3 48,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 150,2 1 108,2 1 136,8 2,6%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 326,31 317,31 357,73 12,7%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 367,9 376,7 312,2 -17,1%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 333,7 287,5 338,8 17,8%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 025,9 999,7 1 015,6 1,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 1 115,3 1 022,5 964,8 -5,6%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 046,5 924,5 876,5 -5,2%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 775,18 719,18 713,67 -0,8%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 266,6 316,6 353,1 11,5%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 138,3 167,5 136,4 -18,6%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 135,15 167,63 134,36 -19,8%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 55,8 59,2 48,3 -18,4%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 74,8 54,4 75,2 38,2%
Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 1Q 2014 rok