Walne Zgromadzenie - 2013

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Zapis audio z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 20.09.2013 

Zapis audio z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 11.10.2013 r.


20.09.2013

Informacja - liczba akcji, liczba głosów

Materiały na NWZ

Projekty Uchwał, uzasadnienia, istotne załączniki

Formularz - wykonywanie prawa głosu

Wzory formularzy

Zapis audio z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia 


12.08.2013

Informacja - liczba akcji, liczba głosów

Materiały na NWZ

Projekty Uchwał, uzasadnienia, istotne załączniki

Formularz - wykonywanie prawa głosu

Wzory formularzy

Zapis audio z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia 

28.05.2013

Informacja - liczba akcji, liczba głosów

Materiały na ZWZ

Skonsolidowany Raport Roczny za 2012 rok zawierający m.in. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz opinię i raport biegłego rewidenta 

Jednostkowy Raport Roczny za 2012 rok zawierający m.in. Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,  Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz opinię i raport biegłego rewidenta 

Projekty Uchwał, uzasadnienia, istotne załączniki

Formularz - wykonywanie prawa głosu

Formularz – Pełnomocnictwo osoby fizycznej