Dane za 2019 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Zmiana
2014* 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem* tys. ton 13 946,6 16 312,9 16 835,0 14 768,4 15 019,0 14 762,0 -1,7%
Produkcja węgla koksowego* tys. ton 9 881,5 11 151,2 11 579,6 10 675,7 10 351,0 10 208,4 -1,4%
Produkcja węgla do celów energetycznych* tys. ton 4 065,1 5 161,7 5 255,4 4 092,7 4 668,0 4 553,6 -2,5%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego* % 79,0 72,0 72,0 - - - p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem* tys. ton 8 727,7 11 181,6 11 653,3 10 105,1 10 365,9 9 688,3 -6,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 5 185,9 5 800,3 6 363,9 5 937,2 6 000,5 5 806,7 -3,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 3 541,8 5 381,3 5 289,4 4 167,9 4 365,4 3 881,6 -11,1%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 74,0 68,0 69,0 - - - p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 2 972,3 3 449,4 3 551,6 4 925,9 5 084,6 4 771,1 -6,2%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 129,8 2 196,0 2 546,1 3 930,3 3 970,7 3 686,8 -7,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 842,5 1 253,4 1 005,5 995,6 1 113,9 1 084,3 -2,7%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 78,0 73,0 75,0 - - - p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 410,36 377,29 397,35 656,70 658,67 634,84 -3,6%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 234,39 213,26 187,44 206,71 249,40 275,79 10,6%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 4 942,6 5 447,1 5 529,4 4 453,2 4 461,4 4 098,3 -8,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 708,8 5 312,0 5 454,7 4 453,2 4 460,2 4 098,1 -8,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 233,8 135,1 74,7 0,0 1,2 0,2 -83,3%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 76,0 76,0 76,0 - - - p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem* stan na koniec okresu w tys. ton 1 259,1 1 011,0 492,7 645,2 791,6 1 789,4 126,0%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 605,0 695,9 328,5 592,6 452,9 795,8 75,7%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 654,1 315,1 164,2 52,6 338,7 993,6 193,4%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 4 926,3 5 009,7 4 232,0 4 615,6 5 954,4 6 288,6 5,6%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 353,22 307,10 251,38 312,54 396,46 426,00 7,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 1 335,3 797,1 691,2 854,0 1 405,8 2 050,7 45,9%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 1 210,9 859,2 777,7 643,2 1 019,5 1 902,4 86,6%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 4 015,8 4 221,5 4 145,0 3 458,0 3 558,5 3 169,7 -10,9%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 4 162,1 4 014,9 4 132,9 3 460,8 3 538,2 2 928,7 -17,2%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 489,2 3 051,8 2 822,7 3 688,1 4 451,5 3 545,0 -20,4%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 668,18 648,49 583,53 936,01 1 095,37 1 072,72 -2,1%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 128,6 278,7 236,2 194,1 225,3 485,8 115,6%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 609,3 609,7 553,3 517,0 575,2 607,9 5,7%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,85 144,66 133,52 149,82 161,68 191,78 18,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 147,0 49,8 71,4 45,3 50,1 115,0 129,5%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 179,0 50,6 55,6 50,5 36,4 111,0 204,9%

* Dane za 2014 r. zawierają wyniki KWK ""Knurów-Szczygłowice"" od m-ca VIII 2014 r.
Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2019 rok"           

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 2019 3Q 2019 9M 2018 9M 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 528,0 3 850,5 11 283,0 10 859,6 109,1% 96,2%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 466,4 2 750,9 8 043,3 7 613,8 111,5% 94,7%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 061,6 1 099,6 3 239,7 3 245,8 103,6% 100,2%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 111,5 2 300,5 7 785,4 6 885,8 109,0% 88,4%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 433,6 1 495,5 4 670,8 4 382,3 104,3% 93,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 677,9 805,0 3 114,6 2 503,5 118,7% 80,4%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 172,7 1 175,8 3 871,3 3 667,9 100,3% 94,7%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 988,8 943,4 3 095,0 2 966,1 95,4% 95,8%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 183,9 232,3 776,3 701,8 126,3% 90,4%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 689,81 630,77 658,72 676,72 91,4% 102,7%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 265,16 282,35 243,42 275,57 106,5% 113,2%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 090,7 1 013,2 3 359,0 3 203,8 92,9% 95,4%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 090,7 1 013,1 3 359,0 3 203,7 92,9% 95,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton - 0,1 - 0,1 - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 031,2 1 583,8 713,4 1 583,8 153,6% 222,0%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 254,1 516,1 548,5 516,1 203,1% 94,1%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 777,1 1 067,7 164,9 1 067,7 137,4% 647,5%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 640,4 1 500,4 4 197,5 4 636,1 91,5% 110,4%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 464,98 389,65 372,02 426,91 83,8% 114,8%
Nagroda jednorazowa dla Pracowników mln PLN -136,1 - -306,2 -136,1 - 44,4%
Wpływ MSSF 16 mln PLN 40,5 45,0 - 122,5 111,1% -
Jednostkowy Mining Cash Cost po wyłączeniu nagrody jednorazowej oraz uwzględnieniu wpływu MSSF16 PLN/t 437,88 401,34 344,88 425,66 91,7% 123,4%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 374,5 510,0 870,5 1 226,3 136,2% 140,9%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 875,3 786,4 2 685,6 2 487,7 89,8% 92,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 765,9 740,9 2 554,0 2 352,5 96,7% 92,1%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 969,2 871,1 3 214,2 2 941,9 89,9% 91,5%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 121,71 1 041,70 1 085,56 1 115,17 92,9% 102,7%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 327,7 377,7 326,2 377,7 115,3% 115,8%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 153,1 162,5 410,2 456,8 106,1% 111,4%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 174,9 206,7 152,8 183,6 118,2% 120,2%
Wpływ MSSF 16 mln PLN 1,00 0,80 - 2,50 80,0% -
Jednostkowy Cash Conversion Cost po uwzględnieniu wpływu MSSF16 PLN/t 176,0 207,8 152,8 184,7 118,1% 120,8%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 15,4 49,0 26,3 76,0 318,2% 289,0%

