Dane za 2023 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 2023 3Q 2023 9M 2022 9M 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 318,4 3 418,0 10 601,9 10 118,5 103,0% 95,4%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 697,3 2 829,0 8 220,8 8 185,6 104,9% 99,6%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 621,1 589,0 2 381,1 1 932,9 94,8% 81,2%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 1 993,4 2 116,0 7 634,1 6 606,5 106,2% 86,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 503,7 1 539,6 4 850,3 4 813,7 102,4% 99,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 489,7 576,4 2 783,8 1 792,8 117,7% 64,4%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 2 234,8 1 975,2 8 955,6 6 930,9 88,4% 77,4%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 865,7 1 524,6 7 818,1 5 551,5 81,7% 71,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 369,1 450,6 1 137,5 1 379,4 122,1% 121,3%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 1 235,03 979,78 1 611,87 1 148,41 79,3% 71,2%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 724,54 743,30 388,52 739,43 102,6% 190,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 139,5 1 145,8 3 500,3 3 321,4 100,6% 94,9%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 139,5 1 145,8 3 500,3 3 321,4 100,6% 94,9%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 624,4 771,5 440,2 771,5 123,6% 175,3%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 361,1 500,2 337,1 500,2 138,5% 148,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 263,3 271,3 103,1 271,3 103,0% 263,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 2 473,3 2 530,6 5 343,7 7 164,7 102,3% 134,1%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 745,32 740,37 504,03 708,08 99,3% 140,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 858,2 887,5 1 468,7 2 539,5 103,4% 172,9%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 853,6 852,5 2 540,6 2 478,8 99,9% 97,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 884,4 806,9 2 474,2 2 531,3 91,2% 102,3%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 695,5 1 217,4 6 433,6 4 458,9 71,8% 69,3%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 698,63 1 358,99 2 324,63 1 554,19 80,0% 66,9%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 148,4 194,0 309,9 194,0 130,7% 62,6%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 264,5 273,6 572,5 762,3 103,4% 133,2%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 309,96 320,81 225,34 307,50 103,5% 136,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 131,5 135,8 343,1 373,1 103,3% 108,7%

Źródło: www.jsw.pl

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 2023 2Q 2023 1H 2022* 1H 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 382,1 3 318,4 7 169,3 6 700,5 98,1% 93,5%
Produkcja węgla metalurgicznego tys. ton 2 659,3 2 697,3 5 583,3 5 356,6 101,4% 95,9%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 722,8 621,1 1 586,0 1 343,9 85,9% 84,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 497,1 1 993,4 5 213,0 4 490,5 79,8% 86,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 770,4 1 503,7 3 271,9 3 274,1 84,9% 100,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 726,7 489,7 1 941,1 1 216,4 67,4% 62,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 2 720,9 2 234,8 5 984,2 4 955,7 82,1% 82,8%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 161,2 1 865,7 5 355,3 4 026,9 86,3% 75,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 559,7 369,1 628,9 928,8 65,9% 147,7%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 1 221,49 1 235,03 1 636,75 1 227,71 101,1% 75,0%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 746,39 724,54 305,20 737,60 97,1% 241,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 036,1 1 139,5 2 426,6 2 175,6 110,0% 89,7%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 456,1 624,4 479,5 624,4 136,9% 130,2%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 319,6 361,1 339,7 361,1 113,0% 106,3%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 136,5 263,3 139,8 263,3 192,9% 188,3%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 2 160,8 2 473,3 3 681,2 4 634,1 114,5% 125,9%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 638,90 745,32 513,46 691,60 116,7% 134,7%
Jednostkowy Mining Cash Cost
po wyłączeniu wypłat dla pracowników
PLN/t 638,90 667,34 451,45 652,98 104,5% 144,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 793,8 858,2 903,3 1 652,0 108,1% 182,9%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 772,7 853,6 1 760,3 1 626,3 110,5% 92,4%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 840,0 884,4 1 775,6 1 724,4 105,3% 97,1%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 546,0 1 695,5 4 516,5 3 241,5 109,7% 71,8%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 589,65 1 698,63 2 300,64 1 645,54 106,9% 71,5%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 179,3 148,4 228,1 148,4 82,8% 65,1%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 224,2 264,5 362,8 488,7 118,0% 134,7%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 290,10 309,96 206,12 300,53 106,8% 145,8%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 105,8 131,5 199,4 237,3 124,3% 119,0%

*Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.
 

