System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Dążąc do skutecznego ograniczenia ryzyka biznesowego, w ramach przyjętej przez Zarząd „Strategii działalności zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2010 – 2030”, a także dla zapewnienia realizacji polityki i celów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Jako jeden z funkcjonujących systemów w ramach Zintegrowanego Systemu Zrządzania, obejmuje: „Klasyfikację Informacji”, „Analizę i Ocenę Ryzyka” oraz „Plan Postępowania z Ryzykiem”. System wdrożono w celu zastosowania mechanizmów ochrony, adekwatnych do biznesowych potrzeb, zdefiniowania zasad postępowania z poszczególnymi informacjami, oszacowania ryzyka na podstawie istniejących zagrożeń oraz określenia poziomów ryzyka akceptowalnego.

Certyfikat przyznany w tym systemie obejmuje wszystkie zakłady JSW S.A., a co za tym idzie, JSW jest jedyną Spółką w polskim górnictwie, która zastosowała wymagania międzynarodowej normy PN-ISO/IEC 27001:2014 w pełnym zakresie.