Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Działalność Grupy JSW stanowi istotny wkład do rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki. Zatrudnia blisko 32 tysiące pracowników, w ten sposób bezpośrednio i pośrednio wspiera rozwój społeczno-gospodarczy.

Szczególna troska o otoczenie lokalne, jest wizytówką podejścia Grupy JSW do zrównoważonego rozwoju. Grupa JSW nie mogłaby koncentrować się wyłącznie na otoczeniu przyrodniczym i pomijać otoczenie społeczne. Społeczność lokalna jest zresztą od lat w centrum uwagi JSW. Na niej też skupiają się działania w postaci rozbudowanych programów zaangażowania społecznego. Pierwszym krokiem w budowaniu długoterminowych relacji z lokalną społecznością jest eliminowanie, a tam gdzie to jest możliwe, ograniczenie, negatywnego oddziaływania. Przede wszystkim chodzi tu o szkody górnicze. Z jednej strony to oparcie relacji ze społecznościami o dialog i towarzyszącą mu otwartość. To również zobowiązanie do uwzględniania ich opinii w procesie podejmowania decyzji, w sytuacjach, w których podejmowane decyzje mogą wywierać wpływ na te społeczności. To również planowanie wydobycia w sposób, który będzie minimalizował skalę powstawania szkód górniczych oraz zobowiązania do naprawy lub wypłaty odszkodowań za powstałe uszkodzenia.

Z zarządczego punktu widzenia kompensowanie społecznościom uciążliwości związanych z działaniem zakładów, których nie można ani wyeliminować, ani ograniczyć, jest kluczowe. Skupia się ono przede wszystkim  na terenach, na terenie których Grupa JSW prowadzi działalność gospodarczą i na które oddziałuje. Dotychczas prowadzone działania miały charakter pomocy charytatywnej (głównie Fundacja JSW), autorskich programów społecznych (JSW), a także związane były ze wsparciem sportu (JSW). Grupa JSW realizuje zarówno długoterminowe autorskie programy społeczne (KOPALNIA WIEDZY JSW czy JSW DZIECIOM), jak i działania charytatywne, a także jest mecenasem sportu.  

Od lat Grupa JSW szczególną wagę przywiązuje do wspierania dzieci i młodzieży. Stara się wspomagać ciekawe, innowacyjne i skuteczne rozwiązania w obszarze edukacji, zdrowia, ekologii, kultury i sportu. Stara się też wspomagać najbardziej potrzebujących w regionie. Realizowane są zarówno projekty zorientowane na potrzeby i oczekiwania konkretnej społeczności, działania proekologiczne, kampanie społeczne, czy też programy dla pracowników, promujące np. aktywny tryb życia lub wolontariat. Grupa JSW angażuje się także w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, lokalnych społeczności, propaguje wartości uczciwej i etycznej rywalizacji.

Sponsoring. Wsparcie sportu zawodowego i amatorskiego.

Działalność sponsoringowa została uznana za obszar, który jest fundamentem, na którym JSW SA opiera wizerunek marki. Dzięki współpracy z zawodowymi klubami sportowymi rozpoznawalność marki jest coraz większa.  

Sport w działalności sponsoringowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA odgrywa bardzo ważną rolę. Z jednej strony, jako największy pracodawca w regionie, największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej i polska firma, JSW SA czuje się odpowiedzialna za wspieranie dyscyplin, które pozytywnie oddziałują na mieszkańców regionów, gdzie JSW SA prowadzi działalność, z drugiej ma świadomość jak potrzebne jest promowanie sportu oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. Łącząc te dwa podejścia, JSW SA od lat stawia na dyscypliny, które najlepiej oddają charakter firmy oraz wzbudzają  pozytywne emocje wśród kibiców, stąd decyzja o sponsorowaniu głównie takich dziedzin sportu jak: siatkówka (KS Jastrzębski Węgiel), hokej (JKH GKS Jastrzębie), piłka nożna (GKS Jastrzębie oraz GKS 74 Pniówek) czy ręczna (Miejskie Towarzystwo Sportowe "Żory").