System Zarządzania Jakością

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

System Zarządzania Jakością funkcjonujący w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. daje naszym klientom podstawę do zaufania i przekonanie, że potrafimy osiągać wyznaczone cele jakościowe dla spełnienia wymagań odbiorców oraz pozwala budować wizerunek wiarygodnej Spółki.

Miernikiem systemu zarządzania jakością są informacje zwrotne od klientów. Przeprowadzane badanie satysfakcji klienta, w praktyce oznacza ankietyzację kluczowych odbiorców wyrobów, przyjmowanie uwag i spostrzeżeń podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych, dzięki czemu uzyskuje się dane wejściowe służące do doskonalenia wyrobu. Służą one także jako materiał do analizy na przegląd systemu zarządzania.

Celem polityki w zakresie jakości, jest spełnianie oczekiwań klientów poprzez dostarczanie wyrobów zgodnych z ich oczekiwaniami i wymaganiami zadeklarowanymi w zawieranych z klientami umowach.

Systemu zarządzania jakością skupia się w sposób szczególny na optymalizacji procesów i doskonaleniu kultury organizacji.