Źródło: www.jsw.pl                               

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 2019 2Q 2019 1H 2018 1H 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 481,1 3 528,0 7 913,7 7 009,1 101,3% 88,6%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 396,5 2 466,4 5 781,7 4 862,9 102,9% 84,1%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 084,6 1 061,6 2 132,0 2 146,2 97,9% 100,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2473,8 2 111,5 5 271,9 4 585,3 85,4% 87,0%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 453,2 1 433,6 3 227,2 2 886,8 98,7% 89,5%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 020,6 677,9 2 044,7 1 698,5 66,4% 83,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 319,5 1 172,7 2 678,5 2 492,2 88,9% 93,0%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 033,9 988,8 2 188,6 2 022,7 95,6% 92,4%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 285,6 183,9 489,9 469,5 64,4% 95,8%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 711,1 689,81 672,49 700,53 97,0% 104,2%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 277,14 265,16 234,95 272,36 95,7% 115,9%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 099,90 1 090,7 2 309,1 2 190,6 99,2% 94,9%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 099,9 1 090,7 2 309,1 2 190,6 99,2% 94,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 718,5 1 031,2 933,9 1 031,2 143,5% 110,4%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 320,4 254,1 803,7 254,1 79,3% 31,6%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 398,1 777,1 130,2 777,1 195,2% 596,9%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 495,3 1 640,4 2 825,8 3 135,7 109,7% 111,0%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 429,5 464,98 357,08 447,38 108,3% 125,3%
Nagroda jednorazowa dla Pracowników mln PLN - 136,1 306,1 136,1 - -
Jednostkowy Mining Cash Cost po wyłączeniu nagrody jednorazowej PLN/t 440,18 437,88 318,39 439,02 99,5% 137,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 341,8 374,5 476,3 716,3 109,6% 150,4%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 826,0 875,3 1 850,1 1 701,3 106,0% 92,0%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 845,7 765,9 1 705,8 1 611,6 90,6% 94,5%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 101,6 969,2 2 129,6 2 070,8 88,0% 97,2%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 173,60 1 121,71 1 078,29 1 148,94 95,6% 106,6%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 210,4 327,7 339,9 327,7 155,8% 96,4%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 141,2 153,1 271,0 294,3 108,4% 108,6%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 170,97 174,85 146,52 172,97 102,3% 118,1%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 11,6 15,4 17,5 27,0 132,8% 154,3%

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Zmiana 8:7
1Q 2014 1Q 2015 1Q 2016 1Q 2017 1Q 2018 1Q 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 177,7 3 602,2 4 317,4 3 980,5 4 114,9 3 481,1 -15,4%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 314,7 2 558,5 2 833,6 2 826,1 3 040,4 2 396,5 -21,2%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 863,0 1 043,7 1 483,8 1 154,4 1 074,5 1 084,6 0,9%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 1 846,7 2 631,1 2 769,2 2 721,3 2 768,3 2 473,8 -10,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 189,5 1 593,8 1 387,2 1 513,0 1 715,6 1 453,2 -15,3%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 657,2 1 037,3 1 382,0 1 208,3 1 052,7 1 020,6 -3,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 679,7 894,6 690,1 1 537,8 1 419,8 1 319,5 -7,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 524,7 656,8 435,0 1 263,4 1 170,9 1 033,9 -11,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 155,0 237,8 255,1 274,4 248,9 285,6 14,7%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 440,78 411,41 313,58 823,05 682,50 711,11 4,2%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 235,92 220,19 184,29 197,78 234,94 277,14 18,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 264,5 1 231,6 1 414,7 1 108,3 1 194,6 1 099,9 -7,9%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 195,5 1 197,2 1 371,8 1 108,3 1 194,6 1 099,9 -7,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 69,0 34,4 42,9 - - - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 904,8 994,6 1 098,5 656,7 822,5 718,5 -12,6%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 556,5 404,3 670,6 600,0 753,4 320,4 -57,5%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 348,3 590,3 427,9 56,7 69,1 398,1 476,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 136,8 1 249,8 1 075,8 1 135,1 1 229,4 1 495,3 21,6%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 357,73 346,94 249,19 285,18 298,76 429,54 43,8%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 312,2 229,8 157,3 133,5 209,0 341,8 63,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 015,6 995,8 1 047,1 838,1 919,0 826,0 -10,1%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 964,8 943,7 858,8 655,1 849,0 845,7 -0,4%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 876,5 780,7 586,2 774,7 1 029,9 1 101,6 7,0%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 713,67 712,61 573,93 1 036,22 1 052,10 1 173,60 11,5%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 353,1 168,9 453,8 388,6 264,0 210,4 -20,3%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 136,4 138,4 145,5 117,7 127,8 141,2 10,5%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 134,36 139,16 138,91 140,93 139,08 170,97 22,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 48,3 11,2 8,7 17,9 7,6 11,6 52,6%

Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2019 r.