Kierownictwo

Jarosław Twardokęs

Dyrektor Kopalni

Grzegorz Brzezinka

Dyrektor Pracy

Krzysztof Baranowski

Dyrektor Techniczny Ruchu Szczygłowice

Janusz Orzeł

Dyrektor Ekonomiczny

Daniel Ciemała

Dyrektor Techniczny Ruchu Knurów