Dane za 2023 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 13 946,6 16 312,9 16 835,0 14 768,4 15 019,0 14 762,0 14 385,0 13 754,3 14 072,0 13 507,0 -4,0%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 9 881,5 11 151,2 11 579,6 10 675,7 10 351,0 10 208,4 11 061,8 11 005,8 10 985,6 10 875,4 -1,0%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 4 065,1 5 161,7 5 255,4 4 092,7 4 668,0 4 553,6 3 323,2 2 748,5 3 086,4 2 631,6 -14,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 8 727,7 11 181,6 11 653,3 10 105,1 10 365,9 9 688,3 9 508,6 10 270,1 10 017,1 8 788,1 -12,3%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 5 185,9 5 800,3 6 363,9 5 937,2 6 000,5 5 806,7 6 313,2 6 938,2 6 447,0 6 273,4 -2,7%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 3 541,8 5 381,3 5 289,4 4 167,9 4 365,4 3 881,6 3 195,4 3 331,9 3 570,1 2 514,7 -29,6%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 2 972,3 3 449,4 3 551,6 4 925,9 5 084,6 4 771,1 3 554,6 5 079,8 11 406,9 8 906,9 -21,9%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 129,8 2 196,0 2 546,1 3 930,3 3 970,7 3 686,8 2 757,3 4 299,5 9 738,1 7 085,5 -27,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 842,5 1 253,4 1 005,5 995,6 1 113,9 1 084,3 797,3 780,3 1 668,8 1 821,4 9,1%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 410,36 377,29 397,35 656,70 658,67 634,84 436,76 619,68 1 510,49 1 124,52 -25,6%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 234,39 213,26 187,44 206,71 249,40 275,79 249,36 224,85 443,62 698,63 57,5%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 4 942,6 5 447,1 5 529,4 4 453,2 4 461,4 4 098,3 4 459,0 4 674,5 4 410,5 4 503,8 2,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 708,8 5 312,0 5 454,7 4 453,2 4 460,2 4 098,1 4 459,0 4 674,5 4 410,5 4 503,8 2,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 233,8 135,1 74,7 0,0 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 259,1 1 011,0 492,7 645,2 791,6 1 789,4 2 180,0 900,1 614,8 761,6 23,9%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 605,0 695,9 328,5 592,6 452,9 795,8 1 075,0 396,1 537,0 517,3 -3,7%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 654,1 315,1 164,2 52,6 338,7 993,6 1 105,0 504,0 77,8 244,3 214,0%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) * mln PLN 4 926,3 5 009,7 4 232,0 4 615,6 5 954,4 6 288,6 5 860,1 6 149,8 7 302,0 9 467,2 29,7%
Jednostkowy Mining Cash Cost * PLN/t 353,22 307,10 251,38 312,54 396,46 426,00 407,37 447,12 518,90 700,91 35,1%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 4 015,8 4 221,5 4 145,0 3 458,0 3 558,5 3 169,7 3 331,3 3 659,1 3 216,5 3 353,4 4,3%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 4 162,1 4 014,9 4 132,9 3 460,8 3 538,2 2 928,7 3 642,4 3 611,0 3 227,9 3 319,9 2,9%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 489,2 3 051,8 2 822,7 3 688,1 4 451,5 3 545,0 3 047,0 5 061,6 7 910,0 5 641,2 -28,7%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t** 713,22 681,32 621,83 972,96 1 139,90 1 112,88 777,75 1 266,47 2 179,89 1 501,71 -31,1%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 128,6 278,7 236,2 194,1 225,3 485,8 183,1 239,1 246,7 285,7 15,8%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 609,3 609,7 553,3 517,0 575,2 607,9 593,4 633,3 811,6 1 057,0 30,2%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,85 144,66 133,52 149,82 161,68 191,78 178,37 173,10 252,32 315,21 24,9%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2023 rok                                                
* Dane dotyczące 2022 roku zostały przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad (polityki) rachunkowości, która została szerzej opisana w Nocie 2.6. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres  12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.                                                
 