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana
12:11
1Q 2014 1Q2015 1Q 2016 1Q 2017 1Q 2018 1Q 2019 1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022* 1Q 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 177,7 3 602,2 4 317,4 3 980,5 4 114,9 3 481,1 4 073,4 3 397,3 3 766,7 3 382,1 -10,2%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 314,7 2 558,5 2 833,6 2 826,1 3 040,4 2 396,5 3 177,4 2 769,7 2 859,9 2 659,3 -7,0%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 863,0 1 043,7 1 483,8 1 154,4 1 074,5 1 084,6 896,0 627,6 906,8 722,8 -20,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 1 846,7 2 631,1 2 769,2 2 721,3 2 768,3 2 473,8 2 245,0 2 604,5 2 821,2 2 497,1 -11,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 189,5 1 593,8 1 387,2 1 513,0 1 715,6 1 453,2 1 504,3 1 774,3 1 684,3 1 770,4 5,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 657,2 1 037,3 1 382,0 1 208,3 1 052,7 1 020,6 740,7 830,2 1 136,9 726,7 -36,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 679,7 894,6 690,1 1 537,8 1 419,8 1 319,5 918,1 917,6 2 679,6 2 720,9 1,5%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 524,7 656,8 435,0 1 263,4 1 170,9 1 033,9 734,4 732,9 2 301,3 2 161,2 -6,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 155,0 237,8 255,1 274,4 248,9 285,6 183,7 184,7 378,3 559,7 48,0%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 440,78 411,41 313,58 823,05 682,50 711,11 488,19 413,08 1 366,33 1 221,5 -10,6%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 235,92 220,19 184,29 197,78 234,94 277,14 247,89 222,41 308,09 746,4 142,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 264,5 1 231,6 1 414,7 1 108,3 1 194,6 1 099,9 1 082,2 1 219,9 1 236,4 1 036,1 -16,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 195,5 1 197,2 1 371,8 1 108,3 1 194,6 1 099,9 1 082,2 1 219,9 1 236,4 1 036,1 -16,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 69,0 34,4 42,9 - - - - - - - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 904,8 994,6 1 098,5 656,7 822,5 718,5 2 520,8 1 730,6 672,8 456,1 -32,2%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 556,5 404,3 670,6 600,0 753,4 320,4 1 376,1 832,1 404,3 319,6 -20,9%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 348,3 590,3 427,9 56,7 69,1 398,1 1 144,7 898,5 268,5 136,5 -49,2%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 136,8 1 249,8 1 075,8 1 135,1 1 229,4 1 495,3 1 542,3 1 471,9 1 612,6 2 160,8 34,0%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 357,73 346,94 249,19 285,18 298,76 429,54 378,63 433,26 428,1 638,9 49,2%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 312,2 229,8 157,3 133,5 209,0 341,8 398,8 359,1 460,2 793,8 72,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 015,6 995,8 1 047,1 838,1 919,0 826,0 825,2 916,3 875,0 772,7 -11,7%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 964,8 943,7 858,8 655,1 849,0 845,7 1 043,3 1 009,8 945,9 840,0 -11,2%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych** mln PLN 876,5 780,7 586,2 774,7 1 029,9 1 101,6 946,3 974,3 2 059,4 1 546,0 -24,9%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t  761,2 745,9 608,9 1 074,1 1 093,4 1 215,3 838,2 885,6 1 976,1 1 589,7 -19,6%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 353,1 168,9 453,8 388,6 264,0 210,4 266,6 89,1 170,5 179,3 5,2%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 136,4 138,4 145,5 117,7 127,8 141,2 140,8 148,5 172,3 224,2 30,1%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 134,36 139,16 138,91 140,93 139,08 170,97 170,80 162,06 196,96 290,1 47,3%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 48,3 11,2 8,7 17,9 7,6 11,6 16,5 23,1 95,0 105,8 11,4%

*  Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.
** Zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                   
Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2023 r.