Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2013 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie201320122011
Węgiel46,6%46,9%52,7%
Koks i węglopochodne48,5%48,8%45,0%
Pozostała działalność4,8%4,3%2,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności201320122011
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 559,04 134,94 943,3
Zysk operacyjny segmentu70,11 268,62 736,3
Amortyzacja921,8806,0685,8
EBITDA991,92 074,63 422,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 704,34 307,94 220,0
Zysk operacyjny segmentu62,0 (97,8)171,4
Amortyzacja203,9201,1125,6
EBITDA265,9103,3297,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych368,9378,2213,5
Zysk operacyjny segmentu82,973,720,4
Amortyzacja83,065,336,6
EBITDA165,9139,057,0

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, s.27-28

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-IX 2013I-IX 2012
Węgiel47,4%46,5%
Koks i węglopochodne48,0%49,8%
Pozostała działalność4,6%3,7%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
30 września 2013 30 września 2012
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 747,63 216,1
Zysk operacyjny segmentu41,31 357,9
EBITDA724,21 947,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 779,8 3 444,4
Zysk operacyjny segmentu45,0   (60,2)
EBITDA201,5 98,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych263,3259,2
Zysk operacyjny segmentu73,847,6
EBITDA129,591,2

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku, s. 27