Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2019 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie2019201820172016201520142013
Węgiel55,0%51,8%55,5%52,8%49,7%43,6%46,6%
Koks i węglopochodne40,9%45,4%41,5%41,9%44,0%51,2%48,5%
Pozostała działalność4,1%2,8%3,0%5,3%6,3%5,2%4,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności2019201820172016201520142013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych4 771,15 084,64 925,93 551,63 449,42 972,33 559,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu478,11 753,13 001,9663,4 (3 201,8) (843,8)70,1
Amortyzacja878,6612,1680,9655,61 097,91 034,8921,8
EBITDA1 356,72 365,23 682,81 319,0 (2 103,9)191,0991,9
EBITDA skorygowana-2 206,43 192,71 425,9429,7--
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 545,04 451,53 688,12 822,73 051,83 489,23 704,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu259,5416,4 (47,9) (67,5) (715,8)12,962,0
Amortyzacja103,4100,296,8125,2192195,4203,9
EBITDA362,9516,648,957,7 (523,8)208,3265,9
EBITDA skorygowana--48,957,7166,0--
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych355,7273,4263,2357433,7353,4368,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu93,284,957,152,251,745,582,9
Amortyzacja108,964,456,264,581,180,283,0
EBITDA 202,1149,3113,3116,7132,8125,7165,9
EBITDA skorygowana*--113,3124,1132,8--

*EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych zakładów JSW odpowiednio w 2018 roku: 494,7 mln zł, w 2017 roku: 759,1 mln zł oraz rozwiązania rezerwy na sporne postępowania w zakresie deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w 2018 roku: 653,5 mln zł i w 2017 roku: 1 249,2 mln zł.    

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-IX 2019I-IX 2018
Węgiel53,5%53,1%
Koks i węgloochodne42,9%44,1%
Pozostała działalność3,7%2,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
30 września 201930 września 2018
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 667,93 871,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu716,01 499,5
EBITDA1 340,31 939,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 941,93 214,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu126,5309,0
EBITDA203,5383,8
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych251,6200,9
Zysk operacyjny segmentu87,770,6
EBITDA155,8118,2

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2019 roku           

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-VI 2019I-VI 2018
Węgiel53,1%54,3%
Koks i węgloochodne44,1%43,2%
Pozostała działalność2,8%2,5%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
30 czerwca 201930 czerwca 2018
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 492,22 678,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu524,81 233,0
EBITDA930,61 526,4
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 070,82 129,6
Zysk/strata operacyjny/a segmentu137,9117,9
EBITDA188,9167,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych133,9125,4
Zysk operacyjny segmentu51,947,9
EBITDA93,879,5

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-III 2019I-III 2018I-III 2017I-III 2016I-III 2015I-III 2014
Węgiel53,0%56,6%64,7%49,2%49,4%40,9%
Koks i węglopochodne44,3%41,0%32,6%41,8%43,1%52,7%
Pozostała działalność2,7%2,4%2,7%9,0%7,5%6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności  Za okres zakończonyDynamika
2:3
[%]
31 marca 201931 marca 201831 marca 201731 marca 201631 marca 201531 marca 2014
w mln zł
12345678
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 319,51 419,81 537,8690,1894,6679,792,9
Zysk operacyjny segmentu352,4980,01 139,2 (121,4) (218,5) (139,2)36,0
Amortyzacja189,3146,1158,1172,1252,3233,7129,6
EBITDA541,71 126,11 297,350,733,894,548,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 101,61 029,9774,7586,2780,7876,5107,0
Zysk operacyjny segmentu100,230,9 (71,5) (10,3)2,125,9324,3
Amortyzacja25,424,823,335,844,648,8102,4
EBITDA125,655,7 (48,2)25,546,774,7225,5
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych67,060,963,5125,9134,8107,5110,0
Zysk operacyjny segmentu27,730,313,335,726,930,491,4
Amortyzacja20,615,614,019,919,619,7132,1
EBITDA48,345,927,355,646,550,1105,2

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku