Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW

Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2021-2030 „w pigułce”

Szanujemy klimat. Chcemy ograniczyć nasz ślad węglowy i podążać w stronę neutralności klimatycznej. Analizując poszczególne elementy łańcucha produkcji, ograniczamy emisje z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Chcemy też dążyć do samowystarczalności energetycznej, opierając się o własne źródła energii o niższym śladzie węglowym, wykorzystując produkty uboczne naszej działalności.