Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Działalność Grupy JSW stanowi istotny wkład do rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki. Zatrudnia blisko 32 tysiące pracowników, w ten sposób bezpośrednio i pośrednio wspiera rozwój społeczno-gospodarczy.

Szczególna troska o otoczenie lokalne, jest wizytówką podejścia Grupy JSW do zrównoważonego rozwoju. Grupa JSW nie mogłaby koncentrować się wyłącznie na otoczeniu przyrodniczym i pomijać otoczenie społeczne. Społeczność lokalna jest zresztą od lat w centrum uwagi JSW. Na niej też skupiają się działania w postaci rozbudowanych programów zaangażowania społecznego. Pierwszym krokiem w budowaniu długoterminowych relacji z lokalną społecznością jest eliminowanie, a tam gdzie to jest możliwe, ograniczenie, negatywnego oddziaływania. Przede wszystkim chodzi tu o szkody górnicze. Z jednej strony to oparcie relacji ze społecznościami o dialog i towarzyszącą mu otwartość. To również zobowiązanie do uwzględniania ich opinii w procesie podejmowania decyzji, w sytuacjach, w których podejmowane decyzje mogą wywierać wpływ na te społeczności. To również planowanie wydobycia w sposób, który będzie minimalizował skalę powstawania szkód górniczych oraz zobowiązania do naprawy lub wypłaty odszkodowań za powstałe uszkodzenia.

Z zarządczego punktu widzenia kompensowanie społecznościom uciążliwości związanych z działaniem zakładów, których nie można ani wyeliminować, ani ograniczyć, jest kluczowe. Skupia się ono przede wszystkim  na terenach, na terenie których Grupa JSW prowadzi działalność gospodarczą i na które oddziałuje. Dotychczas prowadzone działania miały charakter pomocy charytatywnej (głównie Fundacja JSW), autorskich programów społecznych (JSW), a także związane były ze wsparciem sportu (JSW). Grupa JSW realizuje zarówno długoterminowe autorskie programy społeczne (KOPALNIA WIEDZY JSW czy JSW DZIECIOM), jak i działania charytatywne, a także jest mecenasem sportu.  

Od lat Grupa JSW szczególną wagę przywiązuje do wspierania dzieci i młodzieży. Stara się wspomagać ciekawe, innowacyjne i skuteczne rozwiązania w obszarze edukacji, zdrowia, ekologii, kultury i sportu. Stara się też wspomagać najbardziej potrzebujących w regionie. Realizowane są zarówno projekty zorientowane na potrzeby i oczekiwania konkretnej społeczności, działania proekologiczne, kampanie społeczne, czy też programy dla pracowników, promujące np. aktywny tryb życia lub wolontariat. Grupa JSW angażuje się także w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, lokalnych społeczności, propaguje wartości uczciwej i etycznej rywalizacji.

Sponsoring. Wsparcie sportu zawodowego i amatorskiego.

Działalność sponsoringowa została uznana za obszar, który jest fundamentem, na którym JSW SA opiera wizerunek marki. Dzięki współpracy z zawodowymi klubami sportowymi rozpoznawalność marki jest coraz większa.  

Sport w działalności sponsoringowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA odgrywa bardzo ważną rolę. Z jednej strony, jako największy pracodawca w regionie, największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej i polska firma, JSW SA czuje się odpowiedzialna za wspieranie dyscyplin, które pozytywnie oddziałują na mieszkańców regionów, gdzie JSW SA prowadzi działalność, z drugiej ma świadomość jak potrzebne jest promowanie sportu oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. Łącząc te dwa podejścia, JSW SA od lat stawia na dyscypliny, które najlepiej oddają charakter firmy oraz wzbudzają  pozytywne emocje wśród kibiców, stąd decyzja o sponsorowaniu głównie takich dziedzin sportu jak: siatkówka (KS Jastrzębski Węgiel), hokej (JKH GKS Jastrzębie), piłka nożna (GKS Jastrzębie oraz GKS 74 Pniówek) czy ręczna (Miejskie Towarzystwo Sportowe "Żory").