Kontakt

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Ikona szukania PLEN

KWK Borynia-Zofiówka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Rybnicka 6
tel.: +48 32 756 5113, +48 32 471 1070
fax: +48 32 756 5333, +48 32 471 2140
e-mail: [email protected]

Ważniejsze telefony:

    +48 32 756
Dyrektor Łukasz Szlązak 5600
Dyrektor Ekonomiczny Jacek Nowak 5620
Dyrektor Techniczny Ruchu "Borynia" Łukasz Tobiczyk 1510
Dyrektor Techniczny Ruchu „Zofiówka” Arkadiusz Gładysiak 5510
Dyrektor Pracy Marcin Gołębiowski 5650

Ruch Borynia:

    +48 32 756
Dyrektor Techniczny Ruchu „Borynia” Łukasz Tobiczyk 1510
Kierownik Działu Górniczego Andrzej Firla 1515
Kierownik Działu Energomechanicznego – Główny Inżynier Energetyczno - Maszynowy  p/z Artur Remplakowski 1545
Kierownik Działu Wentylacji Paweł Pawłowski 1517
Główny Mechanik Maszyn Dołowych Sylwester Buczek 1547
Główny Mechanik Paweł Goik 1548
Główny Elektryk Tomasz Bąk 1550
Zastępca Kierownika Działu Przeróbki Mechanicznej Węgla i Jakości Produkcji Jan Kot 1572
Inżynier ds. Obudowy, Kierowania Stropem, Kotwienia Górotworu i Tąpań  p.o. Dawid Gołofit  1277
Dyspozytor Ruchu Marek Omozik 1500

Ruch Zofiówka:

    +48 32 756
Dyrektor Techniczny Ruchu „Zofiówka” Arkadiusz Gładysiak 5510
Kierownik Działu Górniczego, Główny Inżynier Górniczy Wojciech Mazurek 5515
Kierownik Działu Energomechanicznego, Główny Inżynier Energetyczno-Maszynowy Stępień Grzegorz 5545
Kierownik Działu Wentylacji Główny Inżynier Wentylacji Ordoń Mateusz 5517
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej Węgla i Jakości Produkcji, Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej Węgla i Jakości Produkcji Mokrosz Marian 5300
Kierownik Działu Tąpań i Obudowy, Główny Inżynier Tąpań i Obudowy Słomian Artur 5210
Kierownik Działu Mierniczego / Kierownik Działu Geologicznego, Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny Kłosowski Adam 5535
Kierownik Działu Techniki Strzałowej, Główny Inżynier Strzelniczy Pustelnik Piotr 5518
Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Rozwoju Kopalni, Główny Inżynier Przygotowania Produkcji, Rozwoju i Projektowania Procesów Likwidacji Zakładu Górniczego Fiołka Damian 5200
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów, Główny Inżynier Inwestycji Kudelski Robert 5562
Kierownik Działu Technologii Górniczej, Główny Inżynier Ochrony Środowiska Rusin Tatiana 5636
Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkolenia, Główny Inżynier BHP i Szkolenia Reguła Krzysztof 5503
Główny Inżynier Technologii Górniczej, Pełnomocnik Dyrektora ds. ZSZ Gawlas Marcin 5705
Główny Specjalista, Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego Furczyk Krystyna 5602
Główny Specjalista, Kierownik Działu Spraw Obronnych i Ochrony Garus Jarosław 5605
Główny Specjalista, Kierownik Działu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Jagiełło Renata 5621
Kierownik Działu Polityki Płac i Norm Pracy Sojka Marek 5630
Główny Specjalista, Kierownik Działu Controllingu Witamborska Stefania 5625
Dyspozytor Ruchu   5500