Informacje kontaktowe

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Ikona szukania PLEN


  Telefon Adres e-mail
Centrala telefoniczna +48 32 756 4113 [email protected]

Ważniejsze telefony

Zarząd   Telefon
Prezes Zarządu
p. o. Z-cy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
Tomasz Cudny +48 32 756 4601
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu Sebastian Bartos +48 32 756 4640
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Robert Ostrowski +48 32 756 4670
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych Edward Paździorko +48 32 756 4611
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej Artur Wojtków +48 32 756 4645
Pion Prezesa Zarządu   Telefon
Dyrektor Biura Organizacji i Zarządzania Katarzyna Pietrzyk +48 32 756 4602
Dyrektor Biura Komunikacji i PR - Rzecznik Prasowy   +48 32 756 4608
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Arkadiusz Mystek +48 32 756 4618
Dyrektor Biura Prawnego Kazimierz Szynal +48 32 756 4607
Dyrektor Biura Audytu i Kontroli  Adam Bonanaty +48 32 756 4605
Dyrektor Biura Compliance Ireneusz Tarnowski   +48 32 756 4623
Dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego Krzysztof Bieleń +48 32 756 4642
Pion Ekonomiczny   Telefon
Dyrektor Biura, Główny Księgowy JSW S.A. Radosław Cichy +48 32 756 4672
Dyrektor Biura Finansów Piotr Krzyżewski +48 32 756 4632
Dyrektor Biura Controllingu Michał Kościelny +48 32 756 4373
Dyrektor Biura Relacji Giełdowych Aleksander Korsak +48 22 222 1750
Pion Rozwoju   Telefon
Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Bogusław Oleksy +48 32 756 4625
Dyrektor Biura Strategii Sebastian Wąs +48 32 756 4354
Dyrektor Biura Zarządzania Energią Jarosław Parma +48 32 756 4572
Pion Handlu   Telefon
Dyrektor Biura Handlu Węglem Magdalena Barteczko +48 32 756 4622
p.o. Dyrektora Biura Handlu Koksem i Węglopochodnymi Krzysztof Barwicki +48 32 357 0918
Dyrektor Biura Spedycji Damian Gabriel +48 32 756 4633
Dyrektor Biura Prognoz i Analiz Handlowych Tomasz Świtała +48 32 756 4624
Pion Techniczny i Operacyjny   Telefon
Dyrektor Biura Produkcji Waldemar Stachura +48 32 756 4612
Dyrektor Biura Zabezpieczenia Produkcji Jerzy Majchrzak +48 32 756 4616
Dyrektor Biura Inwestycji Bogusław Chrószcz +48 32 756 4619
Dyrektor Biura Przeróbki Mechanicznej Węgla Roman Wenglorz +48 32 756 4615
Dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem Artur Badylak +48 32 756 4673
Dyrektor Biura Jakości Aleksandra Burczyk +48 32 756 4653
p.o. Dyrektora Biura Optymalizacji Procesów Waldemar Stachura +48 32 756 4614
Pion Pracy i Polityki Społecznej   Telefon
Z-ca Dyrektora Biura Pracy, Polityki Społecznej i Zarządzania Mieniem Gabriela Schubert +48 32 756 4609
Z-ca Dyrektora Biura Pracy, Polityki Społecznej i Zarządzania Mieniem
- kierownik zespołu Zarządzania Mieniem
Piotr Zniszczoł +48 32 756 4450
Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Adam Wiertelorz +48 32 756 4646
Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
i Zarządzania Ryzykiem
Małgorzata Karpiel +48 32 756 4638