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 2023 3Q 2023 9M 2022 9M 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 318,4 3 418,0 10 601,9 10 118,5 103,0% 95,4%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 697,3 2 829,0 8 220,8 8 185,6 104,9% 99,6%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 621,1 589,0 2 381,1 1 932,9 94,8% 81,2%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 1 993,4 2 116,0 7 634,1 6 606,5 106,2% 86,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 503,7 1 539,6 4 850,3 4 813,7 102,4% 99,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 489,7 576,4 2 783,8 1 792,8 117,7% 64,4%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 2 234,8 1 975,2 8 955,6 6 930,9 88,4% 77,4%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 865,7 1 524,6 7 818,1 5 551,5 81,7% 71,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 369,1 450,6 1 137,5 1 379,4 122,1% 121,3%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 1 235,03 979,78 1 611,87 1 148,41 79,3% 71,2%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 724,54 743,30 388,52 739,43 102,6% 190,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 139,5 1 145,8 3 500,3 3 321,4 100,6% 94,9%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 139,5 1 145,8 3 500,3 3 321,4 100,6% 94,9%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 624,4 771,5 440,2 771,5 123,6% 175,3%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 361,1 500,2 337,1 500,2 138,5% 148,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 263,3 271,3 103,1 271,3 103,0% 263,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 2 473,3 2 530,6 5 343,7 7 164,7 102,3% 134,1%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 745,32 740,37 504,03 708,08 99,3% 140,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 858,2 887,5 1 468,7 2 539,5 103,4% 172,9%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 853,6 852,5 2 540,6 2 478,8 99,9% 97,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 884,4 806,9 2 474,2 2 531,3 91,2% 102,3%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 695,5 1 217,4 6 433,6 4 458,9 71,8% 69,3%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 698,63 1 358,99 2 324,63 1 554,19 80,0% 66,9%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 148,4 194,0 309,9 194,0 130,7% 62,6%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 264,5 273,6 572,5 762,3 103,4% 133,2%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 309,96 320,81 225,34 307,50 103,5% 136,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 131,5 135,8 343,1 373,1 103,3% 108,7%

Źródło: www.jsw.pl

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 2023 2Q 2023 1H 2022* 1H 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 382,1 3 318,4 7 169,3 6 700,5 98,1% 93,5%
Produkcja węgla metalurgicznego tys. ton 2 659,3 2 697,3 5 583,3 5 356,6 101,4% 95,9%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 722,8 621,1 1 586,0 1 343,9 85,9% 84,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 497,1 1 993,4 5 213,0 4 490,5 79,8% 86,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 770,4 1 503,7 3 271,9 3 274,1 84,9% 100,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 726,7 489,7 1 941,1 1 216,4 67,4% 62,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 2 720,9 2 234,8 5 984,2 4 955,7 82,1% 82,8%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 161,2 1 865,7 5 355,3 4 026,9 86,3% 75,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 559,7 369,1 628,9 928,8 65,9% 147,7%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 1 221,49 1 235,03 1 636,75 1 227,71 101,1% 75,0%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 746,39 724,54 305,20 737,60 97,1% 241,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 036,1 1 139,5 2 426,6 2 175,6 110,0% 89,7%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 456,1 624,4 479,5 624,4 136,9% 130,2%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 319,6 361,1 339,7 361,1 113,0% 106,3%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 136,5 263,3 139,8 263,3 192,9% 188,3%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 2 160,8 2 473,3 3 681,2 4 634,1 114,5% 125,9%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 638,90 745,32 513,46 691,60 116,7% 134,7%
Jednostkowy Mining Cash Cost
po wyłączeniu wypłat dla pracowników
PLN/t 638,90 667,34 451,45 652,98 104,5% 144,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 793,8 858,2 903,3 1 652,0 108,1% 182,9%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 772,7 853,6 1 760,3 1 626,3 110,5% 92,4%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 840,0 884,4 1 775,6 1 724,4 105,3% 97,1%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 546,0 1 695,5 4 516,5 3 241,5 109,7% 71,8%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 589,65 1 698,63 2 300,64 1 645,54 106,9% 71,5%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 179,3 148,4 228,1 148,4 82,8% 65,1%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 224,2 264,5 362,8 488,7 118,0% 134,7%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 290,10 309,96 206,12 300,53 106,8% 145,8%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 105,8 131,5 199,4 237,3 124,3% 119,0%

*Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.
 

