Praktyki i staże w JSW SA

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

W ramach współpracy z samorządami miast i gmin, na terenach których działa JSW SA, zostały zawarte porozumienia w zakresie kształcenia w zawodach górniczych przez szkoły, dla których samorządy są organami prowadzącymi. Współpraca ta służy podnoszeniu jakości kształcenia młodych ludzi poprzez między innymi umożliwianie odbywania praktycznej nauki zawodu w formie zarówno zajęć praktycznych, jak i praktyki zawodowej. 

Ponadto JSW SA umożliwia także odbywanie staży i praktyk osobom nieobjętym wyżej wymienionymi porozumieniami, które indywidualnie ubiegają się o praktykę konieczną do odbycia w ramach programu nauczania lub staż w ramach programów unijnych, bądź uczelnianych. 

WARUNKI UDZIAŁU W STAŻU LUB PRAKTYCE DLA KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH

  1. Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na odbycie stażu lub praktyki.
  2. Pozytywna weryfikacja wniosku przez Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi JSW SA.
  3. Uzyskanie pozytywnego wyniku wstępnych badań lekarskich.
  4. Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania satażu lub praktyki.
  5. Zawarcie umowy o staż lub praktykę.

Pamiętaj, aby składając wniosek koniecznie podać w nim swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe takie jak: adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu. 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STAŻ LUB PRAKTYKĘ?

Niezależnie od wybranej jednostki organizacyjnej JSW SA, jako miejsca odbywania stażu lub praktyki, wniosek należy skierować do Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej i dostarczyć:

  • pocztą tradycyjną na adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój  
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: [email protected]

 

Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami kliknij tutaj.

 

Kontakt

ZESPÓŁ REKRUTACJI, SZKOLEŃ I SPRAW SOCJALNYCH

Aneta Pytel
Kierownik Zespołu
Tel. +48 32 756 4355

Katarzyna Nowakowska
Tel. +48 32 756 4409