Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2017 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

WyszczególnienieJedn.201720162015201420132012Dynamika
2016=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowamln zł12 090,211 519,611 812,215 369,313 862,014 067,1105,0
Aktywa trwałemln zł8 118,29 097,310 324,713 085,910 300,09 792,089,2
Aktywa obrotowemln zł3 972,02 422,31 487,52 283,43 562,04 275,1164,0
Kapitał własnymln zł6 621,54 069,63 934,27 267,58 351,68 573,9162,7
Zobowiązaniamln zł5 468,77 450,07 878,08 101,85 510,45 493,273,4
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedażymln zł8 877,26 731,36 934,96 814,97 632,28 821,0131,9
Zysk/strata brutto ze sprzedażymln zł3 238,91 229,7 (50,2) (4,7)1 152,72 435,2263,4
Zysk/strata operacyjny/amln zł3 116,5226,6 (3 896,0)-774,8201,91 308,21 375,3
EBITDAmln zł3 941,21 065,4 (2 533,1)528,51 403,42 374,8369,9
Marża EBITDA%44,415,8 (36,5)7,818,426,9281,0
Zysk/Strata przed opodatkowaniemmln zł3 123,619,6 (4 045,3)-882,2109,71 276,915 936,7
Zysk/Strata nettomln zł2 543,34,4 (3 285,2)-657,182,2988,157 802,3
Całkowite dochody razemmln zł2 552,016,2 (3 301,1)-1079,284,4798,515 753,1
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł2 870,7896,5725,1644,31 630,12 359,4320,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (2 170,3) (354,4) (1 015,3) (3 040,4) (804,2) (2 634,3)612,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (699,8)277,7 (80,0)1 077,4 (280,5) (821,5)-
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł0,6819,8 (370,2) (1 318,7)545,4 (1 096,4)0,1
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcjęzł/akcję----2,525,38-
Płynność bieżąca 1,671,140,390,581,591,97292,3
Płynność szybka 1,460,980,260,451,351,60376,9
Rentowność netto sprzedaży%28,60,1 (47,4) (9,6)1,111,2-
Rentowność majątku ogółem (ROA)%21,00,0 (27,8) (4,3)0,67,0-
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%38,40,1 (83,5) (9,0)1,011,5-
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,450,650,670,530,400,3997,0
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,831,832,001,110,660,6491,5
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,00,700,490,811,061,13142,9

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.09.2017
Stan na
30.09.2016
Suma bilansowamln zł12 243,810 620,3
Aktywa trwałemln zł8 790,89 285,1
Aktywa obrotowemln zł3 453,01 335,2
Kapitał własnymln zł5 866,23 622,9
Zobowiązaniamln zł6 377,66 997,4
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.9 miesięcy 2017
okres
od 01.01.
do 30.09.2017
9 miesięcy 2016
okres
od 01.01.
do 30.09.2016
Przychody ze sprzedażymln zł6 684,44 563,6
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł2 658,0421,4
Zysk (strata) operacyjny/amln zł2 206,7 (281,4)
EBITDAmln zł2 822,1360,9
Marża EBITDA%42,27,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł2 223,8 (388,5)
Zysk (strata) nettomln zł1 791,1 (286,4)
Całkowite dochody razemmln zł1 796,6 (280,4)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.9 miesięcy 2017
okres
od 01.01.
do 30.09.2017
9 miesięcy 2016
okres
od 01.01.
do 30.09.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł2 337,1377,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (495,1) (184,7)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (607,3) (119,8)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł1 234,772,6
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.09.2017
Stan na
30.09.2016
Płynność bieżąca 1,850,63
Płynność szybka 1,630,47
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,520,66
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,091,93
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,860,61
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.09.2017
Stan na
30.09.2016
Rentowność netto sprzedaży%26,8 (6,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA)%14,6 (2,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%30,5 (7,9)

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2017 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.06.2017
Stan na
30.06.2016
Suma bilansowamln zł12 261,211 652,7
Aktywa trwałemln zł8 849,510 209,3
Aktywa obrotowemln zł3 411,71 443,4
Kapitał własnymln zł5 517,03 781,8
Zobowiązaniamln zł6 744,27 870,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I półrocze 2017
okres
od 01.01.
do 30.06.2017
I półrocze 2016
okres
od 01.01.
do 30.06.2016
Przychody ze sprzedażymln zł4 693,52 893,6
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł2 041,8188,9
Zysk (strata) operacyjny/amln zł1 742,9 (138,7)
EBITDAmln zł2 152,0300,8
Marża EBITDA%45,910,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł1 768,8 (229,2)
Zysk (strata) nettomln zł1 429,1 (148,4)
Całkowite dochody razemmln zł1 447,4(151,3,)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I półrocze 2017
okres
od 01.01.
do 30.06.2017
I półrocze 2016
okres
od 01.01.
do 30.06.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł1 654,5395,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (679,3) (408,8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (376,9) (29,0)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł598,3 (42,8)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.06.2017
Stan na
30.06.2016
Płynność bieżąca 1,720,37
Płynność szybka 1,490,24
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,550,67
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,222,08
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,840,48
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.06.2017
Stan na
30.06.2016
Rentowność netto sprzedaży%30,4 (5,1)
Rentowność majątku ogółem (ROA)%11,6 (1,3)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%25,9 (3,9)

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2017 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Suma bilansowamln zł11 967,611 716,815 025,213 525,914 157,2
Aktywa trwałemln zł8 838,110 289,913 088,610 415,09 933,0
Aktywa obrotowemln zł3 129,51 426,91 936,63 110,94 224,1
Kapitał własnymln zł4 950,33 877,97 008,68 261,48 719,2
Zobowiązaniamln zł7 017,37 838,98 016,65 264,55 437,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Przychody ze sprzedażymln zł2 376,01 402,21 810,11 663,72 179,1
Zysk brutto ze sprzedażymln zł1 131,970,121,1118,7479,2
Zysk (strata) operacyjny/amln zł1 046,6 (114,8) (205,4) (90,2)204,2
EBITDAmln zł1 239,7112,0109,2210,3490,8
Marża EBITDA%52,28,06,012,622,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł1 062,9 (131,6) (240,8) (114,9)184,6
Zysk (strata) nettomln zł863,0 (59,5) (196,7) (88,5)145,4
Całkowite dochody razemmln zł880,7 (56,3) (227,0) (88,5)145,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł792,0126,7163,737,3451,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (530,4) (279,8) (355,9) (466,3) (537,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (71,6) (15,9)40,3 (70,3) (15,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł190,0 (169,0) (151,9) (498,9) (101,1)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Płynność bieżąca 1,660,370,521,561,99
Płynność szybka 1,400,230,391,271,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,590,670,530,390,38
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,422,021,140,640,62
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,810,490,791,031,13
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Rentowność netto sprzedaży%36,3 (4,2) (10,9) (5,3)6,7
Rentowność majątku ogółem (ROA)%7,2 (0,5) (1,3) (0,7)1,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%17,4 (1,5) (2,8) (1,1)1,7

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2017 roku