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana
12:11
1Q 2014 1Q2015 1Q 2016 1Q 2017 1Q 2018 1Q 2019 1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022* 1Q 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 177,7 3 602,2 4 317,4 3 980,5 4 114,9 3 481,1 4 073,4 3 397,3 3 766,7 3 382,1 -10,2%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 314,7 2 558,5 2 833,6 2 826,1 3 040,4 2 396,5 3 177,4 2 769,7 2 859,9 2 659,3 -7,0%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 863,0 1 043,7 1 483,8 1 154,4 1 074,5 1 084,6 896,0 627,6 906,8 722,8 -20,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 1 846,7 2 631,1 2 769,2 2 721,3 2 768,3 2 473,8 2 245,0 2 604,5 2 821,2 2 497,1 -11,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 189,5 1 593,8 1 387,2 1 513,0 1 715,6 1 453,2 1 504,3 1 774,3 1 684,3 1 770,4 5,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 657,2 1 037,3 1 382,0 1 208,3 1 052,7 1 020,6 740,7 830,2 1 136,9 726,7 -36,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 679,7 894,6 690,1 1 537,8 1 419,8 1 319,5 918,1 917,6 2 679,6 2 720,9 1,5%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 524,7 656,8 435,0 1 263,4 1 170,9 1 033,9 734,4 732,9 2 301,3 2 161,2 -6,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 155,0 237,8 255,1 274,4 248,9 285,6 183,7 184,7 378,3 559,7 48,0%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 440,78 411,41 313,58 823,05 682,50 711,11 488,19 413,08 1 366,33 1 221,5 -10,6%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 235,92 220,19 184,29 197,78 234,94 277,14 247,89 222,41 308,09 746,4 142,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 264,5 1 231,6 1 414,7 1 108,3 1 194,6 1 099,9 1 082,2 1 219,9 1 236,4 1 036,1 -16,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 195,5 1 197,2 1 371,8 1 108,3 1 194,6 1 099,9 1 082,2 1 219,9 1 236,4 1 036,1 -16,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 69,0 34,4 42,9 - - - - - - - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 904,8 994,6 1 098,5 656,7 822,5 718,5 2 520,8 1 730,6 672,8 456,1 -32,2%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 556,5 404,3 670,6 600,0 753,4 320,4 1 376,1 832,1 404,3 319,6 -20,9%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 348,3 590,3 427,9 56,7 69,1 398,1 1 144,7 898,5 268,5 136,5 -49,2%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 136,8 1 249,8 1 075,8 1 135,1 1 229,4 1 495,3 1 542,3 1 471,9 1 612,6 2 160,8 34,0%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 357,73 346,94 249,19 285,18 298,76 429,54 378,63 433,26 428,1 638,9 49,2%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 312,2 229,8 157,3 133,5 209,0 341,8 398,8 359,1 460,2 793,8 72,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 015,6 995,8 1 047,1 838,1 919,0 826,0 825,2 916,3 875,0 772,7 -11,7%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 964,8 943,7 858,8 655,1 849,0 845,7 1 043,3 1 009,8 945,9 840,0 -11,2%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych** mln PLN 876,5 780,7 586,2 774,7 1 029,9 1 101,6 946,3 974,3 2 059,4 1 546,0 -24,9%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t  761,2 745,9 608,9 1 074,1 1 093,4 1 215,3 838,2 885,6 1 976,1 1 589,7 -19,6%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 353,1 168,9 453,8 388,6 264,0 210,4 266,6 89,1 170,5 179,3 5,2%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 136,4 138,4 145,5 117,7 127,8 141,2 140,8 148,5 172,3 224,2 30,1%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 134,36 139,16 138,91 140,93 139,08 170,97 170,80 162,06 196,96 290,1 47,3%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 48,3 11,2 8,7 17,9 7,6 11,6 16,5 23,1 95,0 105,8 11,4%

*  Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.
** Zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                   
Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2023 r.