Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2016 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie201620152014201320122011
Węgiel52,8%49,7%43,6%46,6%46,9%52,7%
Koks i węglopochodne41,9%44,0%51,2%48,5%48,8%45,0%
Pozostała działalność5,3%6,3%5,2%4,8%4,3%2,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności201620152014201320122011
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 551,63 449,42 972,33 559,04 134,94 943,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu663,4 (3 201,8) (843,8)70,11 268,62 736,3
Amortyzacja655,61 097,91 034,8921,8806,0685,8
EBITDA1 319,0 (2 103,9)191,0991,92 074,63 422,1
EBITDA skorygowana*1 425,9429,7----
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 822,73 051,83 489,23 704,34 307,94 220,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (67,5) (715,8)12,962,0 (97,8)171,4
Amortyzacja125,2192,0195,4203,9201,1125,6
EBITDA57,7 (523,8)208,3265,9103,3297,0
EBITDA skorygowana**57,7166,0----
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych357,0433,7353,4368,9378,2213,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu52,251,745,582,973,720,4
Amortyzacja64,581,180,283,065,336,6
EBITDA 116,7132,8125,7165,9139,057,0
EBITDA skorygowana***124,1132,8----

*EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych zakładów JSW odpowiednio w 2016 roku: 71,1 mln zł, w 2015 roku: 2 533,6 mln zł.
**EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych JSW KOKS w 2015 roku: 689,8 mln zł.
***EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości w 2016 roku: 7,4 mln zł.

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, s.30-31  

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-IX 2016I-IX 2015
Węgiel49,0%49,0%
Koks i węgloochodne45,0%45,0%
Pozostała działalność6,0%6,0%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres 9 miesięcy zakończony
30 września
20162015
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 212,62 545,9
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu (196,8) (621,4)
Amortyzacja492,0829,8
EBITDA295,2208,4
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 056,32 337,5
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu31,7 (70,3)
Amortyzacja101,4148,9
EBITDA133,178,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych294,7313,4
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu121,768,7
Amortyzacja52,558,7
EBITDA174,2127,4

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-VI 2016I-VI 2015
Węgiel47,7%49,8%
Koks i węgloochodne45,2%43,7%
Pozostała działalność7,1%6,5%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
30 czerwca 201630 czerwca 2015
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 379,21 743,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (129,3) (658,4)
EBITDA200,5 (87,2)
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 307,91 531,1
Zysk/strata operacyjny/a segmentu9,0 (38,7)
EBITDA80,650,9
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych206,5226,7
Zysk operacyjny segmentu83,850,4
EBITDA124,389,5

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-III 2016I-III 2015I-III 2014I-III 2013
Węgiel49,2%49,4%40,9%46,2%
Koks i węglopochodne41,8%43,1%52,7%48,0%
Pozostała działalność9,0%7,5%6,4%5,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończonyDynamika
31 marca 201631 marca 201531 marca 201431 marca 2013
  w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych690,1894,6679,71 007,477,1
Zysk operacyjny segmentu (121,4) (218,5) (139,2)117,555,6
Amortyzacja172,1252,3233,7222,268,2
EBITDA50,733,894,5339,7150
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych586,2780,7876,51 046,575,1
Zysk operacyjny segmentu (10,3)2,125,944,5 (490,5)
Amortyzacja35,844,648,849,880,3
EBITDA25,546,774,794,354,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych125,9134,8107,5125,293,4
Zysk operacyjny segmentu35,726,930,448,6132,7
Amortyzacja19,919,619,716,1101,5
EBITDA55,646,550,164,7119,6

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku