Dane za 2017 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Zmiana
2013 2014* 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem* tys. ton 13 626,8 13 946,6 16 312,9 16 835,0 14 768,4 -12,3%
Produkcja węgla koksowego* tys. ton 9 837,0 9 881,5 11 151,2 11 579,6 10 675,7 -7,8%
Produkcja węgla do celów energetycznych* tys. ton 3 789,8 4 065,1 5 161,7 5 255,4 4 092,7 -22,1%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego* % 79,0 79,0 72,0 72,0 - 0 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem* tys. ton 9 174,6 8 727,7 11 181,6 11 653,3 10 105,1 -13,3%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 5 314,5 5 185,9 5 800,3 6 363,9 5 937,2 -6,7%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 3 860,1 3 541,8 5 381,3 5 289,4 4 167,9 -21,2%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 83,0 74,0 68,0 69,0 - +1 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 3 559,0 2 972,3 3 449,4 3 551,6 4 925,9 38,7%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 526,1 2 129,8 2 196,0 2 546,1 3 930,3 54,4%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 032,9 842,5 1 253,4 1 005,5 995,6 -1,0%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 86,0 78,0 73,0 75,0 - +2 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 473,34 410,36 377,29 397,35 656,70 65,3%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 267,58 234,39 213,26 187,44 206,71 10,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 5 181,2 4 942,6 5 447,1 5 529,4 4 453,2 -19,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 942,0 4 708,8 5 312,0 5 454,7 4 453,2 -18,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 239,2 233,8 135,1 74,7 0,0 -100,0%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 75,0 76,0 76,0 76,0 - 0 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem* stan na koniec okresu w tys. ton 826,8 1 259,1 1 011,0 492,7 645,2 31,0%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 591,6 605,0 695,9 328,5 592,6 80,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 235,2 654,1 315,1 164,2 52,6 -68,0%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 4 554,8 4 926,3 5 009,7 4 232,0 4 615,6 9,1%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 334,25 353,22 307,10 251,38 312,54 24,3%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 1 378,5 1 335,3 797,1 691,2 854,0 23,6%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 1 373,3 1 210,9 859,2 777,7 643,2 -17,3%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 3 942,6 4 015,8 4 221,5 4 145,0 3 458,0 -16,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 3 940,0 4 162,1 4 014,9 4 132,9 3 460,8 -16,3%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 704,3 3 489,2 3 051,8 2 822,7 3 688,1 30,7%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 758,50 668,18 648,49 583,53 936,01 60,4%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 316,6 128,6 278,7 236,2 194,1 -17,8%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 582,9 609,3 609,7 553,3 517,0 -6,6%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 148,01 151,85 144,66 133,52 149,82 12,2%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 232,4 147,0 49,8 71,4 45,3 -36,6%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 254,5 179,0 50,6 55,6 50,5 -9,2%

* Dane za 2014 r. zawierają wyniki KWK "Knurów-Szczygłowice" od m-ca VIII 2014 r.

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2017 rok

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 2017 3Q 2017 9M 2016 9M 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 779,0 3 539,7 12 681,4 11 299,2 93,7% 89,1%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 732,5 2 548,3 8 565,3 8 106,9 93,3% 94,6%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 046,5 991,4 4 116,1 3 192,3 94,7% 77,6%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 514,8 2 449,5 8 674,8 7 685,6 97,4% 88,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 515,7 1 482,2 4 586,5 4 510,9 97,8% 98,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 999,1 967,3 4 088,3 3 174,7 96,8% 77,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 234,7 1 014,3 2 212,6 3 786,8 82,1% 171,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 987,7 762,0 1 461,7 3 013,1 77,1% 206,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 247,0 252,3 750,9 773,7 102,1% 103,0%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 647,62 514,10 318,59 662,59 79,4% 208,0%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 205,11 211,53 183,55 204,28 103,1% 111,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 099,5 1 098,0 4 266,6 3 305,8 99,9% 77,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 099,5 1 098,0 4 191,9 3 305,8 99,9% 78,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 0,0 0,0 74,7 0,0 - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 778,8 728,0 613,0 728,0 93,5% 118,8%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 678,3 608,4 358,4 608,4 89,7% 169,8%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 100,5 119,6 254,6 119,6 119,0% 47,0%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 108,6 1 017,8 3 157,1 3 261,5 91,8% 103,3%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 293,33 287,56 248,96 288,65 98,0% 115,9%
Nagroda jednorazowa dla Pracowników mln PLN 155,2 2,6 0,0 238,7 1,7% -
Jednostkowy Mining Cash Cost po wyłączeniu nagrody jednorazowej PLN/t 252,26 286,83 248,96 267,53 113,7% 107,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 191,7 158,3 535,1 483,5 82,6% 90,4%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 870,0 890,1 3 178,5 2 598,2 102,3% 81,7%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 997,2 917,1 3 147,9 2 569,3 92,0% 81,6%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 018,1 906,2 2 056,3 2 699,0 89,0% 131,3%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 906,53 864,06 555,43 924,44 95,3% 166,4%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 248,9 221,5 245,2 221,5 89,0% 90,3%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 130,8 122,5 435,2 370,9 93,7% 85,2%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,00 137,71 136,95 143,19 91,2% 104,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 7,6 7,5 52,6 33,0 98,7% 62,7%

Źródło: www.jsw.pl

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 2017 2Q 2017 1H 2016 1H 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 980,5 3 779,0 8 584,2 7 759,5 94,9% 90,4%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 826,1 2 732,0 5 712,0 5 558,6 96,7% 97,3%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 154,4 1 046,5 2 872,2 2 200,0 90,7% 76,6%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 721,3 2 514,8 5 495,7 5 236,1 92,4% 95,3%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 513,0 1 515,7 2 904,9 3 028,7 100,2% 104,3%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 208,3 999,1 2 590,8 2 207,4 82,7% 85,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 537,8 1 234,7 1 379,2 2 772,5 80,3% 201,0%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 263,4 987,7 907,1 2 251,1 78,2% 248,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 274,4 247,0 472,1 521,4 90,0% 110,4%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 823,05 647,62 312,24 735,26 78,7% 235,5%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 197,78 205,11 182,07 201,10 103,7% 110,5%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 108,3 1 099,5 2 814,0 2 207,8 99,2% 78,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 108,3 1 099,5 2 747,5 2 207,8 99,2% 80,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 0,0 0,0 66,5 0,0 - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 656,7 778,8 1 201,1 778,8 118,6% 64,8%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 600,0 678,3 627,0 678,3 113,1% 108,2%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 56,7 100,5 574,1 100,5 177,2% 17,5%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 135,1 1 108,6 2 132,1 2 243,7 97,7% 105,2%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 285,18 293,33 248,4 289,2 102,9% 116,4%
Nagroda jednorazowa dla Pracowników mln PLN 80,90 155,20 0,0 236,1 191,8% -
Jednostkowy Mining Cash Cost po wyłączeniu nagrody jednorazowej PLN/t 264,85 252,26 248,4 258,7 95,2% 104,2%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 133,5 191,7 371,7 325,2 143,6% 87,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 838,1 870,0 2 099,7 1 708,1 103,8% 81,3%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 655,1 997,2 1 997,8 1 652,3 152,2% 82,7%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 774,7 1 018,1 1 307,9 1 792,8 131,4% 137,1%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 036,22 906,53 553,65 957,95 87,5% 173,0%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 388,6 248,9 354,7 248,9 64,1% 70,2%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 117,7 130,8 293,2 248,5 111,1% 84,8%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 140,93 151,00 139,64 146,06 107,1% 104,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 17,9 7,6 29,2 25,5 42,5% 87,3%

Źródło: www.jsw.pl

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Zmiana
7:6
1Q 2013 1Q 2014 1Q2015 1Q 2016 1Q 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 524,9 3 177,7 3 602,2 4 317,4 3 980,5 -7,8%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 496,2 2 314,7 2 558,5 2 833,6 2 826,1 -0,3%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 028,7 863,0 1 043,7 1 483,8 1 154,4 -22,2%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 477,5 1 846,7 2 631,1 2 769,2 2 721,3 -1,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 454,2 1 189,5 1 593,8 1 387,2 1 513,0 9,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 023,3 657,2 1 037,3 1 382,0 1 208,3 -12,6%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 007,4 679,7 894,6 690,1 1 537,8 122,8%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 715,8 524,7 656,8 435,0 1 263,4 190,4%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 291,6 155,0 237,8 255,1 274,4 7,6%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 488,98 440,78 411,41 313,58 823,05 162,5%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 284,93 235,92 220,19 184,29 197,78 7,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 361,1 1 264,5 1 231,6 1 414,7 1 108,3 -21,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 286,3 1 195,5 1 197,2 1 371,8 1 108,3 -19,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 74,8 69,0 34,4 42,9 - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 208,2 904,8 994,6 1 098,5 656,7 -40,2%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 789,1 556,5 404,3 670,6 600,0 -10,5%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 419,1 348,3 590,3 427,9 56,7 -86,7%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 150,2 1 136,8 1 249,8 1 075,8 1 135,1 5,5%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 326,31 357,73 346,94 249,19 285,18 14,4%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 367,9 312,2 229,8 157,3 133,5 -15,1%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 025,9 1 015,6 995,8 1 047,1 838,1 -20,0%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 1 115,3 964,8 943,7 858,8 655,1 -23,7%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 046,5 876,5 780,7 586,2 774,7 32,2%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 775,18 713,67 712,61 573,93 1 036,22 80,5%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 266,6 353,1 168,9 453,8 388,6 -14,4%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 138,3 136,4 138,4 145,5 117,7 -19,1%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 135,15 134,36 139,16 138,91 140,93 1,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 55,8 48,3 11,2 8,7 17,9 105,7%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 1Q 2017